Fase 1 – Få rammerne opstillet

Processen

Kunstprojekter til det offentlige rum vil ofte have mange interessenter og derfor være komplekse. I kan derfor med fordel lave processen, så I går igennem de følgende faser, som er yderligere beskrevet over de næste sider:

 1. Rammerne: Definér klare rammer for projektet (om organisation og foranalyser, se nedenfor)
 2. Kunstneren: Find den rigtige kunstner til opgaven og gør kunstneren opgaven klart. Giv kunstneren arbejdsro (3-4 måneder) til at lave et godt skitseforslag.
 3. Realisering: Vær klar på, hvem der har ansvar for hvad og hvornår.
 4. Efterliv: Brug kunstværket. Et godt projekt stopper ikke med ferniseringen.

Organisation, roller og ansvar

I et komplekst projekt bliver det helt centralt, hvordan man organiserer arbejdet. Et kunstprojekt har mange lighedspunkter med andre typer projekter. I kan derfor godt organisere projektet efter KL’s projektmodel (projekthåndbogen kan frit downloades på  www.kl.dk):

 • Styregruppen skal have klar beslutningskompetence og legitimitet. Projektejer er formand.
 • Projektleder skal styre projektets overordnede økonomi, servicere styregruppen og sørge for projektets fremdrift.
 • Kunstner får ofte rollen af underentreprenør i det overordnede projekt, men styrer selvstændigt kunstopgaven.
 • Byggefaglig konsulent bistår kunstner og eventuelt styregruppe med byggeteknisk rådgivning.

Download dokumentet:   
'Et kunstprojekt i praksis - organisation, proces og ansvarsfordeling'

Læs mere på temasiden:
Samarbejdet med Statens Kunstfond
Vær særligt opmærksom på…

Foranalyse

Om kunsten kan man sige: ’Ej blot til lyst’. Kunsten er ikke blot udsmykning, men snarere en måde at præge et område æstetisk og funktionelt – dette gælder specielt i det offentlige rum. Derfor vil det være en god idé, at I påbegynder jeres kunstprojekt med en foranalyse, der kan kortlægge de allerede givne rammer, som kunstværket skal indgå i: arkitektur, byrum, specielle brugergrupper samt brugernes ønsker og behov. I kan eventuelt lade foranalysen munde ud i en egentlig kunststrategi, som kan gå mere i dybden med, hvordan kunstopgaven kan spille sammen med det større byggeprojekt og andre kunstopgaver – måske også i fremtiden.

Læs mere på temasiden:
Den stedsspecifikke tilgang

Det er også en mulighed, når I har lavet analysen af stedet, at I udarbejder en egentlig interessentanalyse og strategi for, hvordan I vil involvere de forskellige interessenter.

Læs mere på temasiden:
Inddragelse og formidling giver god forankring

1. møde i styregruppen

Alt dette forarbejde skal forelægges styregruppen til diskussion på det første møde, så styregruppen kan tage beslutning om, hvilken projektmodel (totalentreprise, rådgivermodellen eller en helt tredje – se fase 2), man synes passer bedst til stedet og de givne behov. Denne diskussion skulle gerne give styregruppen et solidt fundament for at danne en fælles forståelse af projektets rammer, så de kan formulere et egentligt opdrag for selve kunstopgaven. Styregruppen kan enten vælge at invitere en kunstner, lave en lukket konkurrence, lave en halvåben konkurrence eller lave en åben konkurrence, et såkaldt ’open call’.

Download skabelonen:
Konkurrenceprogram

Resultatet af det første møde i styregruppen er derfor:

 1. Et klart opdrag for kunstopgaven og afklaring af egnet kunstnerisk praksis (eks. skulptur, maleri, tegning, video, performance etc.), eventuelt også kunstnerisk metode.
 2. Ved beslutning om at lave en konkurrence: type, vilkår og videre proces.
 3. Ved beslutning om invitation af en eller flere kunstnere: navn/navne, tidsplan for invitation/konkurrence (her skal også besluttes: vilkår og videre proces).

Ved ’invitation’ arrangerer projektleder på styregruppens vegne et møde med kunstner, hvor styregruppen forelægger opgaven for kunstneren.

Næste side:
Fase 2 – Kom godt fra start

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)