Open Call: Design- og arkitekturbidrag til Chicago Architecture Biennial 2021

Frist: 07.12.2020, kl. 23:59

Statens Kunstfond søger i samarbejde med Chicago Architecture Biennial en tværfaglig gruppe af arkitekter og designere/kunsthåndværkere til at udføre det officielle danske bidrag til Chicago Architecture Biennial i september 2021.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Vær opmærksom på at du kan indsende din ansøgning indtil 23:59 på dagen for ansøgningsfristen. Vi anbefaler, at du indsender din ansøgning i god tid. Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt her på siden senest en måned før ansøgningsfristen.

Ansøg

Hvem kan søge?

Tværfaglige grupper med repræsentanter fra arkitektur og kunsthåndværk/design, tegnestuer og studios med stærk tilknytning til den danske arkitektur og design/kunsthåndværkscene samt enkeltpersoner med en tværfaglig profil inden for arkitektur og kunsthåndværk/design kan søge.

Studerende kan ikke søge. Vær opmærksom på, at alle ansøgere bliver offentliggjort på kunst.dk

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med dette open call er et give en tværfaglig gruppe af arkitekter og designere/kunsthåndværkere mulighed for at gå sammen om at skabe det officielle danske bidrag til Chicago Architecture Biennial i september 2021 under biennalens tema The Available City.

Chicago Architecture Biennial arbejder for at engagere både professionelle udøvere og borgere i gentænkningen af bymiljøer, og er en innovativ platform for forskellige designformater og -praksisser. Biennalen blev afholdt første gang i 2015, og sidste år deltog Danmark for første gang med bidraget Cabbage Patch 

Det danske bidrag til biennalen i 2021 skal realiseres i Chicago i et samarbejde med Chicago Architecture Biennial. Vinderen af open call skal indgå i et tæt samarbejde med biennalen om at skabe lokalt ejerskab til det vindende projekt.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design og Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur er for første gang gået sammen om et tværfagligt open call ud fra et ønske om at stimulere og styrke den tværfaglige udveksling mellem arkitektur og design/kunsthåndværk og herigennem skabe et stærkt biennalebidrag.

Opgaven (Se link til udførlig informationsmateriale nedenfor) 

Der er 1.200.000 kr. ex. moms til at realisere det vindende projekt. Læs mere under afsnittet økonomi.

Der efterspørges ideer, som gentænker og forandrer en byggetomt i området North Lawndale i Chicagos vestlige del. Ideer, som klart beskriver et koncept for et fysisk projekt som kan udvikles og finde sin endelige, stedsspecifikke form i dialog med områdets borgere, community-organisationer og Chicago Architecture Biennial, og som forholder sig til hvordan lokalmiljøet kan organisere sig omkring brugen, forvaltningen og driften af projektet med blik for, at det kan være en potentielt blivende ressource i lokalområdet.

Til projektideen skal der derfor udarbejdes en plan for at engagere og inddrage det lokale community og give plads til, at de lokale borgere kan give udtryk for deres behov og ønsker i relation til projektideen. Vinderne vil indgå i en tæt dialog med Chicago Architecture Biennial om at realisere planen for at inddrage og engagere lokalmiljøet (biennalen har midler til rådighed til at realisere dette, og der skal således ikke afsættes midler i ansøgerens budget). Biennalen udfolder hertil et ambitiøst program af events og workshops med udgangspunkt i det vindende projekt og ideerne bag The Available City-projektet. Dette vil finde sted under både projektrealiseringen og biennalen, for at sikre, at projektet bliver en relevant og værdifuld ressource i lokalområdet og i Chicago by.

Der søges derfor projektideer som vil indgå i en udviklingsproces med lokalsamfundet og Chicago Architecture Biennial, og som ser proces og samskabelse som en styrke. Det realiserede fysiske projekt skal forholde sig til og styrke de konkrete omgivelsers kulturelle egenart og historie. Og det skal demonstrere og skabe en konkret oplevelse af, hvordan veldesignede fælles rum kan bidrage til en øget oplevelse af værdi og livsudfoldelsesmuligheder for det lokalområde, som projektet skal fungere i.

