Rapport om støtte til arkitektur, kunsthåndværk og design

Kunststøttestruktur

Arkitekturudvalget og Kunsthåndværk- og Designudvalget i Statens Kunstfond har i 2010 offentliggjort en undersøgelse af støttemulighederne for de tre kunstområder arkitektur, kunsthåndværk og design.

Baggrunden for undersøgelsen er, at de tre områder i dag ikke er repræsenteret i Statens Kunstråd, men alene i Statens Kunstfond.

Undersøgelsen ser på, hvad dette har af konsekvenser for udviklingen af de tre kunstområder og på, hvordan man fremover bedst muligt kan fremme udviklingen af arkitektur, kunsthåndværk og design.

Undersøgelsen konkluderer blandt andet, at på trods af, at de tre kunstområder er forskellige, så oplever de i forhold til kunststøtten en række fælles udfordringer:

  • De tre kunstområder er kendetegnet ved, at megen udvikling sker i et tværkunstnerisk samarbejde, men da det alene er Statens Kunstråd, der har midler til at støtte det tværgående, understøttes den udvikling ikke tilstrækkeligt.
  • For alle tre områder gælder, at der er en forventning om, at markedet i høj grad sikrer udviklingen af dem, fordi de også har en kommerciel dimension. Det sker bare ikke, fordi samarbejdet med erhvervslivet som oftest først kan etableres, når man som kunstner har foretaget et større udviklingsarbejde.
  • De tre kunstområder har begrænsede muligheder for at søge om støtte til eksperimenterende og tværkunstneriske projekter, idet det primært er Statens Kunstråd, der uddeler støtte til sådanne projekter. Det er ligeledes med til at bremse for udviklingen af områderne.

De to udvalg håber, at undersøgelsen kan være med til at pege på behovet for at ændre den nuværende kunststøttestruktur, så den i højere grad afspejler virkeligheden. Det kan f.eks. ske ved at udvide mulighederne for at støtte projekter, internationalisering og formidling. De håber derfor, at undersøgelsen kan bidrage til at kvalificere den udredning af hele den statslige kunststøttestruktur, som nu er igangsat af Kulturministeriet.

Det mener Statens Kunstfond

Formand for Statens Kunstfonds udvalg for Kunsthåndværk- og Design i 2008-2010 Louise Campbell og formanden for Arkitekturudvalget i 2008-2010 Anne Beim, udtaler:

"Der foreligger nu en undersøgelse, som tydeligt peger på, at det er nødvendigt at ændre på den statslige kunststøttestruktur indenfor områderne kunsthåndværk, design og arkitektur. Her svarer strukturen overhovedet ikke til kunstområdernes forskellige behov. Det har store konsekvenser for udviklingen af kunstformerne og dermed også for Danmark, fordi det forringer områdernes muligheder for at udvikle sig og markere sig internationalt. Hvis vi virkeligt mener det, når vi igen og igen siger, at Danmark skal brande sig på sin verdensberømte tradition for arkitektur, design og kunsthåndværk, så må vi sørge for, at vi også i fremtiden har noget være stolte af på de områder."

Download rapporten (pdf)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)