Arkitektur - kunstart og samfundsfornyer

Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur (2014-2017)
Statens Kunstfond , Årsberetning 2017

Efter fire inspirerende år i arkitekturudvalget, står det klart, at Statens Kunstfond er vital for udviklingen af de kunstneriske dimensioner af arkitekturen. Udvalget har haft som vision at vise, hvad arkitekturen gør for mennesker, samt at fremme arkitekturfaget som en ansvarlig, nødvendig og relevant aktør i arbejdet med at udvikle samfundet og forvandle problemstillinger til potentialer. Det har vi til fulde opnået, når man ser tilbage på den lange række projekter fra både etablerede og nye talenter udvalget har støttet i de forgangne fire år, suppleret med udvalgets egne initiativer. Vi har bestræbt os på at skabe samarbejdsprojekter eller støtte op om eksisterende tiltag, hvor udvalgets midler og kompetencer har bidraget til at gøre en markant forskel. 

Arkitektur, kunst og natur som løftestang for regional udvikling

Mange steder i verden vokser forskellene mellem storbyer og landdistrikter som følge af globalisering og urbanisering. Der er presserende behov for at tænke nyt og for at skabe en balanceret udvikling, så land og by bidrager med hver deres energi og kvaliteter. I anledning af 150 året for de diplomatiske relationer mellem Danmark og Japan i 2017 har arkitekturudvalget i samarbejde med japanske Fukutake Foundation stillet skarpt på disse væsentlige udfordringer, som landene har tilfælles. 

Kunsten og arkitekturen er væsentlige for at skabe nye oplevelser og fællesskaber, der styrker lokalsamfundene og skaber vækst udenfor de store byer. I både Danmark og Japan arbejder mange kunstnere og arkitekter i tæt samarbejde med borgere, foreninger, virksomheder og kommuner på at skabe positiv forandring i områder, der er præget af fraflytning og tab af industri og arbejdspladser.

Udvalget bidrog til den højaktuelle politiske dagsorden med to succesfulde og velbesøgte symposier i København og Aarhus, hvor japanske og danske stjernearkitekter og kunstnere viste, hvordan kunst, arkitektur og natur aktivt spiller med i udviklingen af samfund uden for de større byer. Symposierne blev til i samarbejde med Det Kongelige Danske Kunstakademis Skole for Arkitektur, Arkitektskolen Aarhus, Dansk Arkitektur Center og Slots- og Kulturstyrelsen.

Ny arkitektur i barokhaven på Gl. Holtegaard

Et eksempel på, hvordan udvalget har fremmet de kunstneriske dimensioner af arkitekturen, er det 3-årige samarbejde ”Ny arkitektur i barokhaven” på Gl. Holtegaard. Udover økonomisk støtte involverede udvalget sig aktivt med to medlemmer i juryen. I forsommeren 2017 dannede barokhaven ramme om den sidste af tre midlertidige pavilloner, der er opført af tre forskellige arkitekter/tegnestuer. Projektet har givet arkitekter rum til at eksperimentere med både form og materialer, og projektet har givet arkitekturens græsrødder og unge arkitekter et karrieremæssigt skub fremad. Eksempelvis blev første års vinderprojekt kurateret med på den danske biennaleudstilling i 2016. Konkurrencerne blev til i samarbejde mellem Gl. Holtegaard, Arkitektforeningen, Rudersdal Kommune og Statens Kunstfond, som alle var repræsenteret i juryen. 

Arkitekturbiennalen i Venedig

En stor satsning har været Arkitekturbiennalerne i Venedig i 2014, 2016 og 2018. Efter biennalen i 2016, hvor såvel udstillingen som den medfølgende publikation var en stor succes, har udvalget fortsat det gode samarbejde med Dansk Arkitektur Center. I 2017 har udvalget deltaget aktivt i den indledende fase af udviklingsarbejdet af det danske biennalebidrag i 2018. 

Kunststøtte til arkitektur i nye former

Med treårige stipendier, arbejds- og rejselegater, projektstøtte og residency-ophold støttes mange forskellige kunstneriske arkitekturformål samt tværkunstneriske projekter. 

Med puljen 1:1 har udvalget understøttet udforskning af nye former for udnyttelse af rum i både by og land. I år gik udvalget eksempelvis aktivt ind i udviklingen af Aarhus Festuges og Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017’s ambitiøse arkitekturprojekt ’Harbour Magnets’, som blev belønnet med Aarhus Kommunes Stadsarkitekts særpris for midlertidig arkitektur 2017.

Udvalget slutter tiden i Statens Kunstfond af med at igangsætte en række TV programmer om bæredygtig arkitektur, som i tråd med udvalgets strategi, fokuserer på arkitektur som en ansvarlig, nødvendig og relevant samfundsaktør. Programserien vil blive vist på DR TV ultimo 2018 eller i løbet af 2019. 

2017 har været et travlt år, der samtidig markerer afslutningen på fire berigende år, der har givet os et unikt indblik i den danske arkitekturscene. Udvalgsarbejdet har samtidig givet os en enestående mulighed for at præge faget gennem puljer og egne initiativer. Vi har alle lagt stor energi i arbejdet, men føler at vi har fået mindst ligeså meget tilbage. Vi håber, at vores arbejde kan inspirere og danne et godt grundlag for det kommende udvalg.

Udvalget består af:

Formand Kim Herforth Nielsen
Mette Ramsgaard Thomsen
Signe Kongebro Søren Leth
Torben Schønherr

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)