Endelig skal projektet være et eksempel på, hvordan arkitektur og design/kunsthåndværk kan skabe nye og anderledes rum for fællesskaber i byen. Med mere end 10.000 byggetomter i Chicago, er der potentiale for at projektet kan skabe en ny form for fælles offentligt rum som kan komme mange borgere over hele byen til gode. Projektet skal stå færdigt i forbindelse med biennalens åbning i september 2021.

Ressourcer til udarbejdelse af ansøgningen 

Her finder du udførligt informationsmateriale til projektet. I informationsmaterialet kan du læse mere om projektgrundlaget, North Lawndale-kvarteret, det lokale community og dets organisationer, praktisk og teknisk information om byggetomten, tidslinje mv. 

For at sikre bedst mulig viden om projektets partnere og den lokale kontekst, afholder Statens Kunstfond i samarbejde med Chicago Architecture Biennial en række informationsmøder og online talks og paneler.

Bemærk, at alle møderne foregår via platformen Zoom og vil foregå på engelsk. Online talks, paneler og informationsmøder vil blive optaget og ligge tilgængeligt på Chicago Architecture Biennials hjemmeside som ressource for ansøgerne frem til ansøgningsfristen. 

Læs mere om deltagelse i og tilmelding til informationsmøder samt online talks i informationsmaterialet.

Online talks og paneler

 • Den 27. oktober 2020, kl. 23.00-00.00 (5:00-6:00 PM, CST)

Artistic Director for Architecture Biennial 2021 David Brown i samtale med McArthur Fellow og bidragsyder til biennalen i 2019 Walter Hood om deres praksisser inklusiv Browns arbejde i North Lawndale.

 • Den 18. november 2020, kl. 01.00-02.00 (17. november 6:00-7:00 PM, CST)

Samtale mellem lokale borgere og personer som er involveret i andre dele af The Available City-projektet i North Lawndale

Informationsmøder

 • Den 5. november 2020, kl. 17.00-18.30 (10:00-11:30 AM, CST) 

Se eller gense første info session her 

 • Den 18. november kl 17.00-18.30 (10:00-11:30 AM, CST) 

Optagelsen af den anden info session er ikke tilgængelig på video, men de spørgsmål som blev stillet under mødet er indsat i tilhørende informationsmateriale under punktet FAQ. 

Sådan vurderes din ansøgning

Juryen vil prioritere overraskende og tankevækkende ansøgninger, der udviser mod til at udforske, udfordre og udvikle arkitektur og design/kunsthåndværkfaget i besvarelsen af opgaven, og som har blik for bæredygtighed og lige adgang.

Herudover vil juryen prioritere ansøgninger som udviser:

 • Relevans, forstået som en kritisk og etisk bevidsthed og sensibilitet i forhold til de samfundsmæssige spørgsmål og problemstillinger, som ligger i opgaven og er på spil i den lokale kontekst og historie i Chicago og specifikt North Lawndale
 • Mod, forstået som en vilje til at udfordre, udforske og udvikle fagområdernes grænser på overraskende, nytænkende og tankevækkende måder
 • Evne til at skabe plads til at fremme æstetiske erfaringer og erkendelser gennem projektet
 • Fleksibilitet i designet og parathed til at justere og tilpasse bidraget efter dialog med det lokale community
 • Fantasifuldhed i konceptet som viser nye måder at samles og deles om rum på
 • En forståelse for aktuelle forhold inden for kunsthåndværk, design og arkitektur, inklusiv bæredygtighed, lige adgang og offentlig sundhed
 • Realiserbarhed, både hvad angår projektets fysiske realisering og økonomi

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen skal vise projektet fra ide, over engagering og inddragelse af det lokale community, til mulige bud på en endelig fysisk realisering og potentielt efterliv. Det tilhørende budget skal sandsynliggøre projektets realisering - både økonomisk og fysisk - indenfor rammen for opgaven.

