Formidlingsordningens pulje 2 (Billetkøbsordningen) - afrapportering for 2016/17

Teatre, der har modtaget tilskud fra formidlingsordningens pulje 2 for teatersæson 2016/17 skal senest den 1. december 2017 sende et revideret årsregnskab for teatrets samlede drift eller et elektronisk afrapporteringsskema, der udarbejdes af Slots- og Kulturstyrelsen, som dokumentation for at formidlingstilskuddet i sæson 2016/17 er anvendt i overensstemmelse med bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser (bekendtgørelse nr. 1261 af 13. december 2012).

Hvis teatret vælger at afrapportere for anvendelsen af formidlingstilskuddet som led i sit ordinære årsregnskab, skal der af dette fremgå de samme regnskabsmæssige oplysninger, specifikationer og bilag (der udformes som noter til regnskabet) som indgår i det elektroniske afrapporteringsskema.

I menuen til højre findes links til

  • Elektronisk afrapporteringsskema for formidlingstilskud fra pulje 2 i 2016/17
  • Revisionsinstruks for formidlingsordningens pulje 2
  • Eksempel på opstilling af en overordnet billetsalgsspecifikation (skabelon)
  • Eksempel på den uafhængige revisors erklæring (paradigme)
  • Uddybende vejledning for formidlingsordningens pulje 2

Se i revisionsinstruksen hvilke krav der stilles til dokumentationen for anvendelsen af formidlingstilskuddet og hvilke oplysninger, der skal indgå i det reviderede regnskab eller afrapporteringsskema.

Den af teatret antagne registrerede eller statsautoriserede revisor skal i det reviderede regnskab eller i tilknytning til afrapporteringsskemaet afgive en erklæring om den udførte revision i relation til formidlingstilskuddet. Det skal fremgå af erklæringen, at det reviderede regnskab / afrapporteringsskemaet er revideret i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1261 af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser samt Slots- og Kulturstyrelsens revisionsinstruks for formidlingsordningens pulje 2.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)