Vision 2016 - 2019

Vores arbejdsopgaver

Legatudvalget for Billedkunst varetager en række arbejdsopgaver, der giver mulighed for en bredt anlagt strategi for videre udvikling af den danske kunstscene – herunder hvordan kunsten i højere grad kan komme til at præge samfundet og den enkelte borger. Det drejer sig om:

  • arbejdslegater
  • præmiering af billedkunstneriske værker, udstillinger og andre typer af projekter
  • indkøb af kunst  
  • igangsættelse og understøttelse af kunstopgaver i det offentlige rum.

Gennem udstillingsbesøg i hele landet samt ikke mindst ved gennemlæsning af de godt 800 årlige ansøgninger om et arbejdslegat følger vi nøje de seneste tendenser såvel som den generelle billedkunstneriske udvikling – i Danmark og til dels i udlandet. 

Virke igangsættende

Legatudvalg for Billedkunst ønsker at virke igangsættende i forhold til nye processer, der bringer kunstnere i spil uden for den etablerede kunstinstitution. Det gør vi ved at

  • fremme kvalitative møder mellem kunst og borgere i hele lande
  • virke stimulerende i forhold til den eksperimenterende og mindre institutionelt understøttede del af kunstscenen
  • give beslutningstagere ny inspiration til at inddrage kunstnere i et bredt spektrum af opgaver. 

Kunst i det offentlige rum

Vi udforsker mødet mellem kunst og borgere i det offentlige rum ud fra en forståelse af, at netop kunst i det offentlige rum er et stadig mere differentieret felt, hvor tid og sted i høj grad kan være variable. Kunsten i det offentlige rum er ikke længere nødvendigvis monumental, og selvom den fortsat ofte er blivende, kan den også være midlertidig, hvis ikke ligefrem momentan. Og den kan, måske oven i købet med fordel, udfolde sig i flere typer af rum på samme tid – heriblandt det digitale. 

Kunstnere udforsker til stadighed nyt terræn, og vi vil gerne være medvirkende til, at de erkendelser såvel som den drivkraft, der er på kunstscenen generelt, kommer ud til et bredere publikum - også uden for den etablerede kunstinstitution. 

Vi ønsker derfor specifikt at virke igangsættende i forhold til projekter, hvor kvalificerede kunstnere indgår aktivt i lokale sammenhænge og her skaber kunst i direkte dialog med modtagerne. Det vil i større grad give mulighed for at realisere projekter, der udvider opfattelsen af, hvad kunst kan være, men også af, hvad kunst kan bidrage med i en given kontekst. 

Ved det gode eksempel vil vi synliggøre kunsten som reelt nyskabende og dermed give andre aktører inspiration til at inddrage kunst og kunstnere. Det vil være med til at åbne for nye kunstnerisk interessante arbejdsfelter og på sigt forbedre chancerne for et betydningsfuldt møde mellem kunst og borgere overalt Danmark.

Vi vil have særligt fokus på: 

Metoder til at styrke tilliden mellem kunstner og bruger. Eksempelvis kan grundig indledende forventningsafstemning være afgørende for projekters gennemførelse og ikke mindst for en positiv modtagelse hos brugerne lokalt.

Eksperimenter med, for og i offentligheden samt projekter, der inddrager forskellige rum og tidsligheder.

At opsøge en dialog med relevante aktører – kommuner, uddannelsesinstitutioner og gerne nye typer af samarbejdspartnere – om opgaver, hvor kunstnerisk produktion i bred forstand kan bringes i anvendelse.

At kunstnere inddrages så tidligt som muligt, hvorfor vi også støtter udvikling af pilotprojekter, hvor kunstneriske kompetencer medvirker til en opkvalificering af længerevarende projekter.

Øget synliggørelse af igangsatte projekter. Det vil bl.a. finde sted gennem en skitseportal, hvormed også de værker, der ikke bliver realiseret, alligevel kan få stor effekt – som man kender det fra arkitekturens verden.

Synergien i at tænke indkøb og udlån af værker sammen med igangsættelsen af nye stedsspecifikke opgaver i en helhedsløsning, der passer til den enkelte institutions kontekst og brugere.  

Fortsat uddeling af et stort antal arbejdslegater som led i bestræbelsen på at opnå den ønskede bredde i støttetildelingen.

Præmiering som et målrettet værktøj til anerkendelse af exceptionelle udstillinger og synliggørelse af visse praksisformer, men også som inspiration for landets udstillingssteder, kunsthaller og museer. 

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)