Vision

Vision og strategi for Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur 2018-2021

En styrket bevidsthed om arkitekturens betydning i hverdagen

Arkitekturen handler om måden, vi bebor kloden på. Den handler om, hvordan vi som mennesker forholder os til, og aktivt skaber, de omgivelser vi lever i og med.

Vi møder arkitekturen og påvirkes af den hver dag, i vores hjem, byrum, byer og landskaber. Arkitekturen er en kunstform, som vi bebor. Arkitekturen skaber ikke blot de funktionelle fysiske rammer vi lever i, den bærer også en kunstnerisk dimension, som har en væsentlig betydning for vores liv og den hverdag, hvori vi dagligt møder den.

Arkitekturen kan bidrage med både med en æstetisk og etisk bevidsthed i forhold vores omgivelser, handlemåder og forståelsesrammer. Arkitekturen er et konkret udtryk for hvem vi er, for vores historie, vores kultur og samfund – og ikke mindst et udtryk for, hvad vi vil som samfund og hvordan vi ønsker at leve.

Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur finder det derfor afgørende at skabe en fornyet anerkendelse og styrket forståelse af arkitekturens betydning – ved at fremme og understøtte udforskning og udvikling af arkitekturens kunstneriske dimension.

Vision: En styrket bevidsthed om arkitekturens betydning i hverdagen

Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur ser det som sin opgave at formidle arkitekturens rolle i og for samfundet, samt at styrke bevidstheden om den betydning arkitekturens kunstneriske dimension har for alle i hverdagen.


Strategi

Udvalget vil grundlæggende styrke forståelsen og respekten for arkitekturens faglighed, for dens rolle og betydning i og for samfundet.

Derfor vil udvalget:

  • Prioritere overraskende og tankevækkende ansøgninger, der udviser mod og lyst til at skubbe til fagets grænser
  • Være opsøgende i hele landet og formidle arkitektur for den brede befolkning og alle aldersgrupper
  • Aktivt understøtte fagligt mod og engagement
  • Aktivt igangsætte initiativer, der skal skabe en styrket bevidsthed om arkitekturens rolle og betydning af arkitekturens kunstneriske dimension i hverdagen
  • Aktivt igangsætte initiativer, der vil sætte fokus på arkitekturens rolle i forhold til vores fælles rum og landskaber
  • Styrke mulighederne for tværfaglig dialog og fagligt samarbejde
  • Styrke den internationale fagdialog, samarbejde og formidling, samt skabe muligheder for nye møder og fornyet inspiration for den danske arkitektstand

Arbejdsgrundlaget for Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur:

Arbejdsgrundlaget for Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur er fastsat af Lov om Statens Kunstfonds virksomhed og Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Statens Kunstfonds formål er at fremme kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet. Fonden yder støtte, tilskud og garantier m.v. til kunstneriske formål. Fonden skal i sin støttevirksomhed fremme den geografiske spredning af kunst i hele landet og tilgodese produktion og formidling af kunst over for børn og unge.

Statens Kunstfond Legat- og Projektudvalg for Arkitektur kan yde støtte til de kunstneriske dimensioner af arkitektur inden for en beløbsramme fastsat på finansloven til 12 mio. kr. pr. år. Støtten kan ydes til arkitekter, præmiering af arkitektoniske værker, projekter der fremmer de kunstneriske dimensioner af arkitektur, internationale aktiviteter, formidling og andre aktiviteter, der kan fremme lovens formål. Tildeling af støtte skal ske på grundlag af en vurdering af kunstnerisk kvalitet og talent.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)