Amatørmusik

Frist: 14.08.2020, kl. 23:59

Kunstområde :

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Forventet ansøgningsfrist 14. august 2020. Denne ansøgningsvejledning var gældende for ansøgninger i 2019. Ændringer kan forekomme til ansøgninger i 2020.

Ansøg

Hvem kan søge?

Amatørområdets landsdækkende organisationer og foreninger samt arrangører af amatørmusikaktiviteter af landsdækkende interesse.

Følgende kan ikke søge: Denne pulje kan ikke søges af institutioner, der har en flerårig aftale med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit kunstneriske arbejde går på tværs af kunstarterne.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond har til opgave at fremme musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet.

Formålet med denne ordning er at styrke kvalitet og mangfoldighed i amatørmusiklivet i Danmark.

Der kan søges om tilskud til musikfremmende aktiviteter af landsdækkende interesse, herunder navnlig kurser, dirigentkurser, stævner og lignende. 

Alle relevante aktivitetsudgifter kan indregnes i ansøgningsbudgettet, men det er en forventning, at der er en rimelig egenfinansiering i form af deltagerbetaling eller finansiering fra anden side.

Sådan vurderes din ansøgning

Ved udvalgets prioritering af ansøgningerne vurderer udvalget først og fremmest aktivitetens betydning for styrkelse af kvalitet og mangfoldighed i amatørmusiklivet. Det siddende musikudvalg lægger i sin vurdering særligt vægt på:

- musikfaglighed og udvikling
- vision og ambition
- behov og effekt

Udvalget ser positivt på:

- at projektet bidrager til fornyelse inden for musiklivet
- at projekterne og aktiviteterne har national interesse

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre en spredning af kunststøtten.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal beskrive de aktiviteter, der søges om tilskud til. For hver aktivitet beskrives: Formål, målgruppe, instruktør(er), sted, forventet antal deltagere, deltagerpris eller andet. Desuden tilskudsbehov og måltal.

Eksempler på mål/aktiviteter: antal deltagere, antal kurser, antal stævner eller andre mål, der er relevante for det pågældende projekt.

Link til en fungerende hjemmeside

Vi anbefaler, at du orienterer dig i den elektroniske ansøgningsformular og har de nødvendige oplysninger og dokumenter klar, inden du går i gang.

Du skal beskrive dit projekt i nedenstående bilagsskabelon, som du skal vedhæfte på den sidste side i det elektroniske ansøgningsskema. Bilaget må højst fylde 15 MB i alt. Zip-filer må ikke indsendes.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

Eventuelt yderligere materiale vil ikke indgå i vurdering af ansøgningen.

Der skal kun indsendes én samlet ansøgning for hver landsdækkende organisation, forening eller arrangør af amatørmusik-aktiviteter af landsdækkende interesse.

Oplysninger om ansøgers eventuelle tidligere tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik tre år tilbage vil indgå som grundlag for behandling af ansøgningen.

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil blive behandlet på det foreliggende grundlag.

Økonomi

Udbetaling: Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer.

Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til en udenlandsk konto, hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definitionen her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1977374.

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskud til og med 100.000kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis et tilskud er på over 100.000kr., og projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales beløbet i rater.

Du kan danne dig et indtryk af typiske beløbsstørrelser i listen over tidligere tildelinger. Se listen over tidligere tildelinger her.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse medio november. Fra du har indsendt ansøgningen, til du får svar, bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet.

Når alle sager fra samme frist er klar, bliver resultatet udmeldt samlet på kunst.dk.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik kan yde støtte til musikvirksomhed efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed og Bekendtgørelse af Lov om musik.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Der skal afrapporteres på alle projekt- og aktivitetstilskud. Læs mere om kravene til afrapportering.

Hvis dit bevillingsbrev indeholder særlige bemærkninger om anvendelsen af tilskud, skal dette afspejles i afrapporteringen.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere