Nationalt overblik over offentlige investeringer i kunst

Helsingør, Assens, Aalborg, Lolland og Kolding er nogle af de kommuner, der målrettet arbejder på at styrke kunsten i det offentlige rum. Flere kommuner peger på, at kunsten aktivt medvirker til at styrke den lokale identitet og øge borgernes livskvalitet

Elmgreen og Dragset: Han, 2012, Helsingør Havn. Foto: Torben Petersen

75 af 98 af de danske kommuner har deltaget i undersøgelsen ”Kunst i det offentlige rum. Nationalt overblik over offentlig økonomi, praksis og formål.”, der er udarbejdet af Manto A/S for Statens Kunstfond.

Rapporten viser, at hovedparten af de danske kommuner investerer aktivt i kunst i det offentlige rum med henblik på at skabe bedre livskvalitet for borgerne – og ikke blot udsmykke og forskønne. Samtidig påpeger kommunerne, at kunsten kan fungere som en kilde til dialog og refleksion. Undersøgelsen viser også, at danske kommuner i mindre grad har ambitioner om, at kunsten skal fungere som en katalysator for økonomisk udvikling i form af f.eks. øget turisme, bosætning eller områdeløft.

Nøgletal:

  • I 2014 har kommunerne samlet set investeret 13 mio. kr. i kunst i det offentlige rum.
  • Kommunerne investerer typisk 50.000-200.000 kr. i et enkelt kunstprojekt, mens enkelte investerer op til 2 mio. kr. i et enkelt projekt.
  • For 1/3 af kommunerne er ny kunst i det offentlige rum en del af en kulturpolitisk strategi.
  • Regionerne investerer i disse år i gennemsnit 28,8 mio. kr. om året i kunst i sygehusbyggeri, og staten investerer i gennemsnit 23,7 mio. kr. i kunst i det offentlige rum.

Se hele rapporten her: Kunst i det offentlige rum. Nationalt overblik over økonomi, praksis og formål  

Kunsten styrker den lokale identitet

Rapporten viser, at der blandt de kommuner, som prioriterer kunst i det offentlige rum højt, er en tendens til, at kunsten løftes op og bliver et fælles anliggende i kommunen. Kunstprojekterne bliver en måde at forankre og synliggøre de fælles historier i byen og samle borgere, erhvervsliv og andre interessenter om udviklingen af deres lokalsamfund.

Søren Taaning, formand for Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, siger:

"Det er første gang, vi har et samlet overblik over det offentliges engagement i produktion af kunst i det offentlige rum. Danske kommuner er ikke forpligtet til at investere i kunst. Når de gør det alligevel, påtager de sig et samfundsansvar, der har direkte betydning for borgerne i hverdagen. Kunsten bidrager på den måde positivt til at styrke den lokale identitet rundt omkring i Danmark – og så er kunsten ofte katalysator for kritiske samtaler og en god offentlig debat om vores fælles værdier.”

Stor forskel i investeringer i kommuner, regioner og staten

Rapporten dokumenterer, at kommunernes og regionernes økonomi til kunstprojekter i det offentlige rum i disse år samlet set overstiger statens. I 2014 prioriterede kommunerne samlet set 13 mio. kr. til området, og regionernes gennemsnitlige årlige økonomi til kunstopgaver er på 28,8 mio. kr. i forbindelse med sygehusbyggerierne.

Staten, som sikrer finansiering af kunst i det offentlige rum gennem lovgivningen, har i perioden 2011-2014 i gennemsnit anvendt 23,7 mio. kr. årligt til området – dels gennem kunstcirkulæret (cirkulære om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri m.v.), dels gennem Statens Kunstfonds pulje ”Kunst i det offentlige rum”.

Søren Taaning, formand for Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, siger:

”Vi kan se, at Statens Kunstfonds indsats på dette område kun er en del af et større felt, hvor kommuner og regioner spiller en betydelig rolle. Jeg håber, at rapporten giver anledning til øget videndeling blandt de offentlige aktører, så vi kan arbejde sammen om at styrke kvaliteten, mangfoldigheden og betydningen af de offentlige kunstprojekter. Det er et fælles samfundsanliggende, at borgere i hele landet oplever betydelig kunst i hverdagen."

Fakta om rapporten

Manto A/S har i efteråret 2015 gennemført kortlægningen for Statens Kunstfond og har efterfølgende udarbejdet rapporten ”Kunst i det offentlige rum. Nationalt overblik over offentlige økonomi, praksis og formål.”, februar 2016.

Kortlægningen består af en spørgeskemaundersøgelse, som 75 af landets 98 kommuner har besvaret, og som er blevet uddybet gennem 11 kvalitative interviews. Alle 5 regioner har bidraget med oplysninger gennem kvalitative interviews med byggechefer samt med projektledere i 3 udvalgte sygehusprojekter. Oplysninger på statens område er indhentet fra Transport- og Bygningsministeriet, Forsvarsministeriet, Justitsministeriet, Miljøministeriet, Uddannelse- og Forskningsministeriet og Kulturministeriet.

Yderligere oplysninger

Inger Krog, specialkonsulent i Slots- og Kulturstyrelsen, ikr@remove-this.slks.dk, tlf. 33 74 45 30
Louise Straarup, projektleder i Slots- og Kulturstyrelsen, lst@remove-this.slks.dk, tlf. 33 74 51 87

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)