Kunstprogram

Hvad er et kunstprogram?

Et kunstprogram sætter rammen for, hvordan kunstnere arbejder med kunst i det offentlige rum. Et kunstprogram er med andre ord jeres formulerede krav til, hvad der forventes af det kunstneriske samarbejde og af slutprodukterne. Kunstprogrammet er derfor et godt redskab til udvælgelse af kunstnere og projekter og kan med fordel anvendes i udvælgelsesprocessen eller i forbindelse med en decideret konkurrence. Det sikrer gennemsigtighed for de involverede parter i processen og kontinuitet fra idéudvikling til konkretisering af de endelige kunstprojekter. Mens kunststrategien besvarer det store hvorfor, fokuserer kunstprogrammet på det store hvad der skal til for at indfri strategiens vision.

Kunstprogrammet som et redskab

Kunstprogrammet fungerer som et redskab til at få stillet de rigtige spørgsmål, så I er bevidste om, hvad I vil: Hvilken kunstforståelse er i spil? Hvad for en type kunst ønsker I at arbejde med? Hvad skal kunsten kunne? Og hvad er de formelle rammer omkring udvikling og implementering. Det betyder, at de udøvende kunstnere har en klar viden om, hvad det er for en konkret sammenhæng, de skal indgå i, og hvad der forventes af dem, f.eks. i forhold til nogle fastlagte kriterier. Endelig kan kunstprogrammet bruges som formidling mellem de kunstfaglige og ikke-kunstfaglige (fonde, forvaltninger, foreninger og borgere) i projektet. Kunstprogrammet kan også bruges i forhold til at formidle projektet til den brede offentlighed. Derved er kunstprogrammet med til at sikre, at de ønsker, I har til kunsten, fastholdes igennem hele projektet – men uden at projektet risikere at falde på jorden, hvis der skulle opstå behov for ændringer.

Se skabelonen til kunstprogrammet

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)