Hvordan administreres Det internationale besøgsprogram?

Kuratorbesøg fra udlandet

 

 • Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst afsætter årligt kr. 250.000 kr. til de internationale besøgsprogrammer. Et besøg koster typisk kr. 15.000 og dermed er målet at afholde 15-20 besøg årligt.
 • Formålet med besøgsprogrammerne er at fremme danske billedkunstneres internationale karrierer bl.a. ved at styrke internationale kuratorers kendskab deres kunstpraksisser.
 • De internationale besøgsprogrammer varetages som operatøropgave af Slots- og Kulturstyrelsens kontor for Billedkunst.
 • Besøgsprogrammerne administreres af de kunstfaglige medarbejdere i Slots- og Kulturstyrelsens kontor for Billedkunst, Ane Bülow (anb@slks.dk) og Tine Vindfeld (tvi@slks.dk)
 • Det program der lægges for et givent besøg, tager direkte afsæt i den besøgende kurators konkrete ønsker om at besøge fx bestemte kunstnere, gallerier eller institutioner. Hertil har de besøgende kuratorer oftest et helt specifikt projekt eller en særlig tematik eller kunstpraksis, som de ønsker at researche til under besøget. Dette tages der ligeledes højde for i programlægningen.
 • Slots- og Kulturstyrelsen supplerer så vidt muligt kuratorens ønsker ved at stille forslag til møder med en lang og bred række af danske kunstnere, der evt. kunne indtænkes i kuratorens program. Såfremt kuratoren fatter interesse for Slots- og Kulturstyrelsens forslag, inkluderes disse i besøgsprogrammet. Programmet tager ofte også udgangspunkt i aktuelle udstillinger, seminarer, talks, etc., der finder sted i den periode besøget afholdes.
 • Hvis den inviterede kurator undtagelsesvis, hverken har konkrete ønsker til møder, særlige interesseområder eller specifikke projekter, hvortil der researches, opfordrer Slots- og Kulturstyrelsen den givne kurator til at orientere sig om den danske samtidskunstscene fx via litteratur og online ressourcer og dernæst vende tilbage med forslag og ønsker.
 • Hvis den inviterede kurator fortsat ikke har specifikke ønsker til møder, udfærdiger Slots- og Kulturstyrelsens kunstfaglige medarbejdere et program, der tegner en overordnet profil af aktuelle tendenser og aktører på den danske samtidskunstscene. I disse tilfælde prioriterer Slots- og Kulturstyrelsen at foretage en programlægning, der repræsenterer bredden af den danske samtidskunstscene.
 • Ifølge besøgsprogrammets formål og projektstøtteudvalgets overordnede retningslinjer prioriterer Slots- og Kulturstyrelsen at invitere nøglepersoner og kuratorer for de vigtigste internationale biennaler herunder Venedig, Documenta, Sharjah, Istanbul, Berlin, Sao Paulo, Manifesta, Gwangju, Sydney, Liverpool, Lyon og Yokohama.
 • Herudover prioriterer Slots- og Kulturstyrelsen at invitere internationale kuratorer, der befinder sig på forskellige karrieretrin og tilhører forskellige niveauer af kunstscenen, med det sigte at facilitere møder og muligheder for så bred en gruppe af danske kunstnere som muligt.
 • Alle besøg – også kommende - publiceres løbende her på siden. Interesserede kan således orientere sig i, hvem der kommer på besøg i fremtiden. Har du selv et særligt begrundet ønske om, at møde en fremtidig gæst, er du velkommen til at henvende dig til de kunstfaglige medarbejdere i Billedkunst, som vil forelægge din henvendelse for den inviterede kurator.  
 • Hvis du selv har et begrundet ønske om at invitere en specifik kurator på besøg er du velkommen til at kontakte de kunstfaglige medarbejdere i Billedkunst. Husk dog også, at alle udenlandske kuratorer til enhver tid selv kan søge om at komme på researchbesøg via puljen Kuratoriske researchrejser.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)