Kunst i det offentlige rum: Skitse til kunstopgave

Frist: 18.11.2020, kl. 23:59

Tilskud til kunstneres honorar for udarbejdelse af skitseforslag til en kunstopgave i det offentlige rum. Skitseforslaget skal efterfølgende danne grundlag for at rejse finansiering til realisering af kunstprojektet.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:


Browser-anbefaling: Vores systemer virker bedst med Chrome eller Firefox. Hvis du oplever problemer, så start med at prøve én af de to browsere. Hvis du allerede bruger enten Chrome eller Firefox, kan du med fordel prøve at skifte til den anden. Alternativt kan du slette alle cookies og cache, og herefter genstarte din browser.

 

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 23:59 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid. Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt her på siden senest en måned før fristen.

Ansøgningsfristerne i 2020 er den 6. maj, 20. august og 18. november. I 2021 er ansøgningsfristerne den 14. januar, 6. maj, 17. august, 14. oktober.

 

Ansøg

Hvem kan søge?

 • Kommuner
 • Institutioner i staten, regioner og kommuner
 • Institutioner og foreninger, der henvender sig til offentligheden eller har offentlig adgang

Det anbefales, at ansøger på forhånd har henvendt sig til den lokale offentlige kunstinstitution, et lokalt billedkunstråd eller lign. for at få kunstfaglig sparring på kunstnervalg og udvikling af kunstopgaven.

Her kan I læse mere, om hvad I skal gøre, hvis jeres projekt går på tværs af kunstarterne.

Se også Statens Kunstfonds andre puljer, der vedrører kunst i det offentlige rum.

Hvem kan ikke søge?

 • Kunstnere kan ikke søge puljen på egen hånd. Vi opfordrer derfor kunstnere til at tage initiativ til samarbejde med institutioner om udvikling af kunstprojekter, men det er altid institutionen, der skal ansøge. 
 • Private ejere. Udvalget kan kun i særlige tilfælde støtte kunstopgaver i offentlige rum, der ejes af private.

I kan ikke søge tilskud til:

 • Projekter, som har været behandlet i udvalget før (genansøgninger), med mindre der er sket væsentlige ændringer i de forhold, som afslaget var baseret på.
 • Skitseforslag til midlertidige kunstopgaver – her defineret som værker, der er offentligt tilgængelige i en periode på under 12 måneder.
 • Skitseforslag til værker til udstillinger i Danmark og udlandet - se tilskudsmulighederne hos Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst her på vores hjemmeside.
 • Udvikling af skitseforslag, der er igangsat inden ansøgningsfristen.

Hvad er formålet med ordningen?

Det overordnede formål er at give borgere i hele landet mulighed for at møde kunst af høj kvalitet. Formålet er samtidig at virke igangsættende og stimulerende for kunstnernes produktion.

Derfor ønsker Statens Kunstfond at styrke kunstens rolle i samfundet ved at støtte nyskabende kunstopgaver, hvor professionelle kunstnere indgår aktivt i lokale sammenhænge og skaber kunst i dialog med modtagerne. 

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst vurderer ansøgninger ud fra følgende kriterier: 

Høj Kunstnerisk Kvalitet

Statens Kunstfond vurderer kunstnerisk kvalitet bl.a. på baggrund af kunstnerens hidtidige arbejde. Kunstnerisk kvalitet bliver i denne sammenhæng vurderet ud fra ét eller flere af følgende kriterier:

 • Originalitet - at værket og den kunstneriske praksis har en egenart i forhold til et kunstnerisk felt
 • Professionalisme - at den kunstneriske praksis bliver udfoldet i professionelle sammenhænge med højt kunstfagligt niveau
 • Bevidsthed om kontekst – at den kunstneriske praksis viser et reflekteret forhold til idé, medie, historie og samtid, og hvordan praksisformen/værkpræsentationen møder en given kontekst

Tilgængelighed og permanens

Skitseforslaget skal udarbejdes til en kunstopgave, der skal være tilgængelig for en stor brugergruppe eller for offentligheden generelt i en periode på minimum 12 måneder. 

Egenfinansiering

I skal udvise et engagement i projektet i form af egenfinansiering. 

Følgende kriterier kan desuden indgå i vurderingen af de indsendte ansøgninger:  

Mangfoldighed af kunstformer

Statens Kunstfond prioriterer udvikling af kunstopgaver, der repræsenterer en mangfoldighed af kunstformer og værktyper. Statens Kunstfond ønsker også at sikre en spredning blandt de kunstnere, der modtager kunstopgaver. 

Geografisk spredning

Statens Kunstfond prioriterer projekter, der sikrer en spredning af kunst i det offentlige rum i hele Danmark. 

Har I inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af jeres ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

I skal indsende jeres ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som I finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan I finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan I orientere jer i, så I er sikre på, at I har alle oplysninger og bilag klar, inden I udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så I skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at I bruger browseren Chrome eller Firefox, når I udfylder jeres ansøgning. 

I skal vedhæfte følgende bilag:

 • Skabelon med oplysninger om projektet, finansiering med videre. I skal bruge denne obligatoriske skabelon, som I henter her.
  • I skabelonen skal I beskrive, hvad jeres mål er for det projekt, I søger tilskud til. Det kan for eksempel være at få mulighed for at afprøve, hvilken værdi kunsten kan bibringe et sted, før der træffes endelig beslutning om eventuel realisering. Det kan også være at få en skitse, der kan danne afsæt for at søge finansiering til realiseringen af kunstprojektet. Hvis I skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om I har opfyldt de mål, I skriver i jeres ansøgning.
 • Kunstnerens CV på maksimum 1 side og 5 sider med billeder af hidtidigt arbejde.

Hvis I søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal I også skrive det i ansøgningen.

I skal være opmærksomme på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at I ikke kan eftersende bilag eller ændre i jeres ansøgning, når den først er indsendt. Mangler jeres ansøgning bilag eller anden information, skal I indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, I har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at jeres ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning
 • at I selv er ansvarlige for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor jeres kvitteringsmail, hvor jeres bilag til ansøgningen vil fremgå.

Økonomi

I denne pulje kan I søge om tilskud på op til 50.000 kroner. I kan danne jer et indtryk af beløbsstørrelser på tilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis I får tilskud, skal I have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CVR-nummer, I oplyser i ansøgningen. Hvis I for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal I sikre, at I har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden, I får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis I, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan I få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal I udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager I tilskud, bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, I har oplyst for jeres udgiftsperiode. I bør derfor afstemme startdatoen for jeres projekt med den dato, hvor jeres første udgifter for projektet falder.

Vær opmærksom på, at der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb, og at vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen som skattepligtig B-indkomst. 

Hvornår får du svar?

I får svar på jeres ansøgning på e-mail senest 10 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder I også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når I har indsendt jeres elektroniske ansøgning, vil I umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder I jeres ansøgningsnummer, som I skal oplyse, hvis I henvender jer til os.

Her kan I også se de bilag, I har vedhæftet i ansøgningen. Det er jeres eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge jeres ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, I har søgt dem til. Og derfor skal I afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan I skal afrapportere, afhænger af, hvor stort et tilskud I har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere