COVID-19 / Information

Har du modtaget projekttilskud fra Statens Kunstfond og er dit projekt aflyst eller udsat på grund af coronavirus/COVID-19? 

Herunder finder du svar på dine spørgsmål og information om, hvordan du dokumenterer og afrapporterer i forbindelse med, at dit projekt er aflyst eller udsat.

Spørgsmål/svar: Få svar på spørgsmål om dit tilskud

Er dit projekt aflyst?
Find vejledninger og skemaer til afrapportering i tilfælde af at dit projekt er aflyst

 

Særlige kompensationsordninger for kunstnere m.fl.

Læs om dine muligheder for at ansøge Kulturministeriets særlige ordninger. 

Læs mere og ansøg på slks.dk

Om politisk aftale for udbetalte tilskud

Den 31. marts 2020 blev der indgået en politisk aftale med løsning for kunstnere og projekter støttet gennem Statens Kunstfond.

Om aftalen

COVID-19 har resulteret i en række aflysninger af projekter, som har modtaget tilskud fra Statens Kunstfond. For at holde hånden under kunstnerne i den ekstraordinære situation, lempes der på tilskudsreglerne i forhold til projekter og de kunstnere, der som følge af COVID-19 ikke får mulighed for i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020 at gennemføre deres projekter.

Ordningen medfører, at tilskud ikke kræves tilbagebetalt, uanset om aktiviteten er påbegyndt eller skulle være påbegyndt i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020.

Genveje

Sagsbehandlingstider

I forbindelse med COVID-19 er det ikke muligt for medarbejdere og udvalgsmedlemmer at afholde fysiske møder i Statens Kunstfond. Det betyder, at der kan forekomme forsinkelser i behandlingen af din sag/ansøgning og at vi ikke i alle tilfælde kan garantere vores normale sagsbehandlingstid på 12 uger.

Generelt om støttede projekter og udbetalte tilskud

Har du i forbindelse med dit projekt fået udbetalt tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, så skal du være opmærksom på følgende:  

Udsættelse eller andre væsentlige ændringer af dit projekt

Hvis du har modtaget tilskud til et projekt eller aktivitet og får brug for at udsætte eller ændre projektet som følge af Coronavirus/COVID-19, skal du kontakte os. Ring eller skriv til den sagsbehandler, der har underskrevet dit brev med tilsagn. 

Vi er i udgangspunktet positivt indstillet, såfremt du ønsker dit projekt/aktivitet udsat pga. coronavirus/COVID-19. 

Det er dog afgørende for godkendelsen af en udsættelse, at aktiviteten/projektet kan gennemføres et senere tidspunkt samt at der er fastsat et realistisk estimat for, hvornår dette kan ske. Disse forhold skal du derfor overveje grundigt, inden du anmoder om en udsættelse. 

Gennemførelse af projekt med ændrede aktivitets- eller publikumsmål

Du kan godt få godkendt en faglig afrapportering for et projekt/aktivitet, selvom alle aktivitetsmål ikke er opfyldt, hvis den manglende opfyldelse f.eks. direkte kan relateres til COVID-19 udbruddet. 

Vi vurderer dog hver enkelt sag konkret og skal finde det godtgjort, at den manglende målopfyldelse er velbegrundet.  

Aflysning

Hvis et projekt/aktivitet aflyses, skal det udbetalte tilskud som udgangspunkt tilbagebetales helt som normalt.  

Er der allerede afholdt udgifter til projektet/aktiviteten, f.eks. til honorarer, skal du dog redegøre for dette ved opgørelsen af regnskabet. Det betyder, at du sammen med regnskabet skal indsende en begrundelse for, at projektet/aktiviteten er aflyst og forklare hvilke udgifter, der er afholdt og at det ikke har været muligt at få dem refunderet. 

Afholdte udgifter til projektet/aktiviteten vil herefter som udgangspunkt ikke skulle tilbagebetales, såfremt midlerne er blevet anvendt til formål, der ligger inden for projektet/aktiviteten. 

Overskydende beløb, som ikke er blevet anvendt, skal derimod som udgangspunkt tilbagebetales.

Udsættelse af regnskaber

Hvis du har modtaget tilskud til et projekt eller en aktivitet og får brug for at udsætte fristen for aflevering af regnskab som følge af Coronavirus/COVID-19, kan du kontakte os, så vi kan fastsætte en ny frist. Ring eller skriv til den sagsbehandler, der har underskrevet dit brev med tilsagn. 

Mere