Vision

Vores fysiske miljø er under konstant udvikling og påvirkes af de udfordringer og tendenser, der gennemstrømmer omverdenen – både nationalt og internationalt.

Udvalgets vision

Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur ønsker, at arkitekturfaget i Danmark skal bidrage positivt til at løse og imødegå de udfordringer, som de fysiske omgivelser står overfor. Arkitekter kan ved hjælp af konkrete, berigende løsningsforslag forbedre, forskønne og kvalitetssikre vores fysiske omgivelser. Det er arkitekturudvalgets brændende ønske at synliggøre og fremme arkitekturfaget som en ansvarlig, nødvendig og relevant aktør i arbejdet med at udvikle samfundet og forvandle problemstillinger til potentialer. 

Arkitekturen i kontekst

Arkitektur adskiller sig fra andre frie kunstarter ved altid at have et sted og en kontekst at forholde sig til. Derudover skaber og formgiver arkitekturen de fysiske rammer, som mennesker lever i. Det er således umuligt at adskille arkitekturens kunstneriske kvalitet fra arkitekturværkets stedsbundne miljø og de brugere, der indtager det. Arkitektur kan i en samfundsmæssig, kunstnerisk og social sammenhæng spille en relevant rolle som løsningsorienteret aktør i de udfordringerne, vores fysiske omgivelser i disse tider oplever. 

Arkitekturen i den urbaniserede verden

Vandringen fra land og mindre bysamfund til de store byer er en markant tendens i både ind- og udland. Den voksende urbanisering medfører, at byerne fortættes og landsbyerne affolkes. I byerne bygges nyt og gamle bebyggelser transformeres og udnyttes i stigende grad til nye formål, hvorimod de små bysamfund står overfor store udfordringer, hvor huspriserne daler med raketfart, butikkerne lukker og bygninger forfalder.   

Med urbaniseringen står storbyerne overfor nye udfordringer omkring mobilitet, boligmangel, energi og ressourcer, hvorimod landsbyerne på sigt forvandles til tomme spøgelsesbyer. Den tosidede problematik omkring den stigende urbanisering og nye bosætningsformer kalder på konkrete, strategiske og innovative løsninger.

Gennem eksperimenter i fuldskala og arkitektoniske undersøgelser, der kommer med nye forslag til, hvordan vores byer og landskaber kan sammensættes på nye, innovative måder, kan arkitekturen danne grundlag for, hvordan samfundet og vores fysiske omgivelser udvikles på en måde, der imødekommer de forandringer og udfordringer, der er forårsaget af den stigende tilflytning til storbyerne.

Arkitekturen i den globale verden

Arkitekturfaget udvikler sig ved konstant at inspirere og finde inspiration uden for landets grænser. Arkitekturvirksomhederne agerer på den globale legeplads og skal beholde sit udsyn og nysgerrighed. På den måde kan arkitektfaget være med til at sætte dagsordenen og påvirke de rammer og emner, der berører arkitekturen.

Med den stigende internationalisering bliver mulighederne for at dele og udveksle viden stadig større. Arkitektfaget har mange former for udtryksmidler og arbejdsmetoder. Hver tegnestue har sin egen måde at arbejde på og har udviklet sine egne særskilte redskaber og repræsentationer. De arkitektoniske metoder producerer forskellige tilgange, erfaringer og viden, som med fordel kan deles og udveksles.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)