Søg tilskud

Søg arbejdslegat eller ansøg om midler til dit kunstprojekt.

I listen finder du alle vores åbne puljer. Find den pulje som passer til dit kunstneriske virke eller dit kunstprojekt. Vi er klar til at modtage din ansøgning cirka en måned før ansøgningsfristen.

 

Få overblik over ansøgningsforløb

 

Bestillingsopgaver - musik

Frist: 03.05.2021, kl. 23:59

Tilskud til bestilling af ny musik hos skabende kunstnere inden for alle former for musik.

Musik

Frist: 03.05.2021

Kunst i det offentlige rum: Samarbejdsprojekt

Frist: 06.05.2021, kl. 23:59

Tilskud til institutioner, der, i samarbejde med Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, får udviklet og produceret større kunstprojekter til det offentlige rum. Samarbejdet indebærer rådgivning fra Legatudvalget.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 06.05.2021

Kunst i det offentlige rum: Kunststrategi

Frist: 06.05.2021, kl. 23:59

Tilskud til honorar til en kunstfaglig rådgiver, som kan udvikle en kunststrategi, der danner grundlag for et langsigtet og målrettet arbejde med kunstprojekter i jeres offentlige rum. Kunststrategien kan fungere som redskab for beslutningstageres prioritering af kunstopgaver. Statens Kunstfond stiller strategi-skabeloner til rådighed for arbejdet.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 06.05.2021

Tilskud til kunstneres honorar for udarbejdelse af skitseforslag til en kunstopgave i det offentlige rum. Skitseforslaget skal efterfølgende danne grundlag for at rejse finansiering til realisering af kunstprojektet.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 06.05.2021

Tilskud til realisering af en nytænkende kunstopgave, hvis I sammen med en professionel kunstner har fået udviklet en skitse og et præcist budget til en kunstopgave i det offentlige rum. Værket skal være offentligt tilgængeligt i minimum 12 måneder.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 06.05.2021

Netværks- og genrespillesteder 2021

Frist: 17.05.2021, kl. 23:59

Tilskud til netværks- og genrespillesteder 2021

Musik

Frist: 17.05.2021

Nye formater til livescenen 2021-2024

Frist: 17.05.2021, kl. 23:59

Tilskud til nye formater til livescenen 2021-2024

Musik

Frist: 17.05.2021

Koncertvirksomhed og musikfestivaler

Frist: 16.08.2021, kl. 23:59

Tilskud til afholdelse af koncerter og musikfestivaler

Musik

Frist: 16.08.2021

Amatørmusik

Frist: 16.08.2021, kl. 23:59

Tilskud til musikfremmende aktiviteter af landsdækkende interesse for amatørområdets organisationer og foreninger samt andre arrangører inden for amatørmusik.

Musik

Frist: 16.08.2021

Tilskud til udgivelser af tidsskrifter, publikationer, informations- og dokumentationsvirksomhed om musik.

Musik

Frist: 16.08.2021

Tilskud til musikundervisning af forsøgsmæssig karakter samt udvikling af nyt pædagogisk materiale.

Musik

Frist: 16.08.2021

Orkestre, bands, kor og ensembler

Frist: 16.08.2021, kl. 23:59

Tilskud til udgifter og aktiviteter for orkestre, bands, kor og ensembler.

Musik

Frist: 16.08.2021

Karriereprogram: Den unge kunstneriske elite

Frist: 01.09.2021, kl. 23:59

Tilskud til et toårigt kunstnerisk og karrieremæssigt udviklingsforløb for de mest talentfulde unge kunstnere, som enten har afsluttet en kunstnerisk uddannelse eller ad anden vej er ved at skabe sig et navn i kunstverdenen.

Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Internationalt , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 01.09.2021

Honorarstøtte til rytmiske spillesteder

Frist: 01.10.2021, kl. 23:59

Tilskud til spillesteders og musikforeningers udgifter til musikerhonorarer

Musik

Frist: 01.10.2021

Tilskud til internationale besøgsprogrammer og netværksaktiviteter for udenlandske og danske musikaktører.

OBS! Der gives ikke transportstøtte til koncertturnéer. Her henvises til puljerne til internationale koncertaktiviteter hos genreorganisationerne.

Musik , Internationalt

Frist: 01.10.2021

Netværks- og genrespillesteder 2022-2024

Frist: 01.10.2021, kl. 23:59

Tilskud til netværks- og genrespillesteder 2022-2024

Musik

Frist: 01.10.2021

Huskunstnerordningen

Frist: 05.10.2021, kl. 23:59

Tilskud til kunstnerhonorar i forbindelse med børn og unges møde med professionelle kunstnere i skoler, dagtilbud med mere.

Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående , Architecture

Frist: 05.10.2021

Artist in residence under Huskunstnerordningen

Frist: 05.10.2021, kl. 23:59

Kommuner, der ønsker at have en kunstner/kunstnergruppe tilknyttet i en længere periode med det overordnede formål at fremme børn og unges møde med kunst, kan her søge tilskud til kunstnerens/kunstnergruppens honorar.

Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 05.10.2021

Tidsskriftsstøtte

Frist: 15.10.2021, kl. 23:59

Tilskud til produktion af danske kunst- og kulturtidsskrifter.

Litteratur , Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

Frist: 15.10.2021

Tilskud til projekter, turnéaktiviteter og projektudvikling i krydsfeltet mellem musik og scenekunst

Tværgående , Musik , Scenekunst

Frist: 01.03.2022

Den Nationale Transportstøtteordning støtter professionelle orkestre inden for alle genrer.

Ordningen er finansieret af kulturministerens musikhandlingsplan og tilskudskriterierne er fastsat af

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

JazzDanmark administrerer transportstøtteordningen i samarbejde med de øvrige genreorganisationer.

 

Musik

Frist: Løbende
Mere