Perspektiver og centrale pointer

Her kan du se og høre korte interviews med oplægsholderne på Statens Kunstfonds konference ”Kunst, sted og mennesker – fremtidens kunst i offentlige rum”, som blev afholdt 8. oktober 2014 i Spinderihallerne i Vejle.

Velkomsttale: Kunstens betydning for samfundet og den enkelte

Morten Stræde, billedhugger og formand for Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, byder velkommen til konferencen.

Læs hele talen (pdf) 

Hør Morten Stræde fortælle hovedpointerne fra talen (video) 

”Og”? Kunsten og det offentlige rum

Morten Kyndrup retter i sit oplæg opmærksomheden mod den konfliktfyldte forbindelse mellem samfundet/det offentlige rum og kunsten. Hans pointe er, at kunsten og det offentlige rum passer rigtig dårligt sammen, hvilket er rigtig godt. Morten Kyndrup er professor i Æstetik og Kultur ved Aarhus Universitet, dr. phil. og medlem af Ny Carlsbergfondets bestyrelse.

Se PowerPoint fra oplægget (pdf) 

Hør Morten Kyndrup fortælle hovedpointerne fra oplægget (video) 

Expanded Public Practice

Magdalena Malm fortæller om arbejdet med nye kunstneriske praksisser i offentlige rum, hvor opfattelsen af offentlige rum ofte bliver udfordret og udvidet. Magdalena Malm er direktør for Statens Konstråd i Sverige og tidligere stifter af og kunstnerisk leder for MAP, Mobile Art Production.

Hør Magdalena Malm fortælle hovedpointerne fra oplægget (video) 

Kunst som medskaber i byudvikling

Hvordan kan kunsten være en væsentlig medskaber af byliv og miljø? Hvilke perspektiver og arbejdsmetoder kan billedkunstnere bidrage med? Ole Wolf , planlægningsmedarbejder i Horsens Kommune og styregruppeformand for Urban Lab, samt kunstner Kerstin Bergendal præsenterer deres forskellige erfaringer og perspektiver på emnet.

Se PowerPoints fra oplægget (pdf) 

Hør Ole Wolf og Kerstin Bergendal fortælle hovedpointerne fra oplægget (video) 

Fra kunstnerens værksted til det offentlige rum

Hvordan arbejder kunstnere stedsspecifikt? Hvordan gennemfører kunstnere storskala kunstprojekter i et mangfoldigt felt med forskellige forventninger og interesser? Kunstner Elisabeth Toubro og Jørgen Kreiner-Møller, arkitekt maa og byggeøkonom  mdb., præsenterer deres forskellige erfaringer og perspektiver på emnet.

Se PowerPoints fra oplægget (pdf) 

Hør Elisabeth Toubro og Jørgen Kreiner-Møller fortælle hovedpointerne fra oplægget (video) 

Kunst og arkitektur i samspil og modspil

Hvad er ideen med at koble kunst og arkitektur sammen? Hvilke dilemmaer og muligheder opstår i samarbejder mellem arkitekter og kunstnere? Kunstner Kirstine Roepstorff og Jens Thomas Arnfred, partner Vandkunsten og arkitekt maa, præsenterer deres forskellige erfaringer og perspektiver på emnet.

Se PowerPoints fra oplægget (pdf) 

Hør Kirstine Ropstorff og Jens Thomas Arnfred fortælle hovedpointerne fra oplægget (video) 

Hvis kunst? Kunst, deltagelse og borgerinvolvering

Hvordan udnytter vi kunstprojekters særlige potentiale for dialog og refleksion i lokalsamfundet? Hvordan skaber vi rum for gensidig tillid, risikovillighed og kunstnerisk kvalitet? Kunstner Marianne Jørgensen og kurator og kunstformidler Charlotte Bagger Brandt præsenterer deres forskellige erfaringer og perspektiver på emnet. 

Se Powerpoints fra oplægget (pdf) 

Hør Marianne Jørgensen og Charlotte Bagger Brandt fortælle hovedpointerne fra oplægget (video)  

10 visitkort

Deltagere på konferencen deler viden, erfaringer og visioner.

Se PowerPoint (pdf) 

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)