Open Call: Deltagelse i Internationale Tanzmesse NRW 2020

Frist: 15.03.2020

Koreografer og kompagnier kan ansøge om rejse og ophold til deltagelse på den danske stand på Internationale Tanzmesse NRW den 26.-30. august 2020 i Düsseldorf.

 

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 23:59 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid. Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt her på siden senest en måned før fristen.

Ansøg

Hvem kan søge?

 • Koreografer eller kompagnier, der producerer professionel moderne dans, koreografisk arbejde og performance, og som er interesserede i og har mulighed for at arbejde internationalt 
 • Studerende på statsligt anerkendte scenekunstneriske uddannelser på bachelor-/grundniveau eller kandidat-/overbygningsniveau eller tilsvarende uddannelser i udlandet kan ansøge, såfremt de er færdiguddannede senest den 1. juli 2020

Hvem kan ikke søge?

 • Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den Jyske Opera og teatrene under det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge jf. Scenekunstlovens kapitel 8, §18, stk. 1.
 • Scenekunstaktører med egen stand på Tanzmesse kan ikke søge om rejse og ophold til Tanzmesse fra denne pulje.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond skal fremme scenekunsten i Danmark og dansk scenekunst i udlandet.
Projektstøtteudvalget for Scenekunst ønsker at udvikle og fremme dansk dans gennem møder med internationale dansemiljøer, herunder

 • At eksponere professionel dansk moderne dans, koreografisk arbejde og performance
 • At styrke etableringen af netværk mellem danske institutioner og skabende kunstnere og internationale scener, partnere, institutioner og andre relevante parter indenfor miljøet
 • At øge kendskabet til dansk dans, koreografisk arbejde og performance internationalt
 • At udvikle international erfaring, netværk og udsyn for dansk dans, koreografisk arbejde og performance

I kan ansøge om tilskud til at deltage på den danske fælles stand på Tanzmesse NRW den 26.-30. august i Düsseldorf med mulighed for at præsentere eget videomateriale fra egen enhed (iPad, computer eller andet).

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst samarbejder med Performing Arts Platform Aarhus, som varetager den praktiske del af de danske aktiviteter, herunder betaling af deltagergebyr samt koordinering af danske deltagere, den danske stand, præsentationskatalog og de øvrige aktiviteter i forbindelse med Tanzmesse NRW.

Hvis I udvælges til deltagelse på standen, vil I blive kontaktet af Performing Arts Platform med henblik på det videre forløb.

Bemærk, at Performing Arts Platform afholder informationsmøde for dem, der skal deltage den 11. juni 2020 kl. 16.00-18.00 i København. På dette møde vil bl.a. tidligere Tanzmesse-deltagere dele deres erfaringer.

OBS!
Alle danske koreografer/kompagnier, som har modtaget produktionsstøtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst inden for de sidste 3 år, har mulighed for at indgå i det danske præsentationskatalog, som Statens Kunstfond er afsender af. Hver koreograf/kompagni får et opslag med billede og tekst med en kort præsentation. I kan kontakte Performing Arts Platform på jcj@theplatform.dk, hvis I ønsker at blive præsenteret i kataloget, såfremt I opfylder kravene.

Se brochuren til Tanzmesse 2018

Læs mere om Internationale Tanzmesse NRW 2020

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

I vurderingen lægges vægt på:

 • Høj kunstnerisk kvalitet i ansøgers kunstneriske virke
 • At deltagelse i Tanzmesse NRW 2020 understøtter koreografens/kompagniets samlede aktiviteter, kunstneriske profil og videre arbejde

 I vurderingen af kunstnerisk kvalitet lægges der vægt på:

 • En stærk og original kunstnerisk intention og praksis
 • En tydelig kunstnerisk og/eller samfundsmæssig relevans
 • Klare overvejelser om sammenhængen mellem metode, form og indhold
 • Evne til at omsætte indhold til præcist valgt udtryk
 • Evne og vilje til afsøgning af nye scenekunstneriske udtryk
 • Klare valg i relation til publikum

Udvalget forbeholder sig ret til at balancere uddelingen i frohold til geografisk spredning, spredning i forhold til genrer samt i forhold til målgruppe børn og unge.

Udvalget kan vælge at imødekomme en ansøgning delvist, og/eller med et mindre beløb end ansøgt ud fra en samlet vurdering af ansøgningen. Udvalget vurderer ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger og de afsatte midler, samt søger at sikre en spredning af kunststøtten.

Oplysninger om ansøgers eventuelle tidligere tilskud fra Statens Kunstfond tre år tilbage vil indgå i behandlingen af ansøgningen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

Udvalget forventer, at følgende er beskrevet i ansøgningen:

 • Navn på koreograf/kompagni, der skal promoveres
 • En kort tekst engelsk (sammenlagt max. 1350 tegn), som omfatter
  • Præsentation af koreografen/kompagniet
  • Præsentation af seneste forestilling(er), I vil promovere
  • Jeres ønsker i forhold til Tanzmesse, fx. "Interested in touring opportunities, residencies and co-productions"

Du skal vedhæfte følgende bilag:

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil blive behandlet på det foreliggende grundlag.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne PDF og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale ud over det obligatoriske vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen
 • at de selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå

Økonomi

Deltagere på den danske fællesstand på Tanzmesse kan ansøge om op til 8.000 kr. pr. koreograf/kompagni til rejser og ophold.

Udbetaling 

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre dig, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske, inden du får et eventuelt tilsagn, og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Tilskuddet udbetales så tæt som muligt på startdatoen for udgiftsperioden, som er angivet i ansøgningsskemaet

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Men der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 8 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da, vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Du får svar på din ansøgning på email. Og når alle sager fra samme ansøgningsrunde er besluttet, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med - så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi i Statens Kunstfond uddeler tilskud, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og det er derfor, du skal afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvis dit bevillingsbrev indeholder særlige bemærkninger om anvendelsen af tilskuddet, skal det fremgå af afrapporteringen.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om, hvem der skal modtage tilskud.

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3 i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013) og efter § 18 i bekendtgørelse af lov om scenekunst (LBK nr 30 af 14/01/2014).

Ansøg
Mere