Open Call: En scene for musikdramatik

Frist: 31.08.2020, kl. 23:59

Tilskud til et fireårigt forsøg med en åben scene/et spillested/en kurateret scene/en producerende scene for musikdramatik, moderne opera og beslægtede tværæstetiske projekter et sted i Danmark.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 23:59 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid.

Ansøg

Hvem kan søge?

Teatre, scener, spillesteder, producerende scener og andre professionelle aktører, der har erfaring med udvikling og præsentation af musikdramatik, moderne opera og beslægtede tværæstetiske projekter.

I kan søge tilskud til:

 • At agere kurateret scene for musikdramatiske projekter, moderne opera og beslægtede tværæstetiske projekter
 • At producere egne forestillinger og projekter inden for musikdramatik, moderne opera og det tværæstetiske
 • At indgå i co-produktioner med andre professionelle producenter af musikdramatiske projekter, moderne opera og beslægtede tværæstetiske projekter, både i Danmark og i udlandet
 • At igangsætte og organisere aktiviteter til udvikling af musikdramatik, moderne opera og tværæstetiske projekter, særligt med fokus på udvikling af området
 • At sikre vidensdeling inden for området med relevante samarbejdspartnere og aktører

Det er en forudsætning, at ansøger har:

 • erfaring og indsigt i området
 • adgang til en egnet scene, lydfaciliteter mm.
 • erfaring med produktion og præsentation af professionel scenekunst
 • plads, kapacitet og scenefaciliteter i minimum 12 – 18 uger årligt (6 uger efterår og 6 uger forår) til udefrakommende projekter
 • organisatorisk kapacitet til at organisere, administrere og drive projekterne
 • mulighed for at bidrage med eller indhente supplerende finansiering til projekterne

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond har til opgave at fremme musikdramatik og tværæstetiske projekter af høj kunstnerisk kvalitet i krydsfeltet mellem musik og scenekunst.

Med dette Open Call vil Statens Kunstfond gerne give mulighed for, at et teater, en scene, et spillested eller en anden professionel aktør et sted i Danmark kan agere åben scene for musikdramatik og beslægtede tværæstetiske projekter i de kommende fire år fra januar 2021. Musikdramatisk Udvalg har afsat 2 mio. kr. årligt de kommende fire år.

Det skal ske ved at

 • skabe rammer for musikdramatiske projekter og skabe et miljø for musikdramatik, moderne opera og beslægtede tværæstetiske projekter
 • igangsætte, producere, co-producere og samarbejde om musikdramatiske forestillinger eller beslægtede tværæstetiske projekter
 • afholde aktiviteter som fx workshops, lectures, udvikling, residencies og andre internationale samarbejder

Sådan vurderes din ansøgning

Musikdramatisk Udvalg vil i udvælgelse af en scene for musikdramatik lægge vægt på, at ansøger har en høj kunstnerisk profil og kvalitet i sine aktiviteter.

Det kan være et teater, et spillested, en producerende scene eller andre professionelle aktører, der allerede – men ikke nødvendigvis – har erfaring med præsentation af musikdramatik, moderne opera eller beslægtede tværæstetiske projekter.

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet lægger udvalget vægt på:

 • En stærk og original kunstnerisk intention – indholdsmæssigt og udtryksmæssigt
 • Klare overvejelser om sammenhængen mellem form og indhold
 • Evne til at omsætte indhold til præcist valgt udtryk
 • Evne og vilje til afsøgning af musikalske/scenekunstneriske udtryk
 • Klare valg i relation til publikum

Desuden lægger udvalget vægt på, at ansøger:

 • har adgang til en egnet scene, lydfaciliteter mm.
 • har erfaring med scenekunstproduktion
 • har plads på scenen til musikdramatik i minimum 12-18 uger, med 6 uger om efteråret og 6 uger om foråret til udefrakommende projekter
 • vil egen- eller co-producere 2-3 store projekter årligt
 • vil organisere andre aktiviteter som fx workshops, lectures, udvikling og residencies

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder jeres ansøgning.

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 1. Projektbeskrivelse hvor du beskriver, hvordan I vil etablere en åben scene i jeres regi
 2. Budget, max 1 side
 3. Tidsplan, max 1 side
 4. Præsentation, dokumentation, CV for ansøger, max 2 sider
 5. Billedmateriale, max 2 sider

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå.

Økonomi

Statens Kunstfond har afsat 2 mio. kr. årligt de kommende fire år som bidrag til en scene for musikdramatik. Beløbet kan gå til drift samt egne produktioner og aktiviteter.

En åben scene/spillested kan sideløbende søge støtte til egne projekter, co-produktioner og samarbejdsprojekter i puljen ’Tværæstetiske projekter for musik og scenekunst’, andre puljer i Statens Kunstfond samt hos andre offentlige eller private fonde.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Derfor skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden I får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Men der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. 

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest omkring 1. oktober 2020.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Musikdramatiske Udvalg, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal blive åben scene for musikdramatik i de kommende fire år. Musikdramatisk Udvalg giver desuden tilskud til puljen ’Tværæstetiske projekter for musik og scenekunst’.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere