Åbent brev til kulturminister Mette Bock: Nye veje for den klassiske orkestermusik

En rapport fra Statens Kunstfond konkluderer på tilstanden for de klassiske ensembler og orkestre i Danmark. Statens Kunstfond opfordrer kulturminister Mette Bock til at benytte rapportens resultater og anbefalinger.

18.12.2017
Grafik: Nana Keiding

Kære kulturminister.
Hvordan styrker vi landskabet for de professionelle klassiske ensembler og orkestre i Danmark? Det spørgsmål stillede vi i Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik sammen med dig på en konference i april måned. Ligesom du er vi i udvalget optaget af, at den klassiske musik trives, udvikler sig, og at den kommer ud i hele landet til hele befolkningen – også i fremtiden.

I forbindelse med konferencen stod det klart, at der manglede konkret viden om det klassiske danske musiklandskab i dag. Hvad er de centrale programstillinger, og hvad er de væsentligste udfordringer og muligheder? Derfor iværksatte udvalget en undersøgelse, og resultatet foreligger nu i form af en rapport fra konsulentfirmaet Artana.

Orkesterlandskabet i Danmark
Med rapporten har vi fået en kortlægning af, hvordan de danske ensembler og orkestre arbejder og har betydning for musiklivet og publikum i hele landet. Først og fremmest kan vi konstatere, at mange af de danske orkestre og ensembler har en øget publikumstilgang til deres koncerter. Det er meget glædeligt med denne efterspørgsel i hele landet efter klassisk musik.

Vi kan også med glæde se, at der hos aktørerne foregår et seriøst arbejde med de væsentlige udfordringer og problemstillinger som økonomi, nye publikumsgrupper, digitalisering og bestyrelsesarbejde. Derudover peger rapporten på en række relevante udviklingstendenser og det faktum, at der mangler data om ensemblernes og orkestrenes virke.

Anbefalinger
Rapporten kommer med konkrete anbefalinger til formidling og publikumsudvikling, både i forhold til nuværende brugere og nye publikumsgrupper, for eksempel i form af et center for publikumsudvikling eller lignende. Vi er overbeviste om, at disse anbefalinger kan være lærerige for ensemblerne og orkestrene med de mange henvisninger til best practice inden for publikumsudvikling, bestyrelser, samarbejder, netværk, innovation, ansættelser og opbygning af pædagogiske kompetencer.

Anbefalingen om oprettelsen af et center for publikumsudvikling, hvor erfaringer og viden kan opsamles, er i øvrigt et forslag, vi i udvalget kraftigt bifalder. I dag går der meget viden tabt, og især de små ensembler har hårdt brug for at kunne trække på eksisterende viden og erfaring, i stedet for at ”starte fra nul” hver især.

Hvordan kommer vi videre med udviklingen af den klassiske musik i Danmark?
Rapporten efterlader, foruden forslaget om et center for publikumsudvikling, en række spørgsmål, anbefalinger og opgaver, som vi vil opfordre dig til at kigge på. En idé kunne være at følge op med en konference eller lignende, der diskuterer anbefalingerne i rapporten.

Nogle af anbefalingerne rækker ud over de klassiske ensembler og orkestres område, men har stor betydning for udviklingen af den klassiske musik i Danmark. Det gælder for eksempel uddannelsen af folkeskolelærere, konservatorieuddannelserne, musikfagets status og tilstedeværelse i skolen, musikskolerne og hele fødekædestrategien for den klassiske musik i Danmark. Vi håber, du som minister også har blik for disse udfordringer.

Udvalget vil også gerne henlede din opmærksomhed på at have de danske orkestre og ensemblers ressourcer fremme i bevidstheden i handleplaner og ambitionerne om talentpleje inden for den klassiske musik.

Selvom vi i udvalget godt ved, at det ikke ligger lige for at finde flere penge til kultur, så vil vi alligevel pege på, at rapporten dokumenterer væsentlige økonomiske udfordringer for de klassiske aktører, der bør adresseres og besvares i den kommende tid.

Det vil også glæde os, hvis du vil have rapportens kortlægning af det klassiske musiklandskab med, hvis du i den kommende tid vil se på de klassiske ensembler i DR og på Det Kgl. Teater. Hele det klassiske område hænger sammen, og der er mulighed for endnu bedre samarbejde og videndeling imellem aktørerne. Ligesom det er afgørende, at hele landet er tilgodeset med klassiske ensembler.

Det er vores håb, at rapporten kan være til inspiration for dig og de øvrige politikere, men også for det nye Projektstøtteudvalg for Musik under Statens Kunstfond, der overtager stafetten efter os og tiltræder 1. januar 2018.

Se den samlede rapport

Venlig hilsen

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik:

Bente Dahl (formand), Maria Frej, Asbjørn Keiding, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt og Søren B. Kristensen.

Yderligere oplysninger:
Chefkonsulent Jan Ole Traasdahl, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 74 45 42, jot@slks.dk
Statens Kunstfonds pressetelefon, tlf.: 41 39 38 53

Siden er sidst opdateret: 19.12.2017

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)