Forsøgsordning: Nye formater for samtidsmusikken

Frist: 15.05.2020, kl. 23:59

Kunstområde :

Tilskud til samarbejdsprojekter, der undersøger nye veje til formidling og udbredelse af dansk musik.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 23:59 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid.

Ansøg

Hvem kan søge?

Musikaktører, formidlere, udøvende orkestre, musikere m.fl. til et samarbejdsprojekt mellem flere kulturelle aktører.

Hvem kan ikke søge?

Institutioner, der har en flerårig rammeaftale med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

Hvad er formålet med ordningen?

Projektstøtteudvalget for musik udbyder en forsøgsordning med det formål at undersøge nye veje til formidling og udbredelse af dansk musik.

Ordningen kan støtte musikalsk bårne projekter, der nytænker formidlingen af samtidsmusikken ved hjælp af samarbejde på tværs af kulturelle aktører, musikalske genrer, scener og miljøer. Projekterne kan involvere flere solister, orkestre og ensembler, festivaler, koncertarrangører og kunstnerisk tænkte formidlingsplatforme, som i tværgående samarbejde nytænker formidling af samtidsmusikken. Projekterne kan operere i en international kontekst men skal være forankret i Danmark.

Projekterne skal målrettet arbejde med dokumentation, distribution og andre former for eksponering. Ansøger skal være indforstået med, at projektets metodiske tilgang, forløb og resultater skal dokumenteres i en form, der kan deles offentligt.

Ordningen kan søges til et 2-årigt projekt. Udvalget forventer at støtte 1-2 projekter med minimum 0,5 mio. kroner årligt per projekt.

Sådan vurderes din ansøgning

Ved udvalgets prioritering af ansøgningerne vurderer udvalget først og fremmest den kunstneriske kvalitet. Udvalget lægger i sin vurdering af den kunstneriske kvalitet særligt vægt på:

 • formidling og udtryk
 • originalitet og nyskabelse
 • vision og ambition.

Udvalget lægger endvidere vægt på:

 • Projektets bæredygtighed og fremtidige inspiration for det danske musikmiljø
 • At projektet arbejder ambitiøst med udbredelsen af kendskab til musikområdet – og gerne i en tværkunstnerisk sammenhæng – i dansk og gerne international kontekst
 • At projektet har et nytænkende greb på det strategiske og formidlende arbejde med musik.

Udvalget forventer ud fra de skriftlige ansøgninger at indkalde et udvalg af ansøgere til samtale, hvorefter udvalget træffer endelig beslutning om støtte til forventeligt 1-2 projekter.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

Du skal beskrive dit projekt i nedenstående bilagsskabelon, som du skal vedhæfte på den sidste side i det elektroniske ansøgningsskema. Du har selv ansvaret for, at evt. angivne links er korrekte.

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Obligatorisk bilag (brug denne skabelon), der indeholder:
  • Projektbeskrivelse
  • Budget
  • Relevante links

I skabelonen skal du beskrive, hvad dit mål er for det projekt, du søger tilskud til. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning.

Hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, beder vi dig også skrive det i ansøgningen.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå.

Økonomi

Udvalget forventer at støtte 1-2 projekter med minimum 0,5 mio. kroner årligt per projekt.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du skal have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Ved tilskud over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder udbetaler vi pengene i rater.

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Men der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 12 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da, vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi i Statens Kunstfond uddeler tilskud, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om, hvem der skal modtage tilskud.

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere