OPEN CALL: 2 x designkuratorer til netværksprogram i Chicago

Frist: 21.09.2020, kl. 23:59

Open call til udvekslingsprogram for to kuratorer af design og kunsthåndværk 8.-11. april 2021 i forbindelse med EXPO CHICAGO, USA.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Vær opmærksom på at du kan indsende din ansøgning indtil 23:59 på dagen for ansøgningsfristen. Vi anbefaler, at du indsender din ansøgning i god tid. Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt her på siden senest en måned før ansøgningsfristen.

Ansøg

Hvem kan søge?

Kuratorer af kunsthåndværk og design med en væsentlig tilknytning til den danske kunsthåndværk- og designscene.

Hvem kan ikke søge?

Studerende kan ikke søge.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med designkuratorprogrammet er, at give designkuratorer mulighed for at oparbejde et internationalt netværk og ny viden, og styrke den faglige udveksling mellem Danmark og USA. Med afsæt i samarbejdet med EXPO Chicago, vil designkuratorprogrammet give adgang til udstillinger, studio visits og andre aktiviteter på tværs af det lokale design- og kunstfelt i Chicago samt adgang til et stærkt netværk af andre kuratorer fra USA og resten af verden.

EXPO Chicago er ansvarlige for tilrettelæggelsen af programmet som finder sted den 8.-11. april 2021 i forbindelse med EXPO Chicago. Som en af USA’s mest markante internationale messer for kontemporær og moderne kunst og design, har EXPO Chicago mere end 135 internationale udstillere og udarbejder strategiske partnerskaber med samlere og på tværs af kunstnere, institutioner og organisationer fra USA og resten af verden.

Læs mere om EXPO Chicago 

I din ansøgning skal du svare på og reflektere over følgende spørgsmål. Det er ikke et krav at du har erfaring med Chicago-scenen eller det større Midtvesten.

 • Hvad håber du at få ud af at deltage i kuratorudvekslingsprogrammet?
 • Hvordan vil kuratorprogrammet hjælpe med at informere og fremme dine nuværende eller fremtidige kuratoriske projekter?
 • Er der særlige researchområder i relation til din kuratoriske praksis som vedrører Chicago-baserede designere/kunsthåndværkere, historiske udstillinger, projekter eller samlinger på Chicago institutioner eller museer?
 • Arbejder du i øjeblikket på – eller har du tidligere arbejdet på – projekter der involverer designere/kunsthåndværkere/kunstnere, institutioner eller andre forhold som er relateret til Chicago og/eller det større Midtvesten?
 • Hvad er din historie med det kulturelle og kunstneriske landskab i Chicago og det større Midtvesten i USA?
 • Har du igangværende eller fremtidige projekter du vil dele, som ikke nødvendigvis er Chicago-relaterede, men som fremviser din tilgang/metode?

Designerkuratorprogrammet er en del af Statens Kunstfonds markante designsatsning i USA. Læs mere om satsningen her.

Praktisk information

Følgende udgifter vil blive dækket:

 • fly og hotel for perioden 8.-11. april 2021

Som designkurator bliver du derudover tilbudt:

 • program for hele opholdet med adgang til studio visits, private samlinger og udstillinger på Chicagos museer og institutioner
 • en unik adgang til et internationalt netværk med potentiale for fremtidige samarbejder mellem deltagere, institutioner, Chicagobaserede museer og EXPO Chicago

EXPO Chicago er ansvarlig for al praktik vedrørende opholdet, og du vil blive sat direkte i kontakt med dem.

Det er dog dit eget ansvar at tegne forsikring og ansøge om visum i god tid.  

Sådan vurderes din ansøgning

Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design behandler ansøgninger ud fra følgende kriterier: 

Kunstnerisk kvalitet
Som grundkrav for at opnå tilskud fra Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design skal en ansøgning om støtte udvise høj kunstnerisk kvalitet inden for det pågældende fagområde.

