Arkitekturudvalgets begrundelse for treårige arbejdsstipendier 2017

Læs arkitekturudvalgets motivation for at tildele de treårige arbejdsstipendier til Landskabsarkitekt Steen Høyer og Arkitektfirmaet Johansen Skovsted Arkitekter.

19.6.2017

Steen Høyer

Landskabsarkitekten Professor Steen Høyer tildeles i 2017 Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat med følgende begrundelse;

Steen Høyer har gennem sit alsidige virke som landskabsarkitekt, kunstner og underviser på KADK haft en betydning for vor samtid, der ikke kan vurderes højt nok. Som landskabsarkitekt har han udført bemærkelsesværdige projekter der spænder fra en kunstnerisk behandling af enorme mængder overskudsjord i forbindelse med motorvejsbyggeriet til Esbjerg, til Nørrebroparken i København. Også gennem ikke-udførte projekter har Steen Højer været den, der satte nye retninger for landskabsfaget. Alle Steen Høyers landskabsprojekter har en indbygget logik og enkel følsomhed stående solidt på havekunstfagets traditioner, som han gentolker og fornyr.

Som kunstner er Steen Høyer mangesidig og dyb med stor lyst til fordybelse og det eksperimenterende. Som underviser har Steen Høyers fokus på det fagligt kunstneriske i landskabsfaget været medvirkende til, at så mange af hans studerende har udviklet sig til betydningsfulde repræsentanter for landskabsfaget med stor forståelse for hvad et højt niveau betyder for et fag. Når der til alt dette lægges Steens mangeårige virke som skribent, som dette arbejdslegat giver mulighed for en fortsættelse af, tegner der sig et billede af en person der om nogen vil kunne drage nytte af en sådan mulighed for arbejdsro og fordybelse.

Foto: Steen Høyer

Johansen Skovsted Arkitekter

At få meget ud af lidt
Skønt Johansen Skovsted Arkitekter har realiseret få værker på nuværende tidspunkt, udviser de allerede en sjælden evne til at kombinere klare tektoniske greb med en følsom landskabsbearbejdning. Dermed formår Johansen Skovsted Arkitekter at tilnærme sig steder med lige dele ydmyghed og ynde der skaber projekter af høj arkitektonisk kvalitet. Ydmygheden ses blandt andet i tegnestuens samarbejde med arkitekt Sidsel Hald for Ejerforeningen Nørrehus, hvor man har ombygget gården og bygget et nyt opbevaringshus – alene med foreningens driftsbudget. Imidlertid lader det til, at de sparsomme ressourcer har skærpet mødet mellem landskabet og det byggede, så hver enkelt bestanddel komplimenterer hinanden gennem et tydeligt formsprog. Særligt bør fremhæves det nye opbevaringshus, der, ved at vende vrangen ud på sig selv, både viser tektonisk sammenhæng og konsekvent materialesammensætning. Ser man nærmere efter, åbner huset sig og afslører enkelte store, runde ovenlys. Det er simpelt og dekadent på en gang.

Tyngde
Man fornemmer hurtigt at der er blevet lagt kræfter tegnestuens analytiske afsæt. Man har taget sig tid til at indleve sig i konteksten, hvilket gør Johansen Skovsted Arkitekter i stand til at arbejde nænsomt, velfunderet og intelligent med det eksisterende – både hvad angår bygning og landskab. Dette demonstreres tydeligt i transformationen af de tre pumpestationer ved Skjern å, hvor det er lykkedes at bevare og forstærke både den industrielle kulturarv og bindingen til det omgivende landskab. Igen er materialebevidstheden tydeligt tilstede uden at trænge sig på som et fremmedelement i den eksisterende arkitektur eller landskabet. Materialerne underbygger ligeledes arbejdet med detaljerne, så helheden træder frem. Til en grad, hvor bygningen optræder både kolossal og afdæmpet.

Prioriteringer
Indlevelsesevnen er også til stede, når arkitekterne på nærmest Andreas Gursky’sk facon vælger at skildre landskabet omkring Ringkøbing Fjord i fem indstillinger som introduktion til projektet Tipperne. Projektet har en todelt effekt, hvor tegnestuen til dels signalerer deres egen intention og analytiske prioritering, mens man som udenforstående får chance for at aflæse det landskab der omgrænser projektet. Ud over den usentimentale og fine transformation af det eksisterende besøgscenter, er mødet mellem landskab og tektonik igen et centralt tema. Særligt elegant kommer dette til udtryk i det nye fugleudkigstårn, der med sin spinkle og præcist formulerede konstruktion, nærmest svæver i landskabet. Johansen Skovsted Arkitekters evne til at bruge klassiske arkitektoniske værktøjer til at genfortolke og forny fagets rolle kan ses i mange perspektiver. Dels viser tegnestuen, at det er muligt kontinuerligt at frembringe projekter med stor tyngde med enkle midler. Dels viser de også med deres projekter, at der er usete markeder, hvor arkitekter har en stor rolle at spille. Med Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat opmuntres der til at forstærke og udvikle netop disse forhold.

Søren Johansen and Sebastian Skovsted. Foto: Laura Boelskifte
Siden er sidst opdateret: 21.6.2017

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)