Tema – Samarbejde med Statens Kunstfonds Legatudvalg for billedkunst

Et samarbejde om en kunstopgave begynder med en motiveret ansøgning fra en offentlig myndighed eller en anden institution med offentlig adgang. Og det er vigtigt, at I sender jeres ansøgning til Statens Kunstfond tidligt i processen, da Statens Kunstfond ønsker at samarbejde med jer om at definere projektet. På den måde kan begge parter være med til at sikre det bedst mulige udgangspunkt for kunsten.

Legatudvalget for Billedkunst behandler ansøgningen på et ordinært udvalgsmøde, og Kulturstyrelsens konsulent meddeler jer herefter udvalgets godkendelse eller afslag på ansøgningen.

Ved en godkendt ansøgning får I tilsendt et tilsagnsbrev, hvori samarbejdets rammer er skitseret. Når I som modtager har godkendt vilkårene i tilsagnsbrevet, begynder samarbejdet.

Statens Kunstfonds rolle og ansvar

Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond bidrager med kunstfagligt overblik, analyser og vurderinger i forhold til rammerne for kunstopgaven og kunstnervalg. Endelig bidrager Statens Kunstfond med eventuel kunstfaglig kvalificering af kunstnerens skitseprojekt.

Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunsts mission at sikre:

  1. at kunstprojektet har høj kunstnerisk kvalitet.
  2. at valg af kunstnerisk praksis er relevant for stedet og brugerne.
  3. at der er rum for kunstnerisk udvikling i kunstprojektet.

En konsulent i Kulturstyrelsen bistår på vegne af Statens Kunstfond både jer som modtager og kunstner med råd og vejledning efter behov i alle kunstprojektets faser.

Endelig afsætter Statens Kunstfond ud over bevillingen et beløb, der skal dække udgifter til:

  • en uvildig byggefaglig konsulent, som skal bistå kunstneren med byggefaglig rådgivning under arbejdet med at udarbejde et skitseforslag, budget og tidsplan.
  • professionel fotografering af det færdige værk.
  • produktion af skilt til værket.
  • præsentation af værket på voreskunst.dk.

Modtagers rolle og ansvar

I bidrager som modtagerinstitution til kunstprojektet med en given egenfinansiering. Som projektejer varetager I projektledelsen af kunstprojektet og udpeger derfor en projektejer/formand for styregruppen, 2-3 medlemmer til styregruppen (ud over projektejeren, gerne fra forskellige forvaltninger og eventuelt inkluderet en repræsentant for de lokale borgergrupper) og en projektleder. Projektlederen sekretariatsbetjener styregruppen for kunstprojektet.

Ansvaret for værkets realisering overdrager Statens Kunstfond til jer, når kontrakten er underskrevet af de tre parter: modtagerinstitution, kunstner og Statens Kunstfond.

I har ansvar for kunstprojektets lokale opbakning og forankring gennem planlagte kommunikations- og formidlingsaktiviteter, og det er jeres ansvar som modtager af kunstværket at stå for efterfølgende drift og vedligehold af værket.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)