Besøgsprogrammer for udenlandske aktører

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design ønsker at styrke danske kunsthåndværkere og designere internationalt ved at invitere vigtige aktører fra den udenlandske kunsthåndværk- og designscene til møder i Danmark.

Besøgsprogrammer

Inden for ordningen Besøgsprogrammer inviterer Slots- og Kulturstyrelsen på vegne af Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design kuratorer og andre nøglepersoner fra museer, udstillingssteder, designbegivenheder og -organisationer samt journalister til Danmark. Det internationale besøgsprogram foregår kun ved direkte invitation og kan derfor ikke søges.

Formålet med det internationale besøgsprogram er at fremme danske kunsthåndværkeres og designeres internationale karrierer ved at styrke internationale kuratorers og journalisters kendskab til udøvernes praksisser.

Hvem kommer?

Har du selv et særligt begrundet ønske om, at møde en fremtidig gæst, er du velkommen til at henvende dig til udvalgssekretær Signe Marie Ebbe Jacobsen, som vil forelægge din henvendelse for den inviterede gæst.  

Hvis du selv har et begrundet ønske om at invitere en specifik aktør på besøg, er du ligeledes velkommen til at kontakte os.

Gæsternes program

Slots- og Kulturstyrelsen udarbejder i samarbejde med gæsten et fuldt program for besøget og fungerer som vært ved besøget. Gæsterne har oftest et helt specifikt projekt eller en særlig tematik, som de ønsker at researche til under besøget. Det program, der lægges for et givent besøg, tager afsæt i gæstens konkrete ønsker om at besøge for eksempel bestemte udøvere, gallerier eller institutioner.

Slots- og Kulturstyrelsen supplerer så vidt muligt gæstens ønsker ved at stille forslag til møder med en lang og bred række af danske udøvere, der evt. kunne indtænkes i programmet. Såfremt gæsten fatter interesse for styrelsens forslag, inkluderes disse i besøgsprogrammet. Programmet tager ofte også udgangspunkt i aktuelle udstillinger, begivenheder mv, der finder sted i den periode besøget afholdes.

Hvis den inviterede gæst ikke har specifikke ønsker til møder, udfærdiger Slots- og Kulturstyrelsen et program, der tegner en overordnet profil af aktuelle tendenser og aktører på den danske kunsthåndværk- og designscene. I disse tilfælde prioriterer styrelsen at foretage en programlægning, der repræsenterer bredden af den danske scene. 

Økonomi

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design 2014-2017 afsætter (i 2016 og 2017) 100.000 kr. årligt til besøgsprogrammer. Et besøg koster typisk ca. 15.000 kr., og dermed er målet at afholde 6 - 7 besøg årligt, individuelt eller i små grupper, såfremt gruppen genererer positive muligheder for deltagere og/eller det danske fagmiljø. Gæsten får typisk dækket rejse på økonomiklasse, logi, frokost, lokaltransport og en netværksmiddag med relevante danske aktører. 

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)