Tema – Inddragelse og formidling giver god forankring

Hvis I gerne vil sikre, at kunstværket kommer til at spille positivt ind i jeres offentlige rum, så kan det være en god idé at lave en strategi for værkets forankring i lokalområdet.

Borgene kan I invitere til at deltage allerede i processen, hvor I skal definere rammerne for kunstprojektet, men I kan også lade dem spille en rolle undervejs. For eksempel kan I invitere borgerne eller specifikke borgergrupper til at være med til at udvælge en kunstner, være dommere i en bedømmelseskomité, eller I kan vælge at invitere en kunstner, der arbejder med sociale processer som en del af værkets tilblivelse.

Når værket står færdigt, kan I bruge kunstværket til at promovere jeres område udadtil, men I kan også inddrage det i undervisning, bruge det som inspiration til børn, unge og voksnes arbejde med kunst, demokratiske processer og det offentlige rum, eller I kan bruge det aktivt til at styrke kommunikationen om stedets lokale identitet.

Arbejd stedsspecifikt

Hvis I starter med at undersøge det sted, I ønsker at få udført en kunstopgave til, vil I med al sandsynlighed finde ud af, at et bestemt sted kræver en bestemt tilgang, æstetik eller metode, og det stiller igen forskellige behov til inddragelse og formidling. Der kan være specielle forhold i de fysiske rammer, som gør stedet mere eller mindre attraktivt for bestemte brugergrupper. Det kan I vælge at udfordre, forsøge at forandre eller styrke gennem bevidst arbejde med inddragelse og formidling af kunstprojektet.

Vær bevidst om metode

Ud fra projektets overordnede rammer og mål kan I vurdere, om en bestemt kunstnerisk metode i forhold til inddragelse af borgerne er at foretrække. Hvis I for eksempel har en ambition om at processen omkring projektet bliver demokratisk, og dermed legitimerer projektet, kræver projektet en anden tilgang til inddragelse og formidling, end det vil gøre, hvis kunstværket for eksempel skal fungere som en planlagt katalysator for ændringer i det offentlige rum. Hvad virker bedst i forhold til de overordnede mål, hvad passer bedst til det specifikke sted, og hvilke målgrupper rammer man bedst med de forskellige virkemidler?

Tag samarbejdspartnernes interesser seriøst

Mange kunstprojekter i det offentlige rum rækker ud over det strengt kunstfaglige, da de berører mange mennesker. Derfor bliver disse kunstprojekter også ofte komplekse med mange samarbejdspartnere, som kan have forskellige formål med deres deltagelse, måder at kommunikere på og grupper, de er fokuserede på. Et kunstprojekt involverer derfor ofte mange interessenter som specifikke befolkningssegmenter, foreninger, nyhedsmedier, forvaltninger, politikere etc. Hvis I er klar over deres mål og interesser, bliver det lettere at arbejde konstruktivt sammen.

Kommunikér bevidst til specifikke målgrupper

I mange kunstprojekter i det offentlige rum vil der være mange forskellige grupper af borgere, erhvervsdrivende og fagfolk, som bruger forskellige kommunikationskanaler, forskelligt sprog og som kan have forskellige sociokulturelle forudsætninger for at forstå kunstprojektet. De mange interessenter kræver derfor forskellig grad af jeres og kunstnerens opmærksomhed til forskellige tider i processen omkring projektet, men de kræver også forskellig indsats og kommunikationsplatforme. Efter kunstværkets færdiggørelse spiller formidlingen ofte en stor rolle i, hvor høj grad værket på langt sigt får lov til at spille en rolle i lokalsamfundet. Skriv derfor om det, reklamér med det, gør værkets eftertid til en levende del af kunstværket!

Vær omstillingsparat og snak med brugerne

Kunst i det offentlige rum handler ofte om udveksling mellem mennesker, så processen kan have stor betydning for resultatet. For at direkte borgerdeltagelse kan blive en succes, er det dog vigtigt, at I forinden gør jer helt klart specifikt hvilke dele af projektet, borgerne har indflydelse på. Vær derfor bevidste om, hvilke dele af projektet, der er fleksibelt, og hvilke der ikke er det. Hvis I kan kommunikere dette tydeligt, vil borgerne kunne forstå rammerne for deres deltagelse. Det øger sandsynligheden for, at de kan blive positive medspillere, som føler, at de bliver hørt. Og så er det vigtigt at være forberedte på og villig til, at der i de fleste at denne type kunstprojekter kan opstå spontane ændringer, da den gode forankring ofte hænger tæt sammen med om brugerne føler, at deres input bliver taget seriøst – også i de faser, hvor det ikke nødvendigvis var planlagt.

Download inspirationskataloget:
Kunsten at skabe forankring

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)