Baggrund for forskningsprogrammet

Statens Kunstfond har taget initiativ til et nyt fællesnordisk forskningssamarbejde, der skal kaste nyt lys over forholdet mellem kunst og sociale fællesskaber.

Forskningsoplæg

Statens Kunstfond tog i 2016 initiativet til et forskningsoplæg, der skulle beskrive sammenhænge og forbindelser mellem kunstværk og kunstproduktion og kulturelle og sociale fællesskaber. Intensionen med opgaven var at undersøge hvordan forskning kunne bidrage til at udforske og begrebsfæste forskellige sider ved kunstens rolle og samfundsmæssige funktion som et grundlag for legitimering og udformning af offentlig kunststøtte. 

Dette resulterede i rapporten «Kunsten som forum. Et forskningsoplæg om kunst og sociale fællesskaber» (2017) udarbejdet af en arbejdsgruppe med medlemmer fra Danmark, Sverige og Norge under ledelse af Frederik Tygstrup fra Københavns Universitet. Rapporten lagde til grund, at den politiske diskussion om kunstens samfundsværdi (og om offentlig understøttelse til kunst- og kulturinitiativer) traditionelt har været ført ad to linjer: 1) på grundlag af, at kunsten bidrager til samfundets generelle videns- og oplevelsesmæssige standard, og at 2) kunsten bidrager til at udvikle offentligheden og til at skabe et bedre samfund. Rapporten fremhævede en tredje side ved kunstens «eksistensmåde», at kunst «i den offentlige sfære i sig selv danner og befordrer fællesskaber. Mødet med kunst er altid også et socialt møde. Kunstværket danner et forum». Rapporten pegede desuden på dette som en vigtig side ved kunstens tilstedeværelse, funktion og værdi i samfundet. Det blev endvidere fremhævet at, «de fællesskaber, der samler sig omkring kunsten, i alle dens former, er en uddannelse til demokrati i deres egen ret». Kunsten «er et gode for den enkelte samfundsborger, og kunsterfaring kan modne og danne os. Men kunsten er også godt for vores evne til at være et samfund».

Læs forskningsoplægget

Samarbejde med Norsk kulturråds Forskning og Udviklingsudvalg

Statens Kunstfond ønskede at gå videre med et forskningsinitiativ med udgangspunkt i oplægget og inviterede Norsk kulturråds Forskning og Udviklingsudvalg til at samarbejde om at udvikle et fælles nordisk forskningsprogram om kunst og sociale fællesskaber.

Læs mere på Norsk Kulturråds hjemmeside

Indspilskonferencen

En indspilskonference blev afholdt d. 23. oktober 2018 i Nordens hus i København.  Over hundrede inviterede repræsentanter fra de nordiske forskningsmiljøer deltog. De forskellige input fra konferencen bidrog til den endelige udformning af forskningsprogrammet ”Kunst og sociale fællesskaber”.

Referat fra konferencen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)