Statens Kunstfond sætter evaluering af egnsteatre i gang

13 af landets 33 egnsteatre skal evalueres, og derfor har Statens Kunstfond nu sendt opgaven med en evaluering af teatrene i udbud.

7.4.2017
Billedet er fra forestillingen Drømmen om Amerika af Randers Egnsteater. Foto: Randers Egnsteater

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har besluttet, at 13 af landets i alt 33 egnsteatre skal evalueres. Og opgaven med at evaluere teatrene er netop sendt i udbud.

Beslutningen om hvorvidt og hvornår øvrige egnsteatre skal evalueres, vil blive truffet af det nye Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der tiltræder i begyndelsen af 2018.

Følgende 13 egnsteatre skal evalueres i perioden fra slutningen af 2017 til midten af 2019: 

 • Bornholm Egnsteater
 • Cantabile 2
 • Carte Blanche
 • Egnsteatret Masken
 • Fredericia Teater
 • HamletScenen
 • Himmerlands Teater
 • Mungo Park Kolding
 • Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatret
 • Randers Egnsteater
 • Team Teatret
 • Teatret Fair Play
 • Åben Dans Roskilde

De 13 egnsteatre og de kommuner, de modtager tilskud fra, vil blive kontaktet af Slots- og Kulturstyrelsen i efteråret 2017 med henblik på yderligere information om evalueringsforløbet. Evalueringerne vil blive gennemført af eksterne konsulenter.

Lovgrundlag: 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst kan jf. § 19 i bekendtgørelse om egnsteatre (BEK nr. 759 af 24/06/2014) iværksætte evaluering af egnsteatre. Evalueringerne skal gennemføres af eksterne konsulenter.

Formål: 

Formålet med at evaluere de konkrete egnsteatre er først og fremmest, at processen skal medvirke til at udvikle teatrets faglige og kunstneriske niveau. Denne del af evalueringsprocessen vil foregå ved dialog mellem evaluator, teatret og den tilskudsydende kommune. Hovedfokus er her det konkrete egnsteatrets aktuelle situation og udviklingsperspektiver. 

Udover evalueringens formål med at medvirke til udvikling af institutionens faglige og kunstneriske niveau, anvendes evalueringerne ligeledes i forhold til, at det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunsts opgave at sikre, at de statslige bevillinger til egnsteaterområdet anvendes til teatre, hvis faglige og kunstneriske niveau lever op til det generelle niveau for egnsteatre. 

Hvis projektstøtteudvalget på baggrund af evaluators endelige evalueringsrapport vurderer, at et egnsteaters faglige og kunstneriske niveau levere op til det generelle niveau for egnsteater, vil projektstøtteudvalget aflevere den endelige evalueringsrapport til teatret og kommunen suppleret med udvalgets anbefalinger i forhold til den fremtidige udvikling af det lokale teater. 

Hvis projektstøtteudvalget på baggrund af evaluators endelige evalueringsrapport vurderer, at egnsteatret ikke lever op til det generelle niveau for egnsteater, samt at udvikling ikke vurderes muligt, kan udvalget træffe beslutning om, at det statslige tilskud og den statslige refusion til kommunen skal ophøre ved udgange af den gældende aftaleperiode. En sådan afgørelse vil blive meddelt aftaleparterne sammen med overdragelse af den endelige evalueringsrapport.

Se udbudsmateriale samt tidligere evalueringer af egnsteatre

Yderligere information: 

Specialkonsulent Kirsten Sylvest, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 74 45 77, ksy@remove-this.slks.dk

Siden er sidst opdateret: 8.4.2017

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)