Informations-, dokumentations- og publikationsvirksomhed

Tilskud til udgivelser af tidsskrifter, publikationer, informations- og dokumentationsvirksomhed om musik.

Mere