Kunstnerens rolle

Når man vælger at prioritere kunsten som en strategisk faktor i udviklingen af et fysisk anlæg eller sted, kan kunstnerne have forskellige typer af roller gennem den lange proces fra strategi til realisering. Disse roller er vigtige at have fokus på, inden projektet sættes i gang, da det også er med til at definere, hvilket resultat, man skal stå med i hånden til sidst.

Typisk tænkes kunstneren primært som den formgivende part, som producent af midlertidige og permanente kunstværker til det offentlige rum. Men de kunstneriske kompetencer kan med fordel også komme i spil på et langt tidligere tidspunkt i udviklingsprojekterne. Kunstnernes evne til at tænke visionært, opfindsomt og kritisk kan bidrage til en reel forandring og forankring af stederne.

På det tidlige strategiske niveau kan kunstnerne indgå som den analyserende part, der på en kreativ og alternativ måde kan undersøge og kortlægge et steds mangfoldige identitet.

En tredje position kan være den engagerende, hvor kunstneren kan involvere forskellige aktører i kunstneriske aktiviteter. Det kan formidle viden om kunstens potentiale og skabe interesse og ejerskab for projekterne i processen frem mod en realisering af kunsten i det offentlige rum.

Endelig er kunstneren også ofte projektleder på sine eller andres kreative projekter. Disse projektledelses-kompetencer er særligt vigtige i forhold til inddragelse, budgetplanlægning, tidsplan og koordinering med andre partnere i projektet. Samlet set er disse kompetencer del af kunstnerens kunstfaglige kompetencer.

Tryk på fotoet for at se det i stor.

Kunstnerne kan således konkret støtte og guide opdragsgiveren i planlægningen af kunsten i det offentlige rum på forskellig vis. Her følger en række forslag til, hvordan kunstnerens faglighed kan bringes i spil i udviklingen af de forskellige leverancer; kunststrategier, kunstprogrammer og handlingsplaner:

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)