Kunst- og kulturbranchen får værktøj til at opgøre klimaaftryk

Det skal være nemmere for aktører i kunst- og kulturlivet at beregne deres klimaaftryk. Derfor stiller Statens Kunstfond nu en CO2-beregner, målrettet de kreative brancher, til rådighed. 

Pressemeddelelse 
13. juni 2022

Hvor meget CO2 udleder genereringen af affald på en festival, og hvor meget udleder man under transporten på sin turné? Det er nogle af de spørgsmål, Kunstfondens CO2-beregner kan hjælpe med at besvare. 

Velafprøvet beregner

I samarbejde med den engelske nonprofitorganisation, Julie’s Bicycle, har Kunstfonden fået udviklet en version af det såkaldte Creative Green Tool, en CO2-beregner, der er særligt målrettet aktører i kunst- og kulturbranchen. Med tilpasninger til den danske branche, kan beregneren måle de væsentligste miljøpåvirkninger – lige fra energiforbruget i bygninger til transport af materiel og værker.

”En større bevidsthed om kunstneriske aktiviteters klimaaftryk er et afgørende første skridt i den grønne omstilling for kunst- og kulturbranchen. Det er vores håb i Kunstfonden, at vi med CO2-beregneren giver de kreative brancher et redskab, der kan være et af værktøjerne til at sikre en mere bæredygtig kunstnerisk praksis. Forhåbentlig kan brugen af CO2-beregneren bidrage til refleksioner og handling på, hvor det er muligt at reducere klimaaftrykket”, siger Gitta Malling, bestyrelsesleder for Statens Kunstfond. 

Inspiration til handling

CO2-beregneren er tilgængelig på Kunstfondens hjemmeside som en brugervenlig webapplikation, der kan måle og sammenligne CO2-udledning på tværs af år og egne projekter. Det er også muligt, at sammenligne sit forbrug med engelske kulturaktører som allerede bruger beregneren. 

Ud over at overskueliggøre og lette processen for måling af CO2-udledning, er formålet med brugen af beregneren, at dens resultater inspirerer til aktivt at mindske klimaftrykket og dermed bidrage til en højere grad af bæredygtighed i kunst- og kulturlivet.

Find Co2-beregneren

Læs mere om kunst og bæredygtighed

Fakta

Fakta

Creative Green Tool

  • Creative Green Tool er en CO2-beregner udviklet specifikt til de kreative brancher af den britiske nonprofitorganisation Julie's Bicycle. 
  • Julie’s Bicycle har mange års erfaring i at gøre den kulturelle og kreative branche bevidst om dens klimaaftryk og understøtte den i at tage handling. Værktøjet bruges i dag af mere end 5.000 organisationer i 50 lande til at kortlægge og forstå de miljøpåvirkningerne, der forekommer ved brug af bygninger, kontorer, events, udendørsarrangementer, turnéaktivitet og produktioner, inden for de kreative brancher.

Beregneren er baseret på metodologien fra Greenhouse Gas Protocol Corporation Standard (GHG Protocol), der er den mest udbredte ramme for rapportering af virksomheders drivhusgasemissioner. Beregneren dækker påvirkninger fra Scope 1, 2 og 3 i GHG-protokollen:

  • Scope 1: Direkte drivhusgas emissioner fra energiforbrug
  • Scope 2: Indirekte drivhusgasemissioner fra forbrug af indkøbt el og fjernvarme
  • Scope 3: Andre indirekte emissioner, her er forretningsrejser, affald og vand- og publikumstransport omfattet. Beregneren dækker ikke indirekte påvirkninger fra f.eks. indkøbte varer og tjenesteydelser.

Læs mere om CO2-beregneren

 

Mere