Statens Kunstfonds initiativ om forskning i børns og unges møde med kunst

Statens Kunstfond har en lang tradition for at styrke børns og unges muligheder for at møde kunsten i deres skole- og hjemmeliv og i fritiden. Mødet med kunsten er af helt central betydning i børns og unges liv, hvis de skal kunne udvikle sig til alsidige og kompetente samfundsborgere, og hvis de skal kunne forstå den kultur, de er rundet af, og den samtid, de lever i.

I 2014 blev det indskrevet i Kunstfond-loven, at Kunstfonden skal tilgodese produktion og formidling af kunst over for børn og unge. Men lovændringen er blot en stadfæstelse af en årelang praksis og forpligtelse for fonden, som har langt videre perspektiver end blot produktionen og formidlingen. Statens Kunstfond har et stærkt fokus på forskning i børns og unges møde med kunst – et fokus som rækker tilbage til Anne Bamfords besøg i Danmark i 2006, hvor Kunstfonden bad hende analysere børns og unges møde med kunst i den danske folkeskole.

I perioden 2016-17 viderefører fonden indsatsen med forskning i børns og unges møde med kunst i samarbejde med en række danske forskere på området.

Fonden ønsker nu på den ene side at udvikle et forsknings- og evalueringsbaseret blik på fondens egne ordninger – i først omgang de ordninger, som er rettet til børn og unge. Her er Huskunstnerordningen særdeles velegnet til formålet, fordi ordningen omfatter alle de kunstformer, som er repræsenteret i fonden, og fordi målgruppen for ordningen er børn og unge i alle aldre. 4 forskere følger 6 udvalgte projekter, og forskerne forventes at afrapportere til fonden medio 2017.

På den anden side ønsker fonden et forskningsdesign for børns og unges møde med kunst i grundskolen. Skolereformen med Den Åbne Skole er forpligtet til at række ud i det omgivende kunst- og kulturliv. Forskningsdesignet udvikles af et panel af forskere fra forskellige danske forskningsinstitutioner og med forskellige kunstfaglig og forskningsmæssig baggrund. Dette projekt afrapporteres i foråret 2017.

Kontakt

Niels Græsholm, Chefkonsulent, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 24 45 44 21

Læs mere 

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)