Rådgivning om kunst i statsligt byggeri

Statens Kunstfond rådgiver bygherrer om kunst, med det formål at sikre et levende og varieret miljø til gavn for de kommende brugere.

Husk kunsten og få kvalificeret rådgivning

Er du statslig bygherre, så husk, at du skal afsætte midler til kunst i forbindelse med byggesagen, og at du skal søge rådgivning hos Statens Kunstfond.

Hos Statens Kunstfond får du rådgivning om, hvordan kunst indgår i en helhedstænkning sammen med arkitekturen, og hvordan kunst kan tilføre kvalitet og identitet til det byggede miljø på en måde, der højner brugernes oplevelse af stedet.

Du kontakter Statens Kunstfond gennem sekretariatet, se kontaktperson her på siden.

Hvorfor?
I statsligt byggeri gælder, at der inden for byggebevillingen skal afsættes et beløb til kunst. Dette er beskrevet i det såkaldte kunstcirkulære, der også fastslår, at statslige bygherrer skal henvende sig til Statens Kunstfond for at drøfte byggeriets egnethed for kunst og den videre proces omkring realiseringen af kunsten til stedet.  

Læs hele kunstcirkulæret på retsinformation, og læs en uddybende vejledning til cirkulæret, der beskriver Statens Kunstfonds rådgivende rolle i forhold til statslige bygherrer.

Formålet med kunstcirkulæret

Det overordnede formål er at berige miljøet i nyt statsligt byggeri og formidle kunstoplevelser til et bredt publikum, som ellers ikke beskæftiger sig med ny kunst, og dermed få kunsten til at være en prægende del af alt offentligt byggeri og andre fællesområder. Ved at inddrage kunsten i planlægningen kan den bidrage til at gøre helheden mere levende og varieret. Meningen er også at give kunstnerne mange forskellige opgaver og en gang imellem vove at sætte ind med ny kunst, som ikke nødvendigvis skal holde bygningens levetid ud.

Fra: Cirkulære om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri, bemærkninger til forslaget, 1983

Hvad rådgiver Statens Kunstfond om?

Er byggeriet egnet til kunstnerisk udsmykning?
Statens Kunstfond yder rådgivning om byggeriets egnethed i forhold til kunst. De kigger bl.a. på, om det er en bygning med offentlig adgang eller et stort antal ansatte, men også andre faktorer som bygningens funktion eller tekniske installationer kan have indflydelse på deres vurdering.

Hvordan tilrettelægges processen, så kunsten bliver integreret i helheden?
Kunsten kan blive en integreret del af bygningen, hvis kunstneren inviteres ind tidligt i processen og bliver inddraget i en dialog med bygherre, arkitekter og rådgivere. Kunstnere arbejder stedsspecifikt og tager udgangspunkt i fysiske, sociale eller kulturelle forhold. De stedsspecifikke og dermed helt unikke løsninger, som kunstnere foreslår, bliver en del af byggeriet. Statens Kunstfond har stor erfaring med at rådgive kunstnere i forhold til at realisere kunst i samspil med arkitektur og har udarbejdet standarder for bygherres indgåelse af aftaler med kunstnere.   

Hvilken type kunst er relevant på stedet og for brugerne?
Statens Kunstfond yder kunstfaglig rådgivning om valg af relevant kunstform og kunstner på baggrund af et generelt overblik over den danske kunstscene. Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst gennemgår hvert år ca. 800 ansøgninger fra danske billedkunstnere og besøger udstillinger i hele landet. Det giver udvalgsmedlemmerne et overblik over kvaliteten af og spændvidden i danske kunstneres produktion her og nu. Denne viden sætter udvalget i spil, når de vælger en enkelt kunstner, udskriver en konkurrence mellem flere kunstnere eller andet. Det afgørende for Statens Kunstfond er at finde det rette match mellem et konkret byggeri, specifikke brugere og et kunstnerisk udtryk.

Erfaringer fra statslige bygherrer

Kunst i et læringsmiljø
UCSJ – University College Sjælland – indviede i august 2012 en ny campus i Roskilde, hvor 3000 studerende og medarbejdere har deres daglige gang. Samtidskunsten viser her i forbindelse med statsligt byggeri, hvordan kunsten kan afspejle inspiration hentet i hele verden.

”Når vi gennemfører nybyggerier, skal vi naturligvis også indtænke kunst. I Campus Roskilde har vi derfor skabt helt nye læringsrum, hvor ny og spændende kunst bliver en del af den helhed, som vi alle går rundt i,” siger USCJ’s rektor, Ulla Koch. 

voreskunst.dk kan du se kunstprojekterne, der blev realiseret på Campus Roskilde i et byggeri tegnet af Henning Larsen Architects.

Kunst for medarbejdere og borgere
Da Naturstyrelsen søgte Statens Kunstfond om rådgivning i forbindelse med en byggesag, var deres første idé at bede en kunstner om at skabe et maleri til det nye mødelokale. Statens Kunstfond foreslog dog at kunstopgaven kunne blive placeret udendørs i samspil med den storslåede udsigt. Med denne placering var der mulighed for, at kunsten også kunne komme alle de besøgende til gavn, der dagligt anvender naturområdet i Sollerup Skov ved Arreskov Sø. Karin Lind vandt en skitsekonkurrence i 2014 med sit overbevisende kunstværk, der griber overgangen mellem gårdspladsen og engen med det græssende kvæg. 

Skovrider Søren Kirk Strandgaard: ”Vi glædes jo i hverdagen meget over de ynglende traner, havørne, viber, kærhøge, og hvad ved jeg, men kunsten giver en ny dimension, som vi og borgerne også kan glædes over. Jeg tror også, mange borgere vil undres, og en del vil glædes, og det er jo det, vi har kunst til.”

Se det kunstneriske hegn malet i Naturstyrelsens kendingsfarve ”Dyrehaverød”.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)