Fase 3 – Når det kører på skinner

Realisering

I denne fase har kunstneren et særligt ansvar, hvor kunstværket skal produceres på baggrund af den godkendte skitse, budget og tidsplan. Kunstneren har derfor også selv ansvaret for at styre kunstopgavens økonomi. Skulle der mod forventning komme ændringer i kunstopgavens udformning, budget eller tidsplan, skal kunstneren melde dette til projektlederen, som vurderer, om ændringerne er væsentlig, og derfor skal godkendes af styregruppen.

Det er vigtigt gennem hele processen, at kunstneren gennemfører kunstopgaven i tæt dialog med projektlederen, så udførelsen af kunstværket kan koordineres bedst muligt i forhold til en eventuel bygge- eller anlægsproces. Kunstneren fungerer under udførelsen generelt selv som byggeleder i forbindelse med værkrealiseringen, og kunstneren udarbejder som led i afleveringen en drifts- og vedligeholdelsesplan for det færdige værk.

Download skabelonen:
Accept af tilbud fra entreprenør
Drift- og vedligeholdelsesplan

Projektlederen har derimod ansvaret for at varetage administration af projektets overordnede økonomi og udbetalinger til kunstner. Undervejs skal projektlederen sørge for løbende kommunikation med kunstneren og koordination med det eventuelt relaterede bygge- eller anlægsprojekt. Samtidig skal projektlederen assistere kunstneren med myndighedsgodkendelser.

Afleveringsforretning

Når kunstværket er klart til aflevering, melder kunstneren dette til projektlederen, som herefter indkalder til afleveringsforretning. Det er et møde med deltagelse af kunstneren, den byggefaglige konsulent, projektlederen og ejers styregruppemedlemmer, hvor man:

  • ved værket sammen gennemgår kunstværket i detaljer som led i en mangelgennemgang (se AB92 /ABT93 kap. F, som kan findes på www.danskbyggeri.dk.
  • godkender kunstners drift- og vedligeholdelsesplan.
  • udarbejder en afleveringsprotokol (se AB92 /ABT93 kap. G, som kan findes på www.danskbyggeri.dk.

Ved mødets afslutning erklæres kunstværket for afleveret af kunstner og modtaget af ejer.

Download skabelonen:
Afleveringsprotokol

Som forberedelse til mødet skal kunstner orientere projektleder, når værket er klar til aflevering, udarbejde og sende drift- og vedligeholdelsesplan til projektleder og bestille den byggefaglige konsulent til at udarbejde afleveringsprotokol for værket.

Projektlederen skal indkalde til afleveringsmødet, fremsende drift- og vedligeholdelsesplan til styregruppemedlemmerne og efterfølgende sende den af alle parter underskrevne afleveringsprotokol til mødedeltagerne.

Indvielse

Projektlederen arrangerer fernisering og inviterer styregruppen, pressen og kunstneren.

Og husk, at al kunst har brug for en kærlig hånd i ny og næ. Modtagerinstitutionen har derfor et vigtigt ansvar for at holde kunstværket i god stand, som det er aftalt med kunstneren i Drift- og vedligeholdelsesplanen.

Det gode kunstværk har også meget at byde på efter indvielsen. Tag derfor vare på værkets efterliv.

Næste side:
Fase 4 – Et godt efterliv’ 

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)