Arkitektur - arbejdslegater

Frist: 05.02.2020

Arbejdslegater og treårige arbejdsstipendier for arkitekter tildelt af Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Puljen åbner for ansøgninger to måneder før ansøgningsfristen. Du kan ansøge indtil kl. 23.59 d. 05.02.2020, men vi anbefaler at ansøge i god tid.

Ansøg

Hvem kan søge?

 • Arkitekter, tegnestuer og aktører med væsentlig tilknytning til den danske arkitekturscene kan søge.
 • Du kan ikke søge om arbejdslegat fra Statens Kunstfond, hvis du er studieaktiv på en SU-berettiget uddannelse eller på en ph.d.-uddannelse.”
 • Normalt gives arbejdslegater mv. som individuelle legater. Men hvis I er en mindre tegnestue på fx 2-3 personer, der ønsker at søge et fælles legat, skal der angives en kontaktperson i ansøgningsskemaet, og der skal anføres cvr-nr. Som bilag vedhæftes dels en samlet præsentation af tegnestuen (evt. link til hjemmeside) dels individuelle CV'er.
 • Hvis du arbejder inden for - eller på tværs af - flere kunstarter, kan du søge arbejdslegat inden for flere relevante kunstområder. Læs mere her.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med arbejdslegater er at give højt kvalificerede og talentfulde arkitekter mulighed for at videreudvikle deres kunstneriske arbejde.

 • Arbejdslegater er engangsydelser af varierende størrelse. Et arbejdslegat gives til kunstneren til fortsat kunstnerisk virke og kunstneriske udviklingsarbejde.
 • Treårige arbejdsstipendier gives til kunstnere, der i deres hidtidige kunstneriske produktion har vist et særligt kunstnerisk talent.

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent. Da udvalgets midler imidlertid er begrænsede, kan udvalget ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger.

Udvalget vil prioritere overraskende og tankevækkende ansøgninger, der udviser mod til at udforske, udfordre og udvikle arkitekturfaget, og som grundlæggende forholder sig til arkitekturens rolle i verden og dens betydning i hverdagen. I vurdering af de kunstneriske kvaliteter vil udvalget lægge særlig vægt på tre grundkriterier: mod, relevans og  æstetisk forståelse.

 • Ved mod forstår udvalget en vilje til at udfordre, udforske og udvikle fagets substans og grænser på overraskende, nytænkende og tankevækkende måder.
 • Relevans forstår udvalget som en kritisk og etisk bevidsthed i forhold til faglige, miljø- eller samfundsmæssige spørgsmål og problemstillinger.
 • Æstetisk forståelse handler for udvalget om fremme af æstetiske erfaringer og erkendelser, og om en udviklet forståelse af fagets virkemidler.

Ved udvalgets prioritering af ansøgningerne vurderer udvalget først og fremmest den kunstneriske kvalitet, men udvalget kan også vælge at tage hensyn til, hvor meget du i øvrigt modtager eller har modtaget i statslig kunststøtte i de senere år i form af støtte fra Statens Kunstfond. Dette skøn foretages for at sikre en nogenlunde rimelig fordeling af kunststøttemidlerne.

Hvor meget kan der søges om?

Ved ansøgning om arbejdslegat eller treårigt arbejdsstipendium skal der ikke søges om et bestemt beløb. Du kan dog danne dig et indtryk af typiske beløbsstørrelser i listen Tildelinger 

En ansøgning om treårigt arbejdsstipendium vil – såfremt ansøgningen ikke imødekommes – medføre, at ansøgningen ved samme ansøgningsrunde bliver behandlet som ansøgning om arbejdslegat. Du vil få tilsendt ét brev når hele ansøgningsbehandlingen er afsluttet med enten tilsagn eller afslag.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Det tager ca. 15 min. at udfylde det elektroniske ansøgningsskema, når du har alle oplysninger klar på forhånd. Det er en god idé at have bilaget, gerne et samlet dokument fx i Word eller PDF-format, klar til vedhæftning. Det vedhæftede bilag må maksimalt udgøre 10 A4 sider og fylde 15 MB i alt. Filer og filmapper må ikke zip-komprimeres.

