Tema – Vær særligt opmærksom på...

  Kunstprojekter i det offentlige rum byder på særlige udfordringer. En del af dem kan I undgå, hvis I er opmærksomme på dem i rette tid i processen.

  Organisation

  Når I skal organisere projektet omkring kunstopgaven, er det vigtigt, at I sikrer klarhed om ansvar og beslutningskompetencer.

  Det er helt centralt, at styregruppen får tilstrækkelig tyngde til, at den hurtigt og smidigt kan tage stilling til projektet. Styregruppens medlemmer skal derfor have kompetence til at tage beslutning om ressourcer, tidsplaner, budgetter og evt. sikre rettidige politiske behandlinger og politisk opbakning.

  Af samme grund kan det være hensigtsmæssigt, hvis I sammensætter styregruppen, så den har forvaltningsmæssig bredde. Det vil sige, at både embedsmænd med kultur og arkitektur / byplanlægning som genstandsfelt skal være repræsenteret.

  Det kan også være en god idé at invitere en repræsentant for de lokale borgergrupper til at sidde i styregruppen. Dette kan give projektet legitimitet, opbakning fra offentligheden og ofte et godt indblik i muligheder og udfordringer for det sted, I ønsker at udføre kunstværket.

  Projektlederen skal helst være med i projektet fra start til slut, så vedkommende kender logikken bag styregruppens beslutninger.

  Økonomi

  I mange tilfælde, hvor kunstopgaver er en del af en større byggesag, kan de to blive blandet uheldigt sammen undervejs. Fattes byggesagen for eksempel penge, kan man være ude for, at der vil blive lagt pres på kunstneren for at løse en opgave, som ellers skulle høre direkte under byggesagen. Dette sker specielt i de tilfælde, hvor kunstopgaven er fysisk integreret i byggeriet. Derfor kan det være en god idé, at projektleder har et særligt fokus på grænsefladerne mellem den overordnede byggesag og kunstopgaven – hvor starter og slutter hver især, og hvordan spiller de sammen i den bygningsintegrerede opgave?

  Anbefalinger
  I forhold til økonomi og budget kan det være en god idé:

  • at afklare spørgsmål om moms.
  • at udføre budgettering af kunstværket samtidig med skitsering af værket.
  • at analysere og opdele værket i delopgaver / bygningsdele.
  • at afsætte penge i budgettet til uforudsete udgifter.

  Husk også, at prisen for kunstnerens egenproduktion kan være sammensat af flere delpriser:

  • kunstnerens eget arbejde betalt af kunstnerhonoraret.
  • pris for indkøb af materialer.
  • udgift til leje af atelier eller særlige værkstedsfaciliteter.
  • løn til assistenter og/eller medhjælper.

  Jura

  Med hensyn til juridiske benspænd skal projektleder og styregruppe være opmærksom på:

  • Ophavsretsloven. Læs mere på temasiden: ’Vedligehold og bevaring’.
  • Momsfritagelse for kunstnerisk virksomhed (www.tax.dk/jv/da/D_A_5_7_2.htm)
  • AB92 og ABT93 (henholdsvis ”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” og ”Almindelige Betingelser for Totalentreprise”), som beskriver betingelserne i byggebranchen. Disse dokumenter er styrende i mange byggesager, og man kan eventuelt vælge at lade sig inspirere her, hvis man skal udfærdige aftalegrundlag i forbindelse med en kunstopgave. I skal dog huske, at selvom der er visse ligheder mellem en kunstopgave til det offentlige rum og et byggeri, er der også væsentlige forskelle – kunstner står for eksempel ofte alene med at løfte opgaven.

  Yderligere krav og bindinger

  Ovenstående dækker kun nogle af de udfordringer og lovmæssige krav, der gør sig gældende i forbindelse med kunstprojekter i det offentlige rum.

  Læs mere på temasiden:
  Om krav og bindinger’.

  Her ud over skal man være opmærksom på at overholde de generelle retningslinjer for udførelse af offentlige arbejder, herunder Tilbudsloven og i nogle tilfælde også EU’s Udbudsdirektiv.

  Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

  Accepter cookies

  På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

  Du kan sige nej tak ved at klikke her.

  Læs mere om cookies på kunst.dk
  Cookie- og privatlivspolitik

  (dialogboks slutter)