OPEN CALL: 5 x Designer in Residence, Detroit

Frist: 16.04.2020, kl. 22:59

Open call til 5 Designer in Residence-programmer i efteråret 2020 og foråret 2021 i Detroit, USA.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Vær opmærksom på at du kan indsende din ansøgning indtil 23:59 på dagen for ansøgningsfristen. Vi anbefaler, at du indsender din ansøgning i god tid. Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt her på siden senest en måned før ansøgningsfristen.

Ansøg

Hvem kan søge?

Designere og kunsthåndværkere med en væsentlig tilknytning til den danske kunsthåndværk- og designscene.

Hvem kan ikke søge?

Studerende kan ikke søge tilskud.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med Designer in Residence-programmerne er at fremme kunstnerisk kvalitet inden for udvikling og nytænkning af nutidigt dansk design og kunsthåndværk samt at skabe nye muligheder for danske designere og kunsthåndværkere i USA. Gennem samarbejdet med Cranbrook Academy of Art og College of Creative Studies vil residenterne blive en integreret del af det lokale fagmiljø og i skolernes undervisningsaktiviteter. Opholdet vil desuden give residenterne mulighed for at etablere nyt netværk, at afsøge muligheder for samarbejder, hente inspiration, foretage research og arbejde med egen praksis.

Designer in Residence-programmet er en del af Projektstøtteudvalgets USA-satsning. Læs mere om udvalgets USA-satsning her på hjemmesiden.

Efter en økonomisk nedgang er en stærk, kreativ og kunstnerisk scene på vej frem i Detroit. Kunst og design har været en drivkraft i denne udvikling, og i 2015 blev Detroit udnævnt som First American City of Design af UNESCO. Tidspunktet er derfor helt rigtigt for designere og kunsthåndværkere, der har lyst til at lade sig inspirere af og lære fra Detroits virkelighed og aktive lokale kræfter.

Der udbydes i alt 5 Designer in Residence-programmer af 6 ugers varighed inden for smykke/metal, møbel (Art Funiture), tekstil (fiber), glas og keramik. Programmerne forløber i to perioder:

 • oktober – november 2020 inden for felterne smykke/metal og tekstil (fiber) i tilknytning til Cranbrook Academy of Art
 • januar – marts 2021 inden for felterne glas, keramik og møbel (Art Furniture) i tilknytning til College for Creative Studies

Læs mere om henholdsvis Cranbrook Academy of Art og College of Creative Studies.

Praktisk information

Designer in Residence-programmet dækker følgende udgifter:

 • bolig i Detroit i en af to lejligheder på 3583 Dubois Street (den anden lejlighed vil muligvis være beboet af en anden resident i samme periode)
 • adgang til værkstedsfaciliteter på College for Creative Studies eller Cranbrook Academy of Art i Detroit
 • tilskud til dækning af omkostninger til flybillet, transport, forsikring, materialeudgifter og eventuel returfragt af værker (tilskud på 20.000 kroner for 6 uger. Ansøger I som en gruppe af to personer, vil tilskuddet blive ganget med halvanden)

Som resident bliver du derudover tilbudt:

 • mulighed for at afholde foredrag om din praksis
 • mulighed for at arbejde med dine projekter og praksis
 • adgang til skolernes faglige miljø
 • introduktion til galleriscenen i Detroit
 • introduktion til Detroit by inden ankomst af projektets danske projektleder med base i USA
 • introduktion til generel praktik og til lokalområdet af en projektpartner i Detroit, som er tilgængelig for residenterne i hele perioden

Projektets projektleder varetager al dialog og praktik med residenterne omkring praktiske forhold i relation til opholdet samt dialog med skolerne.

Det er nødvendigt at have kørekort.

Det er residenternes eget ansvar at tegne forsikring og ansøge om visum i god tid.  

Det er muligt at medbringe familie på op til fire personer.

Sådan vurderes din ansøgning

Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design vurderer alle ansøgninger og udarbejder en shortlist til Cranbrook Academy of Art og College of Creative Studies.

Cranbrook Academy of Art og College of Creative Studies udvælger de endelige kandidater til Designer in Residence-programmerne. Cranbrook Academy of Art og College of Creative Studies vil invitere enkelte kandidater til et interview via telefon eller Skype for på denne baggrund at træffe en endelig beslutning.

Der lægges vægt på, at ansøgeren klart gør rede for ambitionerne for Designer in Residence-programmet samt udviser lyst til at bruge opholdet til at skabe muligheder og netværk i Detroit og USA. Endelig lægges der vægt på, at ansøgeren vil indgå aktivt i skolernes undervisningsaktiviteter samt andre netværksaktiviteter, herunder:

 • afholde master classes og give de studerende kritik
 • præsentere egen praksis via et offentligt foredrag
 • bruge opholdet til opsøgende arbejde, research, netværksdannelse i relation til nye og/eller eksisterende kontakter, afsøgning af samarbejdsmuligheder med videre
 • indgå i eventuelle udstillingssamarbejder med lokale udstillingssteder

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandlingen af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF-fil. Dét kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende din ansøgning relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.  

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 1. Ansøgning på engelsk til Designer in Residence-programmet (1 A4 side). I ansøgningen skal du beskrive, hvad dit mål med programmet er. Det kan eksempelvis være specifikke møder, samarbejder eller researchområder

 2. Relevant billedmateriale (maksimalt 4 A4-sider), der visualiserer det projekt, du søger tilskud til. Det vil sige fotos, skitser eller andre billeder (filformat: PDF eller JPG). Derudover kan du maksimalt vedlægge 1 A4-side med billedmateriale, der dokumenterer tidligere praksis (filformat: PDF eller JPG)

 3. Kort CV på engelsk. CV’et må maksimalt fylde 1 A4-side. Ved projekter med flere deltagere skal du blot vedlægge forkortede CV’er på maksimalt 1,5 A4-side for hver deltager (filformat: Word eller PDF)

 4. For ansøgere med udenlandsk konto: udfyldt bankoplysningsskema (se afsnittet ”Økonomi”)

Vedhæft ikke inspirationsbilleder, moodboards eller andre billeder af andres arbejder. Har du en helt særlig grund til at vedhæfte sådanne billeder, skal det fremgå tydeligt i din ansøgning, at billederne ikke visualiserer dit arbejde. Du skal også skrive i din ansøgning, hvis et kunstnerisk arbejde er udført i samarbejde med andre.

Du skal være opmærksom på:

 • at din ansøgning samt CV skal skrives på engelsk på grund af en delt udvælgelsesproces mellem udvalget, Cranbrook Academy of Art og College of Creative Studies
 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, JPG og Word. Vi modtager ikke Pages- og ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har indsendt, der bliver behandlet af udvalget og Cranbrook Academy of Art og College of Creative Studies
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle ønskede bilag er vedhæftet. Du skal derfor tjekke din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå

Økonomi

Hvis du får tilskud, skal du skal have en NemKonto for, at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du eksempelvis ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske, inden du får et eventuelt tilsagn, og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder
 • over 100.000 kroner med en projektperiode på længere end 6 måneder, udbetaler vi pengene i rater

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Men der bliver ikke trukket skat af det udbetalte beløb. 

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning via e-mail senest 10 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil ansøgningerne blive klargjort og sendt til udvalget, hvorefter de bliver læst og behandlet. Når alle sager fra samme ansøgningsrunde er besluttet, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond , er det vigtigt for os - og ikke mindst lovmæssigt påbudt - at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design, der i samarbejder med College for Creative Studies og Cranbrook Academy of Art foretager den faglige vurdering af ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3 i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere