Kunststrategi

Hvad er en kunststrategi?

En kunststrategi er en guide til, hvordan I som organisation/projektejer arbejder med kunst i det offentlige rum. Strategien sætter retningen for den videre proces og er et styrende redskab for, hvorfor, hvor og hvordan kunsten skal integreres. En kunststrategi er langsigtet, dynamisk og flerstrenget. Den er stedsbunden og bygger på en analyse af stedet. Den prioriterer mulige temaer og greb og bygger på aktivt og engageret input fra lokale aktører og interessenter. En kunststrategi er derfor ofte et resultat af et samarbejde mellem forskellige aktører, og er i sit udgangspunkt tværfaglig.

Vision 

Visionen i en kunststrategi er vigtig. Visionen binder den tværfaglige analyse sammen og beskriver, hvad skal der satses på og hvorfor? I en kunststrategi er kunsten nemlig ikke mål i sig selv, men middel til visionens realisering. Derfor handler kunststrategien ikke kun om kunsten, men også om stedet. F.eks. kan kunststrategien bidrage til en ny stedsidentitet, nye brugere, andre fortællinger eller adfærdsændringer. Det betyder, at kunststrategien skal kunne omfavne alle fagligheders ønsker til kunsten – både opdragsgiver, interessenter og evt. borgere. F.eks. bør strategien kunne bygge bro mellem forskellige forvaltninger i kommunen, og her kan det være en fordel at få den politisk behandlet. Kunststrategien skal med andre ord sætte en helhedsorienteret retning for kunsten, som alle parter kan se sig selv i. Herved sikres opbakning og engagement, så den kan bruges som beslutningsgrundlag for hvad og hvordan. Bl.a. ved at beskrive temaer, identificere steder og formulere hensigter og anvisninger for idéudviklingen.

Et fleksibelt værktøj

Kunststrategien skal også være tilpas fleksibel i forhold til de muligheder og udfordringer, der altid opstår, når idéerne skal realiseres - f.eks. i forhold til finansiering, nye dagsordner eller situationer, som influerer på projektet. Endelig skal kunststrategien bruges som et værktøj for den videre dialog med interne og eksterne partnere såsom kommercielle developers, fonde, arkitekter, borgere, kommuner m.fl. om, hvordan kunsten implementeres på bedste vis.

Se skabelonen til kunststrategi

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)