Holbergmedaljen 2018 går til …

Peter Zeeberg er forsker og oversætter og har i fire årtier gjort den danske litteraturskat på latin levende og forståelig for nye generationer. Han er derfor modtageren af årets Holbergmedalje. Med medaljen følger 75.000 kroner fra Statens Kunstfond.

13. november 2018

Holbergmedaljen uddeles hvert år til en dansk forfatter, der markerer sig i den holbergske ånd. I år hyldes Peter Zeeberg, seniorredaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, der har gjort latinske tekster af Saxo, Tycho Brahe og Ludvig Holberg levende for et nutidigt publikum.

Formand for Holbergkomitéen Bent Holm siger:

”Peter Zeeberg har en enestående evne til at omsætte de krævende latinske tekster til et nutidigt, nuanceret og levende dansk. Som forsker har han helt siden 1980erne været en central skikkelse inden for studiet af dansk renæssancelitteratur. Særligt har han ydet en banebrydende indsats i udforskningen og fortolkningen af Tycho Brahes raffinerede latinpoesi, en ofte upåagtet del af den store astronoms virke. Endelig har Zeeberg været en af hovedkræfterne i den netop afsluttede Holberg-udgave ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, senest som ledende redaktør i bogudgivelsen Holbergs Hovedværker."

I fornemt selskab

Holbergmedaljen er blevet uddelt siden 1934, og Peter Zeeberg kommer nu i fornemt selskab med prismodtagere som blandt andre Thit Jensen, Henrik Pontoppidan, Tom Kristensen, Karen Blixen, Villy Sørensen, Inger Christensen og Kaspar Colling Nielsen, som modtog Holbergmedaljen i 2017.

Om Peter Zeeberg

Peter Zeeberg (født 1957) er forsker og oversætter og en af de største kendere af den betydningsfulde del af ældre dansk litteratur, der er skrevet på latin. Blandt andet har han oversat Saxos store danmarkshistorie (skrevet o. 1200), Tycho Brahes latinske digte fra slutningen af 1500-tallet og Ludvig Holbergs samfundskritiske roman Niels Klim (1741). Senest har han afsluttet oversættelsen af 791 latinske epigrammer – korte digte med en spidsformuleret pointe – fra Holbergs hånd. 

Fakta om Holbergmedaljen

Holbergmedaljen uddeles hvert år i forbindelse med Ludvig Holbergs fødselsdag den 3. december. Komitéen bag medaljen består af dr.phil. Bent Holm (formand for komitéen), formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Jens Smærup Sørensen, direktør for Det danske Sprog- og Litteraturselskab Karen Skovgaard-Petersen, forfatter Ursula Andkjær Olsen og forfatter Peder Frederik Jensen. 

Udover den store ære og 75.000 kr. fra Statens Kunstfond modtager vinderen en smuk sølvmedalje med indgraveret navn og Ludvig Holbergs karakteristiske profil.

Holbergmedaljen overrækkes ved en reception mandag den 3. december kl. 15.00 i Admiral Gjeddes Gaard, St. Kannikestræde 10 A, Baghuset, 1169 København K. 

Der er adgang for pressen og særligt inviterede.  

Mere