Tema – Den stedsspecifikke tilgang

Inden I begynder på processen omkring en specifik kunstopgave, kan det være en god idé at blive klogere på det sted, som opgaven skal udføres til. Det kan, hvis I har behov, føre til en decideret kortlægning af stedet og dets muligheder. Nedenfor følger en række spørgsmål, I selv kan stille jer selv for at blive klogere på stedet, men I kan også få hjælp til dette arbejde eller dele af det hos kunstfaglige, arkitekter, lokale museer og borgerforeninger.

Arkitektur

 • Hvilke bygningsmasser er der i nærheden?
 • Hvad er deres funktioner?
 • Hvordan er de formgivet?
 • Hvordan forholder arkitekturen sig til overgange og grænseflader (med andre matrikler, mellem horisontale flader og vertikale, mellem materialer)?
 • Hvordan forholder arkitekturen sig til menneskelig skala?

Byrummet

 • Hvordan er rummet mellem bygningerne formet (geometri, gennemstrømning af trafik, ophold, holder det på brugerne eller strømmer de ud)?
 • Har det særlige funktioner (mono-/multifunktionelt, byrumsinventar, knudepunkter, vartegn, ruter, oplevede grænser, distrikter)?
 • Har det særlige overflader (taktil og stoflig/industrioverflade, monokrom/polykrom)?
 • Har det særlige rytmer (i belægningen, rumlig sammentrækning/udstrækning, tilskyndes der til tilbagetrukket brug/visen sig frem)?
 • Har byrummet en bestemt æstetik (smukt/grimt, industrielt, landskabeligt, borgerligt/folkeligt)?
 • Har området problemer eller muligheder i forhold til mikroklimaet (vind/læ, lys/skygge, støj/stille?
 • Lægger stedet op til bestemte sanseoplevelser eller motoriske?
 • Er der særlige lysmæssige problemstillinger (naturlig/kunstig, effektbelysning, følelsen af sikkerhed, skaber belysningen en særlig rumlighed og skala)?
 • Svinger brugen af stedet/området hen over døgnet, ugen, året (dag-/natbefolkning, brugergrupper)?

Kulturarven

 • Bærer området præg af særlige arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter?
 • Er der specielle historiske forhold eller begivenheder, som giver området betydning?
 • Er der et kulturhistorisk museum, lokalarkiv eller historisk interesserede borgergrupper, der kan bidrage med særlig viden om området?

Brugergrupper

 • Hvem bruger området (børn, unge, singler, par, familier, ældre, motionister, kulturelle grupper, etniske minoriteter)?
 • Skal man være opmærksom på særligt udsatte brugergrupper (drankere, narkomaner, problematiske unge, gangbesværede ældre)?
 • Kan kunstinterventionen ændre disse sociale mønstre, og skal den det?

Brugernes behov og ønsker

 • Er der særlige interessegrupper i eller udenfor nærområdet, det kan være en god idé at inddrage (erhvervslivet, kunstforeninger, børn og unge)?
 • Skal man bruge bestemte metoder til at få brugerne i tale?

Afhængig af stedet kan det være relevant at søge svar på nogle eller alle af disse spørgsmål – også selvom de ved en overfladisk betragtning kan forekomme banale. Gennem dette arbejde kan man ofte blive overrasket over, hvordan svarene vil blotlægge usete dynamikker i et givent rum. Et byrum kan for eksempel være præget af funktionelle og sanselige problemstillinger, brugergrupper eller historiske lag der kan have betydning for forholdet mellem et kunstprojekt, dets udformning og de fremtidige brugere af stedet. 

Hvordan forholder I jer til stedet, og hvordan skal kunstneren og kunstværket forholde sig til det? Skal kunsteneren og værket gribe fat i en bestemt problemstilling eller funktion som for eksempel farvesætning, wayfinding, skabelsen af rumlige markører og stedslig identitet eller andet? Eller skal kunstneren have et større kunstnerisk råderum til selv at fortolke stedets muligheder?

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)