Kunststrategi og planlægning - kunst i det offentlige rum

Det er nyttigt at udvikle en kunststrategi, hvis kunst og kunstnere skal bidrage til udviklingen af en by, et landskab, en bygning, en institution eller andre områder i det byggede miljø.

Statens Kunstfond præsenterer her tre modeller for, hvordan I kan inddrage kunstnere og kunstprojekter fra idé til realisering.

De tre modeller er:

  1. Kunststrategi – langsigtet, inddragende, afklarende. Fokus er på, hvorfor kunst skal inddrages
  2. Kunstprogram – definerende, prioriterende, rammesættende. Fokus er på, hvad for en kunst, der skal inddrages
  3. Handlingsplan – konkretisering, fremdrift, kvalitetssikring. Fokus er på, hvordan kunsten skal realiseres

Modellerne overlapper hinanden i formål og struktur, og i praksis kan det derfor være svært at finde ud af, hvilken én der passer bedst til jeres projekt. Som udgangspunkt handler valget af model om, hvor I er i processen – og hvad der er for et redskab, I gerne vil stå med i hånden, når processen er tilendebragt.

Den gode proces 

Forudsætningerne for at inddrage kunst og kunstnere er meget forskellige. Ønsker I at inddrage kunst og kunstneriske kompetencer allerede inden, at de konkrete steder er udpeget eller identificeret, eller uden at vide hvilke temaer eller typer af kunst, I er interesseret i, er I i den tidlige, afklarende fase. Her har I mulighed for at arbejde strategisk og langsigtet, og bruge kunsten som et redskab til at kortlægge, definere og rammesætte retningen sammen med interessenter og aktører. Har I allerede udpeget et konkret sted og ved hvilken type kunst, I gerne vil have, har I mere brug for at kunne planlægge hvordan, og i hvilken rækkefølge. Vurderer I, at I har brug for en proces, der ligger midt imellem, har I brug en model, der kan afklare, hvad kunsten skal kunne i den konkrete sammenhæng.

Nyttige redskaber

Er I i den inddragende og tidlige fase, har I måske brug for et redskab, som er tilpas fleksibelt til, at indhold og detaljer kan ændre sig undervejs og justeres i forhold til økonomi, pludselige opståede muligheder eller udfordringer – og samtidig kan sætte en retning.  Det er f.eks. tilfældet i større udviklingsprojekter, hvor kunsten integreres fra begyndelsen og derved indgår som et udviklende og synligt aspekt i hele projektet. Her har I brug for et strategisk redskab, der afklarer projektets hvorfor. 

Kender I på den anden side rammerne for projektet, evt. også økonomi, tema og målgrupper, så er det måske et konkret redskab, I har brug for, der kan vise hvordan. Et redskab med konkrete, operationelle samarbejdsværktøjer, som sikrer fremdrift og kvalitet. Ønsker I et beslutningsgrundlag til at træffe beslutninger om hvad for en kunst, I skal vælge, har I brug for et redskab, der ligger midt imellem det strategiske og det konkrete.

Modellen viser, hvor i processen de forskellige samarbejdsmodeller fungerer bedst, og hvad det er for en leverance, man får. Tryk på fotoet for at se det i stor.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)