Udvalget vurderer den kunstneriske kvalitet både inden for kunsthåndværk og design i forhold til, hvorvidt det ansøgte projekt udviser minimum ét af følgende punkter:

 • fagnørderi i forhold til at udforske håndværk og materialer samt at vise et tydeligt engagement og en reflekteret tilgang til feltets traditioner.
 • mod til at udfordre eksisterende konventioner, tænke anderledes og nyt.
 • relevans i forhold til en kritisk, etisk eller løsningsorienteret forholden sig til præsente udfordringer i samtiden.

Udvalget er opmærksomt på, at kunsthåndværk og design er et bredt område og ønsker at støtte projekter med høj kunstnerisk kvalitet inden for hele området.

Det kan både være projekter, som viser et æstetisk potentiale og en stærk forståelse for håndværk, materialer og sanselighed og projekter, som er centreret omkring konkrete designløsninger på specifikke problemer eller projekter af mere immateriel eller kritisk karakter.

Der lægges vægt på, at ansøgeren klart gør rede for ambitionerne for Designkuratorprogrammet samt udviser lyst til at bruge opholdet til at skabe muligheder og netværk i Chicago og USA.

Udvalget forbeholder sig retten til ikke at sende kuratorer afsted, hvis udvalget skønner, at ansøgningerne ikke i tilstrækkelig grad møder kriterierne oplistet i call’et.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF-fil. Dét kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende din ansøgning relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.  

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 1. ansøgning på engelsk til designkuratorprogrammet (1 A4 side). I ansøgningen skal du reflektere over/besvare de ovenstående spørgsmål.
 2. kort CV på engelsk der også indeholder en liste med publikationer, udstillinger og/eller præsentationer. CV’et må maksimalt fylde 2 A4-sider. Ved projekter med flere deltagere skal du blot vedlægge forkortede CV’er på maksimalt 2 A4-sider for hver deltager (filformat: Word eller PDF)
 3. relevant billedmateriale (maksimalt 4 A4-sider), der visualiserer det projekt du eventuelt arbejde på i øjeblikket som involverer designere/kunsthåndværkere/kunstnere, institutioner eller andre forhold som er relateret til Chicago og/eller det større Midtvesten. Det vil sige fotos, skitser eller andre billeder (filformat: PDF eller JPG).
 4. relevant billedmateriale på maksimalt 4 A4-sider, der dokumenterer tidligere praksis. Det vil sige fotos, skitser eller andre billeder (filformat: PDF eller JPG).
 5. for ansøgere med udenlandsk konto: udfyldt bankoplysningsskema (se afsnittet ”Økonomi”)

Vedhæft ikke inspirationsbilleder, moodboards eller andre billeder af andres arbejder. Har du en helt særlig grund til at vedhæfte sådanne billeder, skal det fremgå tydeligt i din ansøgning, at billederne ikke visualiserer dit arbejde. Du skal også skrive i din ansøgning, hvis et kunstnerisk arbejde er udført i samarbejde med andre.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt

 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, JPG og Word. Vi modtager ikke Pages- og ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har indsendt, der bliver behandlet.
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle ønskede bilag er vedhæftet. Du skal derfor tjekke din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå

Økonomi

Hvis du får tilskud, skal du skal have en NemKonto for, at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du eksempelvis ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske, inden du får et eventuelt tilsagn, og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder
 • over 100.000 kroner med en projektperiode på længere end 6 måneder, udbetaler vi pengene i rater

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Men der bliver ikke trukket skat af det udbetalte beløb. 

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning via e-mail senest 12 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil ansøgningerne blive klargjort og sendt til udvalget, hvorefter de bliver læst og behandlet. Når alle sager fra samme ansøgningsrunde er besluttet, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond , er det vigtigt for os - og ikke mindst lovmæssigt påbudt - at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design, der foretager den faglige vurdering af ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om, hvem der skal modtage tilskud. Ansøgningen skal formuleres på engelsk, da EXPO Chicago skal bruge ansøgningen på de udvalgte kuratorer til at tilrettelægge kuratorprogrammet.

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3 i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere