Scenekunst – festivaler med internationalt indhold

Frist: 01.11.2020

Tilskud til festivaler/platforme i Danmark med internationalt indhold.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Fristen er inden kl. 23.59 på ansøgningsdagen. BEMÆRK: Dette er ansøgningsvejledningen til fristen den 1. november 2019. Der kan komme ændringer til fristen den 1. november 2020.

 

Ansøg

Hvem kan søge?

Aktører, der arbejder med eller arrangerer professionelle scenekunstaktiviteter, kan ansøge.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit kunstneriske arbejde går på tværs af kunstarterne.

Er du berettiget til at søge?

Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den jyske Opera og teatrene under det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge jf. den gældende Scenekunstlov kapitel 8, § 18, stk. 1.  

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst ønsker gennem støtte til danske festivalers og platformes internationale aktiviteter at udvikle og fremme dansk scenekunst gennem møder med et internationalt scenekunstmiljø.

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

I vurderingen lægges vægt på at støtte:

 • Scenekunstneriske aktiviteter af høj kunstnerisk kvalitet
 • Festivaler/platforme hvor der er tydeligt redegjort for en strategi i forhold til økonomi, succeskriterier, placering i et dansk festivallandskab herunder samarbejdspartnere i ind- og udland samt udviklingsperspektiver for festivalen/platformen
 • Aktiviteter, hvor der er indtænkt interaktion, erfaringsudveksling og netværksmuligheder for og med et dansk scenekunstmiljø
 • Aktiviteter, hvor der tydeligt er redegjort for overvejelser om festivalens profilmæssige valg, herunder både form og indhold.
 • Aktiviteter, der udfordrer og udvikler og generelt forholder sig til festivalformatet  

Det bliver vurderet ud fra den enkelte ansøgning, om der ydes støtte til specifikke udgifter eller om tilskud ydes som en rammebevilling. I forbindelse med ansøgninger om rammebevilling kan der gives støtte i op til 3 år.

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet lægges der vægt på:

 • en stærk og original kunstnerisk intention – indholdsmæssigt og udtryksmæssigt
 • klare overvejelser om sammenhængen mellem form og indhold
 • evne til at omsætte indhold til præcist valgt udtryk
 • evne og vilje til afsøgning af scenekunstneriske udtryk
 • klare valg i relation til publikum
 • mangfoldighed i bred forstand både i det kunstneriske program og i organisationen
 • mangfoldighed i forhold til publikum/modtageren, overvejelser om valg af præsentationsformat, præsentationssted, tilgængelighed, billetpris mm. i forhold til målgruppe

Udvalget forbeholder sig ret til at balancere uddelingen i forhold til geografisk spredning, spredning i forhold til genrer og mangfoldighed samt i forhold til målgruppen børn og unge.

Oplysninger om ansøgers eventuelle tidligere tilskud fra Statens Kunstfond tre år tilbage vil indgå som grundlag for behandling af ansøgningen.

Bemærk, at aktiviteterne ikke må være påbegyndt før ansøgningsfristen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Udvalget forventer, at følgende er beskrevet i ansøgningen:

 • klart beskrevet idé
 • realisering - arbejdsmetode/proces
 • deltagere i festivalen
 • formidling og publikumsudvikling
 • oplysning om målgruppe: børn og unge, voksne eller alle

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar før du går i gang.

I ansøgningsskemaet skal du:

 • skrive resumé af det ansøgte
 • afkrydse oplysning om målgruppe: Børn og unge, Voksne eller Alle
 • afkrydse valg af genre: Gadeteater/Site specific, Koreografisk/bevægelsesbaseret, Nycirkus, Objekt/animation, Performance eller Tekstbaseret

Følgende bilag skal vedhæftes til det elektroniske ansøgningsskema:

 • Beskrivelse af det ansøgte (max. 2 sider) - vedhæftes som ét dokument
 • Budget - vedhæftes som ét dokument (budgetmodellen SKAL bruges, beløb i DKK): Hent budgetmodel (Slots- og Kulturstyrelsens budgetskabelon for projekter)
 • CV på festivalens/platformens kernekræfter - max. én side pr. deltager med foto vedhæftes som ét samlet dokument
 • Dokument med max. 3 links, der fører direkte hen til foto/videodokumentation eller relevant omtale/anmeldelser af tidligere festivaler
 • Relevant omtale/anmeldelser af planlage gæstespil (hvis muligt)

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil ikke blive behandlet.

Bemærk:

 • Der kan kun vedhæftes PDF- og excel-filer i ansøgningsskemaet
 • Den samlede størrelse af de vedhæftede filer må ikke overstige 15 MB
 • Yderligere materiale ud over det ovennævnte vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen

Økonomi

Du kan danne dig et indtryk af typiske beløbsstørrelser under "Tildelinger" på www.kunst.dk hvor du også kan finde lister over tidligere tilskudsmodtagere.

Tilskud forudbetales til NEMkonto, og indberettes til SKAT på det opgivne CPR/CVR-nummer i bevillingsåret. Det juridiske og økonomiske ansvar for projektet påhviler ansøger - dvs. personen eller institutionen/foreningen bag det opgivne CPR/CVR-nummer. Dette kan ikke ændres efterfølgende.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse inden for 8 uger efter indsendelse af ansøgningen. Fra du har indsendt, til du får svar, bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet, hvorefter der gøres klar til udmelding, som sker samlet til alle på én gang.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst kan yde støtte til professionel teatervirksomhed efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed og Lov om Scenekunst.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Der skal afrapporteres på alle projekt- og aktivitetstilskud. Læs mere om kravene til afrapportering her.

Vær opmærksom på, at:

 • tilskuddet udbetales til den NEM-konto, der er tilknyttet det CPR/CVR-nummer, der er angivet i ansøgningen
 • at det er ansøgeren, og det i ansøgningen angivne CPR/CVR-nummer, der opgives til SKAT i tilfælde af, at der modtages et tilskud
 • hvis du får tilskud, så skal du som en del af afrapporteringen indsende et link til en videooptagelse af forestillingen. Proceduren for indsendelse af linket vil fremgå af tilsagnsbrevet
 • hvis dit bevillingsbrev indeholder særlige bemærkninger om anvendelsen af tilskud, skal dette afspejles i afrapporteringen

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Ansøg
Mere