Smittet af kunst

Kulturkoordinator Marie-Louise Exner er ansat på den kommunale billedkunstskole i Esbjerg og har koblet 55 elever med seks professionelle kunstnere i en intens kunstskoleuge. Hun håber, at huskunstnerprojektet vil slå gnister ind i fremtiden.

Eleverne på Urbanskolen i Esbjerg får besøg af professionelle kunstnere i en skoleuge. Sammen skal de skabe kunst, der forhåbentligt vil smitte eleverne med energi og skaberglæde. Foto: Esbjerg Kommune/Torben Meyer.
Billede af pige der kigger sig i spejlet.

1. Hvad fik dig i gang med huskunstnerprojektet?

Jeg er koordinator for kulturtalentklasserne på 7., 8. og 9. klassetrin. Alle eleverne spiller enten et instrument, udøver billedkunst, scenekunst eller ballet og moderne dans, og jeg stod med muligheden for at sammensætte kunstarterne ud fra et fælles tema. En vigtig pointe var at hente inspiration og instruktion fra skabende kunstnere inviteret ude fra.

2. Hvad håber du, de unge får ud af det?

Jeg håber, de unge får en dybere indsigt i den skabende kunstneriske proces - fra ide til produkt. Og jeg håber, de unge i mødet med huskunstnerne fra den professionelle ”virkelige verden” vil bide på den energi, skaberglæde og viden, de inviterede huskunstnere kommer til projektugen med. Jeg håber at gnisten smitter af, og de inspireres til egne ideer og udøvelse, at de oplever samarbejdet og forståelsen på tværs af kunstarterne.

3. Hvad får I selv ud af det?

Både huskunstnerne og jeg selv som koordinator skal arbejde på tværs af egne kunstarter, så vi lærer mere om forskelle, ligheder, æstetikker og koordinering. Vi får en indsigt i de unges tilgang, forståelse og udbytte af undervisningen og sammensætningen på tværs.

4. Hvad skal der til for, at et projekt bliver en succes?

Fælles fodslag elever og huskunstnere i mellem. Åbenhed, mod og koordinering.

5. Bedste råd til andre der vil starte et lokalt kulturprojekt?

Man skal have en beskrevet ide, en drøm og et mod – finde samarbejdspartnere, skoler, institutioner m.m.
Dertil skal man søge midler fra huskunstnerordningen eller andre fonde - og man må, i samarbejdet med de inviterede kunstnere, lade det stå frit for kunstnerne og deres praksis at forme projektet.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)