Musikkens store mangfoldighed

Projektstøtteudvalget for Musik (2014-2017)
Statens Kunstfond, Årsberetning 2017

I Projektstøtteudvalget for Musik har vi den allerbedste udsigt til det vidtforgrenede og mangfoldige musikliv i Danmark. Der spilles musik overalt i hele landet. Musikken spiller live ude på spillesteder, musikfestivaler, i musikforeninger og koncertforeninger, musikken streames og opleves på medier og platforme som aldrig før. Andre kunstarter ser med misundelse på musikkens stærke fødekæde, med et landsdækkende netværk af musikskoler, spillesteder, øvelokaler, musikkonservatorier, bands, orkestre og ensembler og koncertsale. Statens Kunstfond gør med vores bevillinger alt for netop at styrke fødekæden i musiklivet og sikre mangfoldighed på alle parametre.

Klassisk musik skal ud til publikum 

Et af målene for os er, at danskerne – uanset hvor man bor i landet – skal have adgang til god musik, også den klassiske. Sammen med kulturminister Mette Bock var udvalget i april måned vært for en konference i Middelfart om Danmarks professionelle klassiske ensembler og orkestre. Konferencen kom blandt andet med bud på, hvordan de klassiske ensembler og orkestre kan styrke deres forhold til de nuværende koncertgængere, men samtidig tiltrække nye typer af publikum til den klassiske musik. For eksempel ved at indgå partnerskaber og afprøve nye samarbejdsformer.

Efter konferencen igangsatte vi en undersøgelse, der skulle se på befolkningens adgang til den klassiske musik i Danmark. Undersøgelsesrapporten kommer med modeller for nye veje i samarbejdet mellem ensembler og institutioner, som eventuelt kan benyttes, ligesom den peger på nye koncertformer, koncertsteder, bredere repertoire og ny formidling af den klassiske musik.

Der er kreativt potentiale i musikalsk mangfoldighed

Musikalsk mangfoldighed afhænger også af køn, etnicitet, geografi, alder og sociale forhold. Samfundet går glip af et stort kreativt og økonomisk potentiale, hvis ikke man prioriterer og styrker et mangfoldigt musikliv. Et nyt charter for diversitet ”Fold musik ud” blev lanceret på SPOT festival i maj og er tænkt som inspiration til musiklivet med en klar ambition om at skubbe til en positiv udvikling for større diversitet i musiklivet.

Derudover har vi givet økonomisk støtte til morgenmøder om køns(u)balancen i musikbranchen, arrangeret af en række musikorganisationer, Dansk Live, Dansk Artist Forbund, Dansk Musikerforbund, GRAMEX og JazzDanmark.

De unge talenter skal ud og spille

Danmark har et stort potentiale for musikalsk talent, og de bedste af de nye danske musiknavne med internationalt potentiale støttes via puljen Den Unge Elite.

Talenterne viser sig også i de mange ansøgninger fra danske ungdomskor og ungdomsensembler til puljen for børn og unges læringsmiljøer, hvoraf et par håndfulde nu får bedre mulighed for at styrke deres virksomhed og for at komme rundt i landet og give koncerter.

Skolekoncerter til alle børn og unge i landet

Det er en særlig ambition for Statens Kunstfond at sikre kunstoplevelser til alle børn og unge i hele landet. Derfor er musikudvalget glade for den aftale, vi i årets løb har indgået med LMS, Levende Musik i Skolen om at samarbejde om skolekoncerter med landsdelsorkestrene, basisensemblerne, de regionale spillesteder, genreorganisationerne og Dacapo Edition-S. Aftalen sikrer, at alle børn i grundskolen senest i år 2021 skal deltage i mindst en skolekoncert om året.

Tempi – ny genreorganisation for folk og world

På det mere strukturelle plan har vi været med til at samle kræfterne inden for folkemusik, verdensmusik og beslægtede genrer i én genreorganisation, nemlig i organisationen Tempi. Udvalget har på linje med de øvrige genreorganisationer JazzDanmark, ROSA – Dansk Rock Samråd og SNYK indgået rammeaftaler for fire år. Genreorganisationer bidrager hver for sig og i fællesskab til at styrke og udvikle musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet gennem rådgivnings-, informations- og netværksvirksomhed, projektvirksomhed og tilskudsvirksomhed.

Udvalget består af:

Formand Bente Dahl
Asbjørn Keiding
Henrik Jansberg
Henrik Marstal
Maria Frej
Niels Rønsholdt
Søren B. Kristensen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)