I skal indsende jeres engelsksprogede ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som I finder her på siden - vi modtager ikke fysisk materiale. Nederst på siden finder I ansøgningsskemaet som PDF. Det kan I orientere jer i, så I er sikre på at have alle oplysninger og bilag klar, inden I udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så I skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Skriftligt materiale opgøres i normalsider hvilket er 2.400 anslag inkl. mellemrum.Vi anbefaler, at I bruger browseren Chrome eller Firefox, når I udfylder ansøgningen. 

I skal vedhæfte følgende bilag:

 • Engelsksproget projektbeskrivelse inklusiv projektplan for egagering af og dialog med det lokale community (3-4 normalsider) og hertil billedmateriale/skitser (2 A4 sider) – i alt 5-6 A4sider (filformat: pdf)
 • Budget inklusiv kunstnerhonorar (1 A4 side)
 • CV på deltagende personer (max 2 normalsider, A4)
 • Dokumentation af kunstnerisk virke i form af billedfiler (max 5 A4 sider) (filformat: pdf)

Vær opmærksom på:

 • at materialet skal være på engelsk, da det vurderes af en international jury
 • at de vedhæftede bilag maksimalt må udgøre 14 A4 sider og fylde 15 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at I ikke kan eftersende bilag eller ændre i jeres ansøgning, når den først er indsendt. Mangler jeres ansøgning bilag eller anden information, skal I indsende en ny, komplet ansøgning inden ansøgningsfristen er udløbet
 • at det altid er den seneste ansøgning, I har sendt til os, der bliver behandlet af juryen
 • at jeres ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af juryen. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i puljevejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning
 • at I selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor jeres kvitteringsmail, hvor jeres bilag til ansøgningen vil fremgå.

Økonomi

Den totale økonomiske ramme for projektet er i alt 1.200.000 kr. ex. moms.

Den økonomiske ramme skal derfor omfatte alt: kunstnerhonorar, rejseomkostninger samt alle produktionsomkostninger inklusiv materialer, midler til klargøring af byggetomten, vedligehold under biennaleperioden og udgifter til afinstallering. 

Budgettet skal sandsynliggøre projektets realisering inden for rammen og skal samtidig indeholde en rimelig honorering til kunstnerne som står mål med opgavens karakter og omfang hvad angår økonomi og den fysiske realisering af projektet. 

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest i uge 5, 2021.

I perioden indtil da, vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Du får svar på din ansøgning på e-mail. Og når alle sager fra samme ansøgningsrunde er besluttet, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside. Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond , er det vigtigt for os - og ikke mindst lovmæssigt påbudt - at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til.

Vinderne skal aflægge regnskab til Slots- og Kulturstyrelsen. Der indgås en kontrakt med det vindende team og midlerne udbetales gennem fakturering. 

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design og Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur der i samarbejde med en international jury udpeget af Chicago Architecture Biennial vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvilket projekt som udvælges.

En international jury vurderer ansøgningerne og træffer endelig beslutning om finalister og vinder.

Finalister vil blive interviewet i uge 2 eller 3 i tidsrummet kl. 15-17. Vinderen vil blive annonceret i slutningen af januar.

Juryen består af:

Anne Blond, udvalgsleder, Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design

Ellen Braae, udvalgsleder, Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur

Mads Quistgaard, udvalgsmedlem, Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design

Kathrin Susanna Gimmel, udvalgsmedlem, Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur

David Brown, grundlægger, The Available City og Artistic Director, Chicago Architecture Biennial

Sarah Herda, direktør, Graham Foundation, Chicago og medlem af Chicago Architecture Biennials bestyrelse

Craig Stevenson, designer og underviser

Læs mere om jurymedlemmerne her 

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere