Operaperformancen ‘Sun & Sea’ af Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė and Lina Lapelytė på Copenhagen Contemporary i samarbejde med CPH STAGE og TRAVERS, 2021. Foto: Frida Gregersen

Internationale projekter om bæredygtig scenekunst

Statens Kunstfond, Arts Council England og bæredygtighedsorganisationen Julie’s Bicycle har netop udvalgt i alt syv danske og engelske scenekunstaktører til at udvikle bæredygtige tilgange til internationalt scenekunstarbejde. Udviklingsprogrammet er muliggjort med bidrag fra Danmarks Ambassade i Storbritannien og Udviklingsplatformen for Scenekunst.

16. maj 2022

Tre projekter som involverer i alt syv organisationer fra Danmark og England er udvalgt til at fremme nye klimabevidste tilgange til international turné og samarbejde.

Bestyrelsesleder for Statens Kunstfond og udvalgsleder for Projektstøtteudvalget for Scenekunst, Gitta Malling, siger:

”Sammen med Arts Council England ser vi i Statens Kunstfond meget frem til at følge de scenekunstaktører og organisationer, som nu skal i gang med at udvikle bæredygtige metoder til arbejdet med international turné, samarbejde og co-produktion. Det kunstneriske niveau er virkelig højt, og vi håber, at projekterne vil inspirere et bredt felt af kulturaktører og danne grobund for et fortsat internationalt samarbejde om innovative tilgange til bæredygtighed.”

Simon Mellor, Deputy Chief Executive, Arts and Museums, Arts Council England, siger:

”Vi er glade for at gå ind i næste fase af dette initiativ med vores partnere i Statens Kunstfond og Danmarks Ambassade. Det var et meget stærkt ansøgerfelt, og vi er spændte på at se, hvordan dem vi har udvalgt, kommer til at udvikle kreative visionære tilgange til internationalt arbejde. Vi er motiverede for at bidrage til en fremtid, hvor kultursektoren kan arbejde internationalt på en måde, der lever op til nødvendigheden af øget miljøansvar.”

De tre projekter omfatter:

  • CPH Stage og London International Festival of Theatre igangsætter et forskningsprojekt, der udforsker bæredygtige metoder til festivaldrift. De vil blandt andet undersøge, hvilken infrastruktur der skal udvikles, og hvilke etiske og økonomiske dilemmaer der opstår, når arbejdsformen omlægges.
     
  • Helsingør Teater og In Between Time fra Bristol sætter kunstneren i centrum. De inviterer Sisters Hope, Mechanimal og Rita Marcalo ind, så de gennem deres kunstneriske praksisser, forankret i bæredygtighedsprincipper, kan bidrage til de organisatoriske forandringer, der skal drive den bæredygtige omstilling.
     
  • Danske Wildtopia, Mind the Gap fra Bradford og Fast Familiar fra Reading vil i regi af festivalen RE:LOCATIONS, som sætter fokus på digital kunst, eksperimentere med metoder for at arbejde med inklusion og klimamæssig ansvarlighed i ​​hybride (live og digital) formater.

Arbejdet med bæredygtighed og internationalt scenekunstarbejde er foregået i to faser. I første fase deltog tyve udvalgte danske og engelske organisationer i et online udviklingsprogram ledet af Julie’s Bicycle med bidrag fra Udviklingsplatformen for Scenekunst. Programmet gav blandt andet deltagerne indsigt i, hvordan internationale scenekunstaktører kan reducere klimapåvirkninger.

Nu skal de udvalgte aktører i gang med at teste læringen fra udviklingsprogrammet med sparring fra Julie’s Bicycle og Udviklingsplatformen for Scenekunst. De udvalgte kompagnier har en stor spændvidde, og håbet er, at den bredere læring fra projekterne kan være værdifuld for scenekunstmiljøet både nationalt og internationalt.

Fakta

Bæredygtighedsprojekterne og udviklingsprogrammet er støttet med sammenlagt godt 1 million kroner fra Arts Council England, Den Danske Ambassade i Storbritannien og Statens Kunstfond.

Mere