Formidlingsordningens pulje 2 (Billetkøbsordningen) - afrapportering for 2018/19

Teatre, der har modtaget tilskud fra formidlingsordningens pulje 2 for teatersæson 2018/19 skal senest den 1. december 2019 sende et revideret årsregnskab for teatrets samlede drift eller et elektronisk afrapporteringsskema, der udarbejdes af Slots- og Kulturstyrelsen, som dokumentation for at formidlingstilskuddet i sæson 2018/19 er anvendt i overensstemmelse med bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser (bekendtgørelse nr. 1261 af 13. december 2012).

Hvis teatret vælger at afrapportere for anvendelsen af formidlingstilskuddet som led i sit ordinære årsregnskab, skal der af dette fremgå de samme regnskabsmæssige oplysninger, specifikationer og bilag (der udformes som noter til regnskabet) som indgår i det elektroniske afrapporteringsskema.

I menuen til højre findes links til

  • Elektronisk afrapporteringsskema for formidlingstilskud fra pulje 2 i 2018/19
  • Revisionsinstruks for formidlingsordningens pulje 2
  • Eksempel på opstilling af en overordnet billetsalgsspecifikation (skabelon)
  • Eksempel på den uafhængige revisors erklæring samt ledelseserklæring (paradigme)
  • Uddybende vejledning for formidlingsordningens pulje 2

Se i revisionsinstruksen hvilke krav der stilles til dokumentationen for anvendelsen af formidlingstilskuddet og hvilke oplysninger, der skal indgå i det reviderede regnskab eller afrapporteringsskema.

Den af teatret antagne registrerede eller statsautoriserede revisor skal i det reviderede regnskab eller i tilknytning til afrapporteringsskemaet afgive en erklæring om den udførte revision i relation til formidlingstilskuddet. Revisorerklæringen skal udformes i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens tilsagnsbrev, styrelsens uddybende vejledning vedr. formidlingsordningens pulje 2 samt styrelsens revisionsinstruks for formidlingsordningens pulje 2. Se paradigme for revisorerklæringen i menuen til højre. Her er tillige et paradigme for en ledelseserklæring, der ligeledes skal indsendes som led i afrapporteringen.

Frist for indsendelse af afrapportering for sæson 2018/19

1. december 2019, kl. 23.59.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)