Arbejdslegater - film

Frist: 29.01.2020

Kunstområde :

Arbejdslegater, herunder tre-årige, for skabende kunstnere inden for film.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Ansøgningsfristen er kl. 23.59 den 29. januar

Ansøg

Hvem kan søge?

Skabende filmkunstnere kan søge udvalget. Udvalget støtter udviklingen af skabende filmkunstnere, som allerede har en vis produktion bag sig.
Ansøgere kan ikke søge om støtte til at foretage karriereskift fra udøvende til skabende kunstner (fx fra skuespiller til instruktør), men kan først komme i betragtning, når skiftet har fundet sted. Udvalget støtter ikke bogprojekter om film (eller relaterede emner).

Udvalget giver ikke støtte til produktion af film, og de giver heller ikke støtte til lønninger til skabende kunstnere i forbindelse med filmproduktioner. Det er Det Danske Filminstituts opgave at støtte produktion af film.

Du kan ikke søge om arbejdslegat fra Statens Kunstfond, hvis du er studieaktiv på en SU-berettiget uddannelse eller på en ph.d.-uddannelse.

Hvis du arbejder inden for – eller på tværs af – flere kunstarter, kan du søge arbejdslegat inden for flere relevante kunstområder. Læs mere her 

Modtagere af treårige arbejdslegater vil efter de tre år blive bedt om at indsende en beretning om legatets betydning for deres kunstneriske arbejde.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med arbejdslegater er at give højt kvalificerede og talentfulde kunstnere mulighed for at videreudvikle deres kunstneriske arbejde.

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent.

I sin vurdering lægger det siddende udvalg bl.a. vægt på at støtte filmkunstnere:

  • der arbejder med et personligt udtryk
  • der udviser nysgerrighed og dristighed

Da udvalgets midler er begrænsede, kan udvalget ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger.

Udvalget kan også vælge at tage hensyn til, hvor meget du i øvrigt modtager eller har modtaget i statslig kunststøtte i de senere år i form af direkte kunstnerstøtte fra udvalgene i Statens Kunstfond og Det Danske Filminstitut. Skønnet bliver foretaget for at sikre en rimelig fordeling af kunststøttemidlerne. I skønnet indgår dog ikke den livsvarige hædersydelse fra Statens Kunstfond.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Det tager ca. 10 min. at udfylde det elektroniske ansøgningsskema, når du har alle oplysninger klar på forhånd.

Du skal indsende en motiveret kortfattet ansøgningstekst i nedenstående bilagsskabelon, som du skal vedhæfte på den sidste side i det elektroniske ansøgningsskema. Alle bilag må højst fylde 15 MB i alt. Zip-filer må ikke indsendes.

Bilag 1: Obligatorisk bilag
Til den elektroniske ansøgningsformular skal du vedhæfte et obligatorisk bilag, der indeholder:
- Motiveret kortfattet ansøgningstekst (max 1 side) med oplysninger om, hvad du søger arbejdsro til, hvor du er din udvikling som skabende kunstner, hvad du har lavet tidligere, i sær de seneste år, og hvor du er på vej hen.
- CV (max 1 side)
- Filmlinks: Indsæt 2 film-links på Vimeo

Evt. Bilag 2: Kunstnerisk dokumentation (ikke obligatorisk)
Du kan indsende yderligere kunstnerisk dokumentation for dit skabende kunstneriske arbejde, fx max 10 manuskriptsider. Vedhæftes særskilt.

Skabelon til obligatorisk bilag 1 (SKAL VEDHÆFTES ANSØGNINGEN)

Det er dit ansvar at sikre, at dokumentationen fx på nettet er tilgængelig for udvalget og at links kan åbnes.

Vælg omhyggeligt det, du ønsker, udvalget skal se, da det er umuligt for udvalget at se alt. Dokumentationen kan ske i form af mediefiler eller link til hjemmeside, oplæg, treatments, digitalt videomateriale med tidligere eller kommende arbejde. Undlad gerne at indsende trailers for film.

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil ikke blive behandlet.

Økonomi

Du skal ikke ansøge om et bestemt beløb.

Hvis du både søger om rejselegat og arbejdslegat, skal du indsende to ansøgninger.

Du kan danne dig et indtryk af typiske beløbsstørrelser i listen Se tildelinger

Udbetaling: Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer, som oplyst i ansøgningen. Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til udenlandsk konto hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definitionen her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1977374.

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. 

Udbetalingen sker inden for tre uger, efter at du har modtaget svarbrevet.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse senest 12 uger efter ansøgningsfristen. I løbet af de 12 uger bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet.

Når alle sager fra samme frist er klar, bliver resultatet udmeldt samlet på www.kunst.dk.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en liste over modtagne bilag. Denne kvitteringsmail er din dokumentation for at ansøgning og bilag er modtaget.

I løbet af behandlingstiden bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet og herefter skal afgørelserne bekræftes.

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Film kan yde støtte til skabende filmkunstnere efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed.

Ansøg
Mere