Vælger du at sende fysisk bilagsmateriale til udvalget, bliver materialet behandlet som sekundært bilag. Fysisk indsendt materiale destrueres umiddelbart efter behandlingen af ansøgningen.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

 • En motiveret ansøgning med oplysninger om de seneste års kunstneriske arbejde og en kort beskrivelse af, hvad der søges til – max 2 A4 sider (fil format word eller pdf)
   • Et kort CV - max 2 A4 sider (word eller pdf)
   • Dokumentation for dit kunstneriske arbejde - max 6 A4 sider (fil format word, pdf eller jpg.

  Vælger du at sende fysisk bilagsmateriale til udvalget, bliver materialet behandlet som sekundært bilag. Fysisk indsendt materiale destrueres umiddelbart efter behandlingen af ansøgningen.

Vær opmærksom på følgende:

                               - Ansøgningen skal indeholde samtlige påkrævede bilag ved fristen (max. 15 MB).
                                 Undgå "Pages" og "Zip" filer.
                               - Det er ansøgers eget ansvar at sikre at ansøgningen er komplet.
                               - Det ses af vedhæftningen i kvitteringsmailen, hvilke bilag der er vedhæftet ansøgningen.
                               - Er din ansøgning ukomplet skal en ny og komplet indsendes inden fristens udløb.
                                 Senest indsendte ansøgning bliver forelagt udvalget.
                               - Der kan ikke eftersendes bilag til en ansøgning.
                               - Ansøgninger bliver forelagt udvalget som de foreligger ved fristens udløb.

                              Modtagere af treårige arbejdslegater vil efter de tre år blive bedt om at indsende en beretning om legatets betydning for deres kunstneriske arbejde. 

                              OBS. Ny grænse for vedhæftede bilag på maks. 15 MB.

                              CPR- eller CVR-nummer

                              Du kan søge på enten CPR eller CVR-nummer, hvis du har en tegnestue. Bemærk, at de angivne oplysninger om CPR-/CVR-nummer du indtaster i ansøgningsskemaet bliver brugt ved udbetalingen af støtten. Dette er ikke muligt at ændre efterfølgende, så vær opmærksom på om du ønsker støtten udbetalt til dit CPR eller CVR-nummer inden du udfylder ansøgningsskemaet, da udbetalinger sker til nemkontoen tilknyttet det i ansøgningen anførte cpr/cvr-nummer.

                               

                              Hvordan søger samarbejdende kunstnere om legat:

                              Er I flere personer, der vil søge om et legat, som I vil dele mellem jer, skal hvert medlem af gruppen sende en elektronisk ansøgning, hvor alle ansøgere bliver nævnt. Ansøgningerne må gerne have identiske bilag.

                               Økonomi

                               Du skal ikke søge om et bestemt beløb. Legat- og Projekstøtteudvalget for Arkitektur fastlægger beløbsstørrelsen på arbejdslegatet, eller om der skal være tale om et treårigt arbejdslegat. Du kan dog i din ansøgning angive om du ønske at ansøge om et treårigt arbejdslegat.

                               Du kan danne dig et indtryk af typiske beløbsstørrelser i listen Tildelinger

                               Hvornår får du svar?

                               Du vil få svar pr. mail senest tre måneder efter ansøgningsfristen.

                               Når du har indsendt ansøgningen

                               Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail.

                               Når ansøgningen er indsendt, kan der efterfølgende ikke ændres/rettes i eller indsendes materiale til ansøgningen.

                               Du vil få besked om udvalgets afgørelse senest tre måneder efter ansøgningsfristen. I løbet af denne periode bliver ansøgningerne klargjort til udvalg, udsendt, læst og behandlet. Hvis et eller flere medlemmer af udvalget har erklæret sig inhabile i forbindelse med behandlingen af ansøgningerne, vil der blive gjort opmærksom på dette i brevet med afgørelsen, og Statens Kunstfonds bestyrelse vil blive orienteret om det.

                               Svar på ansøgningen bliver udmeldt pr. mail, og tildelinger bliver offentliggjort samlet på www.kunst.dk.

                               Hvem vurderer ansøgningen

                               Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur har i perioden 2018-2021 følgende sammensætning:

                               Ellen Braae (formand)
                               Boris Broman Jensen
                               Jens Thomas Arnfred
                               Kathrin Susanna Gimmel
                               Mads Bjørn Hansen

                               Ansøg
                               Mere