Scenekunst: En kurateret gæstespilsscene i Hovedstaden

Frist: 16.11.2020, kl. 23:59

Tilskud til et fireårigt forsøg med en kurateret gæstespilsscene for scenekunstneriske projekter og gæstespil i Hovedstaden.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Ansøg

Hvem kan søge?

Teatre, scener, producerende scener og andre professionelle aktører, som fx producenter i samarbejde med fysiske scener, der har erfaring med præsentation af scenekunstneriske forestillinger, projekter og gæstespil.

Hvem kan ikke søge?

Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den Jyske Opera og teatrene under det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge jf. Scenekunstloven kapitel 8, § 18, stk. 1.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond skal fremme scenekunsten i Danmark og dansk scenekunst i udlandet.

Med dette Open Call vil Statens Kunstfond give mulighed for, at teatre/scener sammen eller hver for sig, og/eller en professionel producent kan stå for en kurateret gæstespilsscene for scenekunstneriske forestillinger og projekter i 4 år fra sæson 2021/2022 med forberedelsesfase fra 1. januar 2021. Projektstøtteudvalget for Scenekunst har afsat en ramme på op til 2,5 mio. kr. pr. år i sæsonerne 2021/22, 2022/23, 2023/24 og 2024/25 inkl. forberedelsesperiode.

Det skal ske ved at

 • skabe rammer for, at scenekunstneriske projekter har mulighed for at få adgang til et spillested, hvor de kan indgå i en kurateret programlægning, og hvor der kan skabes et miljø omkring den fri og eksperimenterende scenekunst
 • kuratere, tilrettelægge og gennemføre præsentation af et antal forestillinger og/eller projekter pr. sæson, herunder internationale gæstespil, workshops, work in progress mm.
 • skabe samarbejde og sammenhæng med Udviklingsplatformen for Scenekunst og deres nyetablerede kunstneriske Work Space
 • skabe samarbejde og sammenhæng med K:Selekt, som er Statens Kunstfonds samarbejde med Det Kongelige Teater om, at forestillinger og projekter støttet af Statens Kunstfond og/eller Københavns Kommune kan spille på Lille Scene i Skuespilhuset

Der kan ansøges om tilskud til

 • at skabe en kontekst for ny scenekunst ved at kuratere, tilrettelægge og gennemføre en nærmere bestemt periode pr. sæson med eksperimentende fri scenekunst og gæstespil, herunder internationale gæstespil
 • at præsentere projekter og forestillinger af høj kunstneriske kvalitet
 • at indgå i co-produktioner med andre professionelle producenter og aktører inden for den frie scenekunst i Danmark, men primært udenlandske partnere

Sådan vurderes din ansøgning

Projektstøtteudvalget for Scenekunst vil i udvælgelsen af en kurateret gæstespilsscene lægge vægt på, at ansøger har en stærk kunstnerisk profil, et relevant bud på en kontekstualisering af ny scenekunst og erfaring med aktiviteter af høj kunstnerisk kvalitet. Herudover lægger udvalget vægt på, at ansøger har erfaring med præsentation af scenekunst og andre beslægtede tværæstetiske aktiviteter samt indsigt i og forståelse for scenekunstfeltet, herunder særligt det frie scenekunstfelt/feltet af selvproducerende kunstnere.

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet lægges der vægt på

 • en stærk og original kunstnerisk intention og praksis
 • en tydelig kunstnerisk og/eller samfundsmæssig relevans
 • at der er klare overvejelser om sammenhængen mellem metode, form og indhold
 • evnen til at omsætte indhold til et præcist valgt udtryk
 • evnen og viljen til at afsøge nye scenekunstneriske udtryk
 • klare valg i relation til publikum

Desuden lægger udvalget vægt på, at ansøger

 • har adgang til egnet scene/egnede scener, tekniske faciliteter mm. i Hovedstaden
 • har plads/kan sikre plads, kapacitet og scenefaciliteter i minimum 2 gange 10 uger pr. sæson (i udgangspunktet 10 uger forår og 10 uger efterår, men det behøver ikke at være sammenhængende uger) til udefrakommende projekter
 • har erfaring med og indsigt i scenekunstområdet, herunder indsigt i det frie eksperimenterende felt/feltet for selvproducerende kunstnere nationalt og internationalt
 • har erfaring med at kuratere, tilrettelægge og gennemføre præsentation af scenekunstneriske forestillinger og projekter
 • gør sig relevante overvejelser om og har visioner for kurateringen af en scene og har evnen til at gennemføre disse
 • har organisatorisk kapacitet eller har adgang til organisatorisk kapacitet i forbindelse med ordningen
 • gør sig relevante overvejelser om bæredygtigheden i projektet
 • har mulighed for at bidrage med eller indhente supplerende finansiering til projekterne

Udvalget kan vælge at imødekomme en ansøgning delvist, og/eller med et mindre beløb end ansøgt ud fra en samlet vurdering af ansøgningen. Udvalget vurderer ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger og de afsatte midler, samt søger at sikre en spredning af kunststøtten.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

I skal indsende jeres ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som I finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan I finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan I orientere jer i, så I er sikre på at have alle oplysninger og bilag klar, inden I udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så I skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at I bruger browseren Chrome eller Firefox, når I udfylder jeres ansøgning.  

Der skal vedhæftes følgende bilag:

 1. Projektbeskrivelse hvor du/I beskriver, hvordan du/I vil etablere en kurateret gæstespilsscene i Hovedstaden, hvilke aktiviteter der skal foregå mm., herunder beskrivelse af samarbejdspartnere og samarbejde med/snitflade til teatret på den fysisk lokation
 2. Budget, max 3 sider, herunder en tydeliggørelse af fordelingen mellem udgifter til aktiviteter og faste omkostninger
 3. Tidsplan, max 3 sider
 4. Præsentation, dokumentation, CV for den/de centrale ansøger/e, max 8 sider
 5. Evt. Billedmateriale, max 4 sider

Du skal være opmærksom på

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at der ikke kan eftersendes bilag eller ændres i ansøgningen, når den først er indsendt. Mangler ansøgningen bilag eller anden information, skal der indsendes en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, der er sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at ansøgningen skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at ansøger selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor kvitteringsmail, hvor bilag til ansøgningen vil fremgå.

Økonomi

Statens Kunstfond har afsat op til 2,5 mio. kr. årligt de kommende fire sæsoner som bidrag til en kurateret gæstespilsscene for scenekunstneriske projekter i Hovedstaden. Beløbet kan anvendes til faste udgifter/drift samt præsentation af forestillinger, samarbejder og aktiviteter.

En kurateret gæstespilsscene kan sideløbende søge støtte til egne projekter, co-produktioner og samarbejdsprojekter i relevante puljer under Statens Kunstfond, som fx puljen ’Scenekunst for børn, unge og voksne’, ’Tværæstetiske projekter for musik og scenekunst’, andre puljer i Statens Kunstfond samt hos andre offentlige eller private fonde.

Udbetaling

Det er en forudsætning, at der er en NemKonto tilknyttet ansøger, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CVR-nummer, der oplyses i ansøgningen. Derfor skal det sikres, at der er tilknyttet en NemKonto. Det skal ske, inden et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Vær opmærksom på, at der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb, og at vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen som skattepligtig B-indkomst.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem. 

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail 15. december 2020.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der modtager en bevilling til at være kurateret gæstespilsscene i Hovedstaden for scenekunstneriske projekter i de kommende 4 år.

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter 

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere