Kunsten i hverdagen

Legatudvalget for Billedkunst (2016-2019)
Statens Kunstfond, Årsberetning 2017

Der er markant forskel på, hvordan man møder kunsten i sin dagligdag. Det oplever vi i Legatudvalget for Billedkunst, når vi vurderer ansøgninger om støtte til initiativer, der kan berige menneskers hverdag i mødet med kunsten.

På Hans Rømer Skolen på Bornholm har en engageret skoleledelse og lærere eksempelvis ønsket kunst til deres skole, så børnene kunne møde den direkte i deres hverdag. Fire yngre kunstnere: Kristian Schrøder, Anne Sofie Meldgaard, Esben Klemann og Rasmus Rosengaard har fået mulighed for at arbejde direkte med udgangspunkt i lokalerne på den bornholmske folkeskole og har skabt helt nye værker særligt til stedet. Værkerne er fulgt op med formidling og kommunikation og mere uddybende undervisningsmateriale.  Udover de fire stedsspecifikke værker, vil skolen modtage yderligere et antal værker til låns i en periode på minimum 5 år. Indtil videre er det besluttet, at skolen modtager fem værker af Jens Thegler, som Statens Kunstfond købte på Holkahestens udstilling på Gudhjem Museum.

Kunsten inden for og uden for murene

I 2017 har vi også støttet kunstnerisk nytænkning og anderledes møder med kunsten. For eksempel med omdannelsen af ankomstrummet til Køge Politistation, med en vægudsmykning på Bispebjerg Psykiatri og med et nyt bytorv til landsbyen Junget på Fursundegnen i Skive Kommune, hvor billedkunstneren Birgitte Ejdrup Kristensen har genanvendt mursten fra nedrevne forfaldne huse til genopbygning af et nyt samlingssted.

Ud over de 112 ansøgninger fra institutioner og kommuner i hele landet modtog vi i år 848 ansøgninger om arbejdslegater fra skabende billedkunstnere. Her oplever vi et meget højt aktivitetsniveau, hvor der på et utal af måder skabes kunst, der beriger vores samfund både i og udenfor det etablerede kunstrum. Men vi oplever også, at de skabende kunstnere ofte er de sidste til at få betaling, når først alle andre led som produktion, formidling og administration er blevet betalt. Det er derfor en stor glæde, at vi med vore legatmidler og præmieringer kan give direkte støtte til kunstnere, som yder en særlig indsats, og som præsterer kunstnerisk nytænkning og udvikling.

Vigtige partnerskaber giver værdi

For at nå længere ud med vores midler og erfaringer, har vi arbejdet målrettet for at etablere partnerskaber med institutioner og organisationer. Det giver mulighed for sammen at udforske og skærpe opmærksomheden på samtidskunstens potentialer i det offentlige rum. I samarbejde med Metroselskabet har vi fået udviklet fem storskala kunstprojekter, der på meget forskellig vis bliver integreret i arkitekturen og giver hver af de kommende metrostationer på Sydhavnslinjen i København sit eget særpræg. Når metrolinjen åbner i 2023, vil 15,5 mio. passagerer årligt få helt nye oplevelser på rejsen. Værkerne bliver realiseret med økonomisk støtte fra Det Obelske Familiefond og Villum Fonden. De to fonde har hver især bidraget med 8,5 millioner kroner til realisering af kunstværkerne, hvor vores bidrag på 1 mio. kr. var et bidrag til igangsættelsen af projektet.

Livskvalitet og byer i balance

Vi har også påbegyndt en undersøgelse af, hvordan kunst i bred forstand kan bidrage til at skabe social balance i og omkring udsatte boligområder. Statens Kunstfond vil over de kommende år indgå i samarbejde med udvalgte kommuner og boligorganisationer om at definere og realisere aktiviteter, hvor kunstnere konkret og specifikt udfolder kunstens igangsættende potentiale og skaber betydninger i direkte dialog med borgere. Det overordnede formål er at få udviklet konkrete eksempler til inspiration for kommuner, boligorganisationer og andre offentlige institutioner på, hvordan kunstnere med deres faglige tilgang til indhold, materialer og sammenhænge kan bidrage til nye former for opgaveløsning, når det gælder både fysiske, sociale og strukturelle problemstillinger. 

Udvalget består af:

Formand Søren Taaning
Ane Mette Ruge
Eva Steen Christensen
Jakob Fabricius
Mikkel Carl

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)