Fase 2 – Kom godt fra start

Mødet med kunstner

Når styregruppen på sit første møde har besluttet at indkalde en eller flere kunstnere til at løse kunstopgaven, indkalder projektlederen til møde.

Styregruppens deltagere eller projektlederen fremlægger på mødet kunstopgavens opdrag, som blev besluttet på det første styregruppemøde, og de går i dialog med kunstneren om intentionerne med kunstopgaven og deres forventninger til det færdige værk.

Læs mere på temasiden:
Den kunstfaglige vurdering

På dette møde skal deltagerne tale sig ind på, hvad der er kunstnerens særlige opgave og ansvar, og hvordan kunstopgaven eventuelt spiller sammen med andre dele af det større projekt. Hvis kunstopgaven ligger i forbindelse med et nybyggeri, en renovering eller en ombygning, er det for eksempel vigtigt, at kunstner og arkitekt er i dialog om muligheder og begrænsninger for kunstopgaven.

Mødedeltagerne aftaler herefter en dato for, hvornår kunstneren skal præsentere sit skitseforlag. Afhængig af opgavens størrelse og karakter skal kunstneren have tre til fire måneder til at lave et gennemarbejdet skitseforslag.

Skitsepræsentation

På dette møde i styregruppen fremlægger kunstneren sit skitseforslag. Dette vil være en visuel præsentation af opgaveløsningen, hvor kunstneren fremlægger den kunstneriske intention med værket, hvordan skitseforslaget forholder sig til opgavebeskrivelsen, og hvordan værket forholder sig til eventuelle berøringsflader med den omkringliggende arkitektur. Præsentationen bør også indeholde beskrivelse af materialer, dimensioner, budget baseret på indhentede tilbud, tidsplan afstemt med projektlederen og estimerede drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

Download skabelonen:
Budget
Tidsplan – Et eksempel
Drift- og vedligeholdelsesplan

Mødet slutter med, at styregruppen beslutter, om skitseforslaget er:

  1. Godkendt
  2. Godkendt med krav om ændringer
  3. Ikke godkendt

Styregruppen beslutter også, om kunstopgaven skal være en totalentreprise eller efter rådgivermodellen.

Totalentreprisen: Det autonome kunstværk

Hvis styregruppen gerne vil have et stedsspecifikt kunstværk, som skal ”stå alene” i et allerede eksisterende offentligt rum, kan vil man typisk henvende sig til en kunstner, som bliver bestilt til at levere et kunstværk i en såkaldt ’totalentreprise’. Det betyder, at kunstneren selv producerer værket og har kontakt til alle underentreprenører, og at kunstneren har ansvar for projektets gennemførsel og økonomi. I denne model køber man dybest set et værk, som bliver leveret af kunstneren – fikst og færdigt. Dette er for køber en forholdsvist simpel model, som I her på siderne kan finde en standardkontrakt til.

Rådgivermodellen: Det integrerede kunstværk

I det mere komplekse projekt, hvor man ønsker at få lavet et stedsspecifikt kunstværk, som er integreret i en arkitektonisk kontekst – for eksempel i en bygning, belægning eller park – bliver køber og kunstner del af en større proces, hvor mange interessenter bliver nødt til at arbejde sammen for at sikre kunstopgavens gennemførsel og eventuelle indpasning i det større projekt. Denne type kunstopgaver vil man typisk organisere efter ’rådgivermodellen’, hvor projektejer udpeger en projektleder til at styre en overordnet projektøkonomi og afrapportering til en styregruppe, mens kunstneren får karakter af entreprenør i det større projekt, hvori kunstopgaven skal indpasses. Da rådgivermodellen er den mest omfangsrige og komplekse af de to modeller, er det denne, der vil blive beskrevet over de følgende sider.

Kontrakten

Når styregruppen har godkendt kunstnerens skitseforslag, kan der gå adskillige måneder til kontrakten er klar til underskrivning. Der kan, inden kontrakten kan underskrives, være detaljer i projektet, som skal præciseres, og eventuelle myndighedsgodkendelser og politisk godkendelse skal være på plads. Det er her vigtigt at pointere, at kunstneren selv er ansvarlig for eventuelle myndighedsgodkendelser.

Læs mere på temasiden:
Vær særligt opmærksom på…
Om krav og bindinger

Det er projektlederen, som står for at afklare kontraktmodel med kunstneren og udarbejder kontraktudkast.

Projektleder skal være særlig opmærksom på:

  • at kontrakten skal udformes forskelligt for en totalentreprise og efter rådgivermodellen.
  • specificering af forsikringsforhold og risikoovergange, da der hverken må være juridiske eller forsikringsmæssige overlap eller huller.

Download skabelonen:
’Standardkontrakt - Rådgivermodel’
Standardkontrakt - Totalentreprise
Ydelsesbeskrivelse – Et eksempel

I denne fase skal projektlederen sikre politisk godkendelse af projektet i det omfang, det er nødvendigt, og vedkommende skal bistå kunstneren med eventuelle myndighedsgodkendelser.

Næste side:
Fase 3 – Når det kører på skinner

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)