Residensværtsskaber i Danmark med internationalt fokus

Kunsten udvikler sig i mødet med andre kulturer, sprog, værdier og kunstneriske ideer, og med residensværtsskaberne vil dansk scenekunst have stor gavn af at udveksle erfaringer med det internationale scenekunstmiljø.

Den canadiske forestilling ”Prisms”, opført på det århusianske teater Bora Bora i 2016. Foto: Montreal Danse.

Et residency-forløb giver en kunstner mulighed for at tage ophold i nye omgivelser – fx på et teater.  Kunstneren kan lade sig inspirere af teatrets faciliteter, netværk og kunstneriske indfaldsvinkler, og omvendt kan teatret suge til sig af den besøgende kunstners arbejde og idéer. Tillige kan en international kunstners besøg på et dansk teater være med til at opbygge et internationalt udviklingsmiljø, som kan bidrage til den løbende iltning af dansk scenekunst.

Statens Kunstfond ønsker at støtte international erfaringsudveksling, og derfor har Projektstøtteudvalget for Scenekunst netop uddelt midler fra puljen for internationale residensværtskaber. Puljen giver støtte til danske scenekunstaktører, der tilbyder residensophold til både danske og internationale kunstnere.  

Det overordnede formål med puljen er at udvikle dansk scenekunst ved at understøtte research og videndeling mellem Danmark og det internationale scenekunstmiljø.

Bora Bora: Et residency forankret i samarbejde

Det århusianske teater Bora Bora er en af de institutioner, som har fået støtte til at udvikle deres residency-forløb, og her er de besøgende kunstneres egne ideer udgangspunktet.

Kunstnerisk leder Jesper de Neergaard fra Bora Bora siger:

”Det er gennemgående for vores arbejde, at residency-centret støtter bredt op om kunstnernes egne initiativer og visioner. Hvert residensforløb skræddersys til den enkelte kunstner, uanset om der er mest brug for tid til fordybelse eller til inspiration fra mentorer og partnere.”

Bora Boras residency-center begrænser sig ikke kun til teaterets egne fysiske omgivelser, men involverer både internationale og lokale aktører.

Der er etableret partnerskaber med andre residency-centre i verden om udveksling af kunstnere for at sikre indløb af ny inspiration.

Lokalt arbejdes der med at involvere egnsteatre i Jylland og højskoler som medværter, som blandt andet lægger hus til residency-forløb for koreografer og dansere. På denne måde sikres det, at programmet ikke lukker sig om sig selv, men kommer mange til gavn, også uden for scenekunstmiljøet.    

Langtidsinvestering for dansk scenekunst

Projektstøtteudvalget for Scenekunst støtter residensværtskaber over en fireårig periode, og håbet er, at dette vil have en langvarig gavnlig effekt på dansk scenekunst. 

Formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst, Ditte Maria Bjerg siger:

”Ved at stimulere det danske scenekunstmiljø med internationale kræfter og erfaringer, skabes rammerne for, at nye initiativer og ideer kan skyde frem, som på lang sigt kan udvikle og give ny næring til det danske scenekunstmiljø.” 

Fakta om puljen for internationale residensværtskaber 

Bora Bora har modtaget en fireårig bevilling på i alt 1,2 millioner kroner.   

Københavns Internationale Teater har ligeledes modtaget 1,2 millioner kroner. 

Dansehallerne i København har modtaget en udviklingsstøtte på 300.000 kroner.  

Yderligere oplysninger

Konsulent Niklas Smith, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 73 33 51, niks@slks.dk

Statens Kunstfonds pressetelefon: 22 61 19 95

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)