Garantiordningen – udbetaling, turnerende voksenteater

Teaterforeninger og andre turnéarrangører, der køber forestillinger, der er optaget i Garantiordningen, kan søge om underskudsgaranti. Udbetalinger foretages samlet én gang om året af Turnéteater.dk fra medio maj.

Mere