Fejl i indberetninger til SKAT er rullet tilbage

Indberetningen af tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til SKAT er nu bragt i orden.

29.3.2017

Bemærk: Efter den seneste rettelse af skatteindberetningerne oplever enkelte tilskudsmodtagere fortsat en forkert årsopgørelse fra SKAT. Vi arbejder på at rette skatteindberetningen for disse enkelt tilskudsmodtagere. 


Slots- og Kulturstyrelsen gennemførte i 2016 en utilsigtet ændring i styrelsens indberetning af visse tilskud til SKAT, uden at der havde været en endelig afklaring med SKAT. 

Hvis man har modtaget tilsagn om tilskud fra Statens Kunstfond i 2016, kunne der derfor være sket en fejl i den indberetning til SKAT, som Slots- og Kulturstyrelsen foretog i forbindelse med skatteindberetningen.

Slots- og Kulturstyrelsen har nu rettet de fejl, der opstod i forbindelse med skatteindberetningen af tilskud fra Statens Kunstfond, så indberetningerne er foretaget i overensstemmelse med tidligere års praksis. 

Fejlen berørte tilskudsmodtagere, som fik tilsagn i 2016, og hvor tilskuddet enten ikke var udbetalt eller kun delvist udbetalt i 2016. Fejlen er blevet rettet, så det nu er det udbetalte beløb, der er indberettet til SKAT.

Rettelsen vil fremgå af årsopgørelsen på www.tastselv.skat.dk inden for en uge, og i april måned vil SKAT informere om den nye årsopgørelse, så snart årsopgørelsen er endelig. Der er ingen grund til at foretage sig noget, da ændringerne vil ske ganske automatisk.

Alle modtagere af projekt- og aktivitetstilskud i 2016 vil modtage en rettelse, der vil stå på deres årsopgørelse – også selvom beløbet ikke er ændret. Det skyldes, at tilbagetrækningen og genindberetningen er foretaget for alle modtagere. 

Hvis man har spørgsmål vedrørende en konkret sag, kan man rette henvendelse til den sagsbehandler, der fremgår af tilsagnsbrevet.

Siden er sidst opdateret: 31.3.2017

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)