Kunstnerens rolle i udviklingen af kunststrategier

 

 

Det kan have stor værdi at involvere kunstnere tidligt i processen, hvis man ønsker at arbejde mere strategisk med kunst i det offentlige rum. Så kan kunstneren nemlig indgå på lige fod i de tværfaglige teams, som skal sætte retningen for kunsten. I denne rolle bidrager kunstneren ofte med en anden måde at tænke steder og udvikling på, som adskiller sig fra f.eks. byplanlæggere, landskabsarkitekter, kulturkonsulenter og/eller kommunens embedsværk. Kunstneren kan bidrage med en nuanceret og alternativ analyse af de steder og miljøer, der er i spil. Samtidig kan kunstneren med sin viden om feltet og de kreative potentialer sikre, at det kunstfaglige blik indgår i visionen for kunststrategien. I den forstand vil her være tale om samskabelse med forskellige faglige aktører, hvoraf kunstneren er én ud af flere.

Konkret kan kunstnerens metode i denne proces være:

  • Kreativ analyse
    At identificere og analysere et steds kulturelle identitet og værdier. Kortlægning af de mennesker, steder, fysisk infrastruktur og områder, der indeholder betydningsfulde æstetiske, historiske, sociale og økonomiske værdier, som gør stedet unikt – eller som besidder et særligt potentiale for en kunstnerisk bearbejdning.

  • Formgivning af den kreative analyse
    At formidle resultatet af analysen på en kreativ måde – f.eks. gennem en midlertidig udstilling, aktiviteter eller event. Sådan kan kunstneren være med til at give opmærksomhed til eksisterende aktiver i lokalsamfundet såsom borgernes stemme, lokalhistorie eller andre kulturelle værdier på stedet. Samtidig kan den kreative formgivning af analysen være et vigtigt formidlingsmæssigt element, det kan udbrede forståelsen af, at kunsten mest af alt handler om en alternativ måde at gå til og forstå omverdenen.

  • Involvering og engagement
    At afholde inddragende kunstneriske workshops eller andre aktiviteter, hvis formål er at skabe viden, interesse og ejerskab for kunststrategien fra start til slut. Her lægges vægt på den kreative kompetence som en anderledes måde at engagere på. De engagerende aktiviteter vil derfor både have et analyserende og et udviklende perspektiv, og kan ligesom formgivningen være med til at vise alternative måde at bruge kunst/kunstneriske praksisser